Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Orkanger sentrum - leve eller la dø?

Torget.JPG

"Alle" mener det er viktig at byen Orkanger har en pulserende kjerne med et mangfold av tilbud som ligger tett. Orkdal 2040 løftet fram sentrum som flaggsak. Vedtaket om bystatus skulle sette ny fart i arbeidet med å styrke sentrum. Hva skjer?

De faglige rådene er entydige. Uansett hvem du spør innen byplanlegging og samfunnsutvikling vil de si omtrent det samme:

* Bygg et tett sentrum for å gjøre kommunen din attraktiv.
* Urbane kvaliteter er et konkurransefortrinn i kampen om viktig arbeidskraft og nye innbyggere.
* Løsningen er et allsidig utvalg av møteplasser så konsentrert at folk kan mellom dem.

En rekke enstemmige vedtak bygger opp om at dette er den beste strategi for å gjøre Orkdal og Orkanger mer attraktivt. Men vi har to problemer:

1. Motstand: Mange politikere er innerst inne likegyldige til sentrumsutvikling, og noen er negative. Det siste trolig på grunn av (vrang)forestillingen om at en sterk bykjerne vil svekke grendene.

2. Villrede: Selv de som er positive sliter med å finne virkemidler som faktisk styrker sentrum. Det er veldig trist, særlig fordi Orkdal har en unik mulighet i kraft av ei fortsatt levende sentrumsgate.

For gata fins det trolig bare to retninger videre:

1. Gradvis svekkelse, mindre handel og mer kontor/service, eller

2. En aktiv politikk som gir vekstkraft.

Alternativ 2 krever at Orkdal kommune tar et medansvar for å utvikle sentrum, slik kommunen har tatt et ansvar for feks å legge til rette for aktivitet på Grønøra.

Kommunen må ta minst to grep:

1. Styre aktivitet til gata.
Det mest nærliggende er et flerbrukshus i gangavstand fra skolene, slik at man er sikret bruk både på dag og kveld. ST-kvartalet ligger og venter i aksen mellom skolene og Idrettsparken/hallene.

2. Bidra til å organisere næringslivet i gata.
Mens kjøpesentrene er slagkraftige enheter med sterke eiere, står de mange virksomhetene i Orkdalsveien nærmest uten makt og påvirkningskraft. Orkdal kommune må ta initiativ til å organisere sentrum i et trepartssamarbeid mellom gårdeiere, drivere og kommunen. Det er en godt utprøvd modell.

Se til Ørland
Praktisk talt alle kommuner med en viss størrelse jobber for å bygge attraktive sentrumsområder. Motivet er å få folk til å bli boende, å få ungdommen tilbake etter utdanning i storbyene - og å skaffe lokale virksomheter kompetent arbeidskraft.

Ørland kommune skal få folk til å ta arbeid ved kampflybasen. Kommunen skal friste dem til å bo i stedet for å pendle fra Trondheim. Ørland bruker fagfolk. Tre profesjonelle team har samlet sine råd i TI BUD FOR KYSTBYEN BREKSTAD.

Legg spesielt merke til de fire første budene:

1. Fortett og konsentrer sentrum - lag 500-meter-byen.

2. Definer et midtpunkt, og jobb ut fra dette.

3. Prioriter klimasmarte transportmidler (altså ikke bil).

4. Legg til rette for barn og ungdom i sentrum.

Og det tiende budet: Kom kjapt i gang med synlige resultater.

Hans Kringstad

Noen bilder fra gata vår:

konkurssalg.jpg

Konkursutsalg.

Parfymeriet.JPG

Flyttet til Amfi.

Bonny.JPG

Konkurs.

Orkdsvn40.JPG

Har stått tomt lenge.

Ved_p__bben.JPG

Lokalet til høyre har også stått tomt lenge - lokker med at det er gitt tillatelse til å sette inn store vinduer for utstilling.

Grytting2.JPG

Grytting ble lensmannskontor, men store arealer står tomme.

PS: All slik omtale blir fort framstilt som nedsnakking av gata. Noe går bra i sentrum og fortjener positiv oppmerksomhet - som en trivselspris fra Orkanger Vel til Tråsnella, Solruns og biblioteket.

Men gamle sentrumsområder som på Orkanger er uhyre sårbare. Et sted finnes det et vippepunkt som gjør at når en faller, faller alle. Da nytter det ikke å bygge opp igjen.

 

Publisert 06.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse