Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Hvem skal selge fortellingen om Orkanger?

Rokoll1212.jpg

Stavkirka fra Strandheim Brug kan vende tilbake til Orkanger etter 122 år. Det vil gi Orkdal stor oppmerksomhet. Medier både i Norge og utlandet kommer til å kaste seg over historien, men interessen slokner raskt; en skarp blitz før det er stummende mørkt igjen. Hvordan kan orkdalssamfunnet skape varige verdier av en slik fortelling om oss selv?

Varige verdier er økt tilflytting, mer kompetanse til lokalt næringsliv, og i neste omgang flere og mer robuste arbeidsplasser.

Kan en kopi av ei norsk stavkirke bidra til det? Ja, men det krever en plan for profilering.

Imponerende utsmykning
Aldri før har mediestøyen vært høyere enn i dag, mediebildet mer kaotisk og kampen om oppmerksomhet hardere.  I denne kakofonien er det noen historier som bryter lydmuren. Stavkirka fra Strandheim Brug har kraft til å stimulere journalistiske reflekser både her og i USA:

* Bestilt hos den fargerike gründeren Christian Thams, som mange vil oppdage er som en roman alene.
* Bygd i all hast på fattigslige Orkedalsøren, men like fullt kunstnerisk dekorert som et monument over fremragende håndverkstradisjoner.
* Skipet over havet som attraksjon ved verdensutstillingen i metropolen Chicago.
* Kjøpt av tyggegummikongen William Wrigley jr. (tyggis var lenge et kjennetegn på det moderne, trendsettende Amerika og Wrigley er fortsatt et internasjonalt merkenavn).
* Innlemmet som selve perlen blant kulturskattene i Little Norway – USAs svar på Maihaugen.
* Stengt og glemt på grunn av sviktende besøk ved dette utvandrermuseet i Wisconsin inntil Dagens Næringsliv rapporterte om en interessert investor fra Taiwan; ”Asia kjøper Norge i USA”.
* Barnebarn av treskjæreren fra 1892 vil redde skatten og bringe den tilbake til Orkanger.
* Eieren i USA synes det er en rørende idé og en gripende historie, noe det også er.
* Reisen er over, sirkelen sluttet, kirka er hjemme igjen for godt etter 122 års eventyrlig ferd. Bygget i seg selv er som hentet fra norske folkeeventyr.

Protester fra USA?
Samtidig avslører kommentarfeltene i avisa Wisconsin State Journal at også amerikanere har sterke følelser for klenodiet fra Orkanger. Flere ønsker å beholde bygget der det står. Protester mot salg vil for øvrig gi historien enda større gjennomslagskraft.

Så mange gode Orkanger-historier
Mediene vil kunne fortelle om strid rundt kjøpet, om pengeinnsamling i Orkdal, om Little Norways´ langsomme død, om demontering av kirkebygget i Wisconsin, om selger Scott PederKvaale.jpgWinners emosjonelle avskjed med en del av familiens identitet, om transporten tilbake over Atlanterhavet 122 år etter, om gjenoppbygging av det arkitektoniske underet på Orkanger, om detaljer ved utsmykningene, om treskjærer Peder O. Kvaale (bildet), om hans  etterkommere og møtet deres med den gjenreiste kulturskatten, om Christian Thams, om Strandheim Brug, og om arbeiderne fra Norge som ble igjen i Amerika sammen med kirkebygget.

Noen vil kanskje problematisere Thams´ kommersielle plagiat av noe av det ypperste i europeisk middelalder-arkitektur.  Kirka har faktisk fungert som kino. De ekte stavkirkene reiste seg rundt omkring i Norge før vi europeere visste om Amerika.

Kan gi drahjelp i Orkdal
Nå er kopien en viktig del av lokal kulturhistorie. Thams-kirka er liten i volum, men rommer både håndverkstradisjonene våre, utvandrerhistorien, gründerhistorien og fortellingen om industrialiseringen av Orkdal.

Kan kirkas hjemkomst gi varige gevinster for Orkanger og Orkdal? Selvsagt, på samme måte som et vedtak om bystatus kan ha effekt over tid dersom Orkdal kommune velger strategi og ikke bare happening.

Verdifull oppmerksomhet
Vedtaket om bystatus kom tilsynelatende overraskende på dem som fattet det. Nå bør Orkdal kommune og lokalt næringsliv klekke ut den strategien som skal trekke mer folk hit.

Hjemvendt stavkirke og nyslått bystatus er til hjelp hvis disse begivenhetene inngår i en pakke av tiltak der målet er klart: Flere skal bosette seg i Orkdal.

Stavkirka vil gi oppmerksomhet. Den oppmerksomheten kan Orkdal kommune forsterke og forberede seg på sammen med næringslivet. Sterk oppmerksomhet, selv om den er kortvarig, representerer en gyllen anledning til å fortelle om egne kvaliteter - på en troverdig måte og i de kanalene der du treffer dem som kan tenkes å flytte hit. De bor ikke i Wisconsin, men i Trondheim.

Vis fram Nerøra
Fortsatt er det slik at boligkjøpere i det store markedet i Trondheim oppfatter Børsa som nær byen og Orkanger som langt unna. Feilaktig.

Fortsatt har vi ikke hentet ut gevinsten ved å være et regionsenter med et mangfold av arbeidsplasser, tjenester, møteplasser og opplevelser. Orkanger har det Børsa mangler, men Børsa selger best.

Stavkirka byr på en ny mulighet til å fortelle om Orkanger som et attraktivt sted. Det krever forberedelser av en helt annen art enn foran vedtaket om bystatus.

Legg en langsiktig plan, og start med helt konkrete tiltak som det kan bygges videre på. Ett eksempel: Sett opp touch-skjermer med informasjon om hus og folk rundt omkring på Nerøra, deriblant om Thams, Strandheim Brug og stavkirka fra 1892.

Hans Kringstad

9334417.jpg

 

Publisert 14.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 16.12.2014 17:21
Hvis en hadde plassert "klenodiet" eller stavkirka i nærheten av der Strandheim Brug lå, kunne en ha laga ei kulturell lysløype gjennom Nerøra med endestasjon ved denne kirka. Slik kunne Orkdal kommune ha høsta en gevinst av den perla Nerøra er, trukket til seg tilflyttere, og gjort Orkdal til en attraktiv kommune å bo i, og å flytte til.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse