Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nerøra kan få historisk tursti med digitale skjermer

Fjordgata.jpg

Hva vil Orkdal kommune med Nerøra?
* Skal miljøet vike plass for tettere og moderne bebyggelse?
* Skal det bevaringsverdige området gradvis miste sin egenart og historien forsvinne - slik det virker i dag?
* Eller skal kommunen arbeide aktivt for å gjøre Nerøra til en attraksjon?

Både rådmannen i Orkdal og Sør-Trøndelag fylkeskommune som vernemyndighet har forsøkt å sette Nerøras skjebne på dagsorden.

Nå blir politikerne invitert til å ta en prinsipiell avgjørelse, selv om den er lite konkret. Forslag til vedtak:

"Kommunestyret ønsker å sikre de kulturhistoriske verdiene på Nerøra og slutter seg til at det startes et arbeid for å øke bevisstheten om områdets verdier gjennom konkrete prosjekter og aktiv informasjon."

Altså, i litt enklere språk:
1. Ja til å ta vare på Nerøra som kulturhistorisk viktig bygningsmiljø.
2. Ja til å gjøre noe (tiltak) som kan skape økt forståelse for å ta vare på og utvikle Nerøra.

Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Orkanger Historie har diskutert mulige tiltak på flere møter. Her er en liste med ideer:

• Historisk tursti på Nerøra med digital informasjon.
• Foregangsprosjekt med restaurering av en bygning etter antikvariske prinsipper.
• Tilbud om arkitektbistand ved restaurering og tilbygg.
• Generell informasjon om kulturhistoriske verdier i området, generelle prinsipper for restaurering, mulige støtteordninger etc.

Interaktiv tur på Nerøra
Det første punktet er en såkalt lavthengende frukt. Poster med digital informasjon i tekst og bilder er fort gjort å få opp, og koster neppe all verden. En interaktiv tursti kan være god markedsføring.

Frivillige i Orkanger Historie har samlet store mengder dokumentasjon om Nerøra, både folk, næringsliv og hus.

Denne kunnskapen har så langt ikke kunnet hindre at bygninger forsvinner/forfaller. Orkdal kommune har heller ingen plan for å høyne Nerøras status, vitalisere området og bruke det for å markedsføre Orkdal og Orkanger. Men det kan skje nå.

Mange planer
Vernemyndighetene på fylket har utfordret Orkdal kommunes håndtering av Nerøra, og spurt hva kommunen egentlig vil. Bakgrunnen er at Orkdal kommune har laget både planer og byggeskikkveileder, men i praksis er lite gjort for å utvikle det trehusmiljøet fagfolk sammenligner med Bakklandet og Røros.

Bygninger på Nerøra har forsvunnet - delvis etter dispensasjon, og delvis uten at det er søkt. Nerøra er ikke markedsført som unikt bomiljø. Derimot ligger den eldste delen av miljøet stadig mer utsatt til for støy og trafikk fra Havneveien og fra utvidet havnedrift.

Nerøra ligger innenfor et spesielt hensynsområde. I det siste har politikere bestemt seg for å verne trehus også langt utenfor dette området, uten noen plan for hvordan disse byggene skal kunne utnyttes.

JohRichtersgate.jpg

Johan Richters gate med siktlinje mot sjøen.

Uthus.jpg

Vil eiere få hjelp til å berge slike uthus, eller skal enda flere bare falle sammen? Vernemyndigheten sammenligner Nerøra med Bakklandet, og betegner uthusmiljøet på gamle Orkanger som utrydningstruet.

 

Publisert 02.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse