Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nytt slag for gata: Butikken Nye Bonny er konkurs

Bonny.JPG

Eierne av klesbutikken Nye Bonny har begjært forretningen konkurs et knapt år etter at den åpnet. Det lot seg ikke gjøre å drive lønnsomt.

Bildet over er tatt i januar i fjor, da innehaveren av daværende Bonny ga opp på grunn av sykdom. Helen Storheil ga bort interiøret hvis noen ville overta.

Storheil hadde da drevet i gata i ni år.

Nye eiere førte konseptet med klær, sko og vesker videre med de samme leverandørene. Nyåpning fant sted 1. februar, og konkurs var et faktum etter ti måneder - 2. desember.

Sentrumsgata er viktig for Orkanger by og Orkdal som regionsenter, men varehusene er mye sterkere og bedre organisert.

Orkdal kommune har så langt ikke gjort konkrete tiltak for å stimulere gata, selv om dette er løftet fram som politisk viktig for å skape en attraktiv sentrumskjerne.

Vanskelig å skrive om
Omtale av at gata er sårbar blir ofte framstilt som å snakke den ned. Men trolig er det verre med skjønnmaling som hindrer politisk engasjement.

Bildet er selvsagt sammensatt; noe går bra og noe dårlig. På den negative sida er flere tomme lokaler, hvorav to nede ved barneskolen som har stått uten aktivitet lenge. Også betydelige deler av Grytting-bygget er ledig, riktignok på baksida.

Nå er det også tomt etter Orkanger Parfymeri som flyttet til Amfi. I lokalene etter fargehandelen er det midlertidig konkursutsalg.

Flerbrukshus
Gata trenger et bygg som trekker folk både på dag og tid. Det er politisk flertall mot å etablere kulturhus feks i ST-kvartalet. Men samtidig er det åpenbart bruk for et mindre pretensiøst flerbrukshus som kan samle flere funksjoner som en enklere scene, kanskje kino, bibliotek, kulturskole, øvingslokaler osv. Dette har Orkanger Vel spilt inn flere ganger etter at forslaget om et nytt kulturhus med ansiktet vendt mot publikum ble skutt ned.

ST2.JPG

ST-gården og lokalene etter trykkeriet har vært til salgs lenge. Eiendommen inneholder gradvis færre ansatte. Funksjoner i ST-huset er flyttet til Trondheim.

Gata uten makt
Gjensidige flytter til Reme-gården i 2016. ST-gården er fortsatt til salgs. Amfi/Thon/Coop kommer til å fortsette lobby-arbeidet for mer handel på Laksøra.

Gata har ingen lobbymakt. Men...i debatten om satsing på å markedsføre Orkanger by varslet Amfi-gründer Lars Løseth interesse for å satse i gata.

Inntil videre henter Amfi bare omsetning fra sentrum.

Hans Kringstad

Parfymeriet.JPG

Tomt etter parfymeriet.

 

Publisert 04.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse