Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Miljødirektoratet griper ikke inn

R__bygda.jpg

Naturvernforbundet og Norsk Ornotologisk Forening har bedt Miljødirektoratet foreta en egen vurdering av planene for Orkanger storhavn. Direktoratet er kritisk, men griper ikke inn.

Det går fram av et svarbrev fra Miljødirektoratet til de to organisasjonene.

I korte trekk sier direktoratet:

* Miljødirektoratet har ingen formell rolle på dette stadiet av prosessen, og vil derfor ikke foreta en egen gjennomgang og vurdering.

* Direkte sitat: "Planprosessen viser at utvidelsen er meget konfliktfylt med tanke på Råbygdfjæra som våtmarksområde, og for nærmiljøet som følge av økt grafikk gjennom sentrum."

* Kommunens vedtak om utvidelse "...innebærer at vesentlige miljøinteresser vil måtte vike. Etter en utvidelse av havna vil det likevel være betydelige restverdier som det er viktig å ivareta."

* Miljødirektoratet forutsetter at det i det videre arbeidet med detaljplaner stilles krav om overvåking, restaurering og kompensasjon/avbøtende tiltak som ivaretar miljøverdiene på best mulig måte.

Direktoratet viser til de samme forpliktelsene som Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening peker på: Norge har signert internasjonale avtaler om å ta vare på våtmarker og biologisk mangfold.

Les tidligere artikkel om henvendelsen fra de to organisasjonene. Her finnes også lenke til brevet til Miljødirektoratet.

DSC_0073.JPG

 

Publisert 18.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rolf Aarland 19.12.2014 09:13
Da vet vi Miljødirektoratets syn på saken. Vi er fortsatt av den oppfatning at det vi kommer lengst med er å sette oss sammen for å se på avbøtende tiltak.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse