Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Solveig Nærup Sandvik (Orkdalslista) søker permisjon

DSC_0037.JPG

Solveig Nærup Sandvik (t.h.) fra Orkdalslista søker permisjon fra sine politiske verv på ubestemt tid. Det skjer en måned etter at Nærup Sandvik fremmet forslaget om Laksøra i det såkalte kvinneopprøret i kommunestyret. Men søknaden skyldes ikke politisk strid.
PS: Orkdal Ap valgte torsdag kveld veteranen Finn Hoff som ordførerkandidat.

Hoff er opprinnelig fra Orkanger, men har i mange år drevet gård på Songmoen. Han gjør comeback i politikken etter lang tids fravær.

Hoff er 66 år og kjent særlig for egasjementet innen jakt og frilufsliv.

Tilbake til Orkdalslista:
Solveig Nærup Sandvik blir den tredje av Orkdalslistas ni  folkevalgte i kommunestyret som ber om fritak. Sverre Magne Fagerholt (helse) og Ingrid Fagerli (lederjobb i kommunen) har allerede fått permisjon.

I tillegg har Per Kirkaune fratrådt det tunge vervet i hovedutvalg forvaltning fordi han  blir inhabil i en rekke plan- og bygningssaker. Kirkaune leder satsinga på eiendomsutvikling i Salvesen & Thams.

Arbeidspress
Solveig Nærup Sandvik begrunner søknaden med at arbeidspress sammen med andre forhold gjør det vanskelig å prioritere politikk framover. Hun er åpen for å komme tilbake.

Nærup Sandvik og partifelle Berit Westrum Johansen sto sentralt da en del yngre politikere overraskende samlet et stort flertall mot utbygging av handelspark på Laksøra - utenfor rød strek. Det skjedde ved behandlinga av kommuneplanens arealdel 29. oktober.

Makteliten i kommunestyret havnet i mindretall. Saken splittet både Orkdalslista, Senterpartiet og Venstre.

Les mer om rød strek-saken.

Snart nytt kommunevalg
Det er nå mindre enn ett år til neste kommunevalg. Partiene vedtar program og setter opp lister. Opposisjonen sliter.

Arbeiderpartiet:
Kom uheldig ut i nominasjonen da Arne Fagerholt først sto fram som en overraskende, ny og samlende kandidat etter Berit Solem - for deretter å trekke seg. Finn Hoff fikk 30 stemmer pånominasjonsmøtet torsdag. En annen veteran, Knut Even Wormdal, fikk 20 mens partileder Trude Tevik Gulbrandsen fikk ni.

Hoff kom som et benkeforslag fra Orkla Arbeiderlag.

Småbylista :
Ser ut til å bli nedlagt etter en periode, trass i at det nå er etablert et klima for å skaffe flertall i viktige saker på tvers av blokkene.

Orkdalslista har gjennomgått en fornyelse de siste månedene. Etter å ha virket toppstyrt i mange år, ligner lista mer et politisk parti der folk hevder egne meninger uavhengig av blokktilhørighet. Berit Westrum Johansen og Solveig Nærup Johansen har ført an i denne politiske vitaliseringen.

Ordførerkamp
Varaordfører Oddbjørn Bang fra Sp framstår i stadig større grad som den politiske lederen i Orkdal. Men Orkdalslista får flere stemmer og ønsker etter alt å dømme å forhandle seg fram til ordførerverv for Gunnar H. Lysholm for femte gang på rad (siden 1999).

De fleste partiene ønsket Bang som ordfører etter siste valg, ifølge lederne svar i ST. Men Orkdalslista ble klart størst i flertallsgruppen.

DSC_0006.JPG

 Ordfører og varaordfører. Hvordan blir rollene etter neste valg?

 

Publisert 27.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse