Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Styret i Trondheim Havn: Legger Grønøra Vest på is

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Trondheim Havn stopper videre planlegging av containerhavn på Grønøra Vest på ubestemt tid. Det skyldes kommunens krav om at Havneveien skal legges helt eller delvis i tunnel før Havna får ta nye arealer i bruk. Styret i Havna er bekymret.

Det framgår av vedtaket fra siste styremøte i Trondheim Havn.  I stedet for å gå videre og kjøpe arealer av Orkdal kommune, setter Havna bremsene på.

Styrevedtaket sier i korte trekk:

  • Trondheim Havn setter pris på at Orkdal kommune - gjennom vedtak om ny arealplan - tar hensyn til Havnas behov for å utvide.
  • Styret er bekymret for kommunens krav om å legge Havneveien i tunnel før nye arealer tas i bruk. Det kan føre til forsinkelser i utbygginga.
  • Havna vil "gjenoppta" planlegging av nye havneområder på Grønøra Vest når kommunen føler seg trygg på at vegmyndighetene vil bygge nye veger på Orkanger.

Det siste betyr at arbeidet legges på is. Containerdriften vil dermed forbli på Grønøra Øst på ubestemt tid. I år er det håndert ca 20 000 containere her - utenfor Nerøra og Gammelosen. Det tilsvarer ca 20 000 trailere.

Det betyr også at Grønøra Vest trolig blir liggende som i dag i lang tid framover.

Les styrevedtaket ordrett.

"Ønsker å bidra"
Styret i Trondheim Havn uttrykker forståelse for at det må gjøres noe med veg- og trafikkforholdene på Orkanger. Det heter at Havna ønsker å bidra til å sikre vegløsninger, men styrevedtaket sier ikke noe om Trondheim Havn vil eller kan stille med penger.

Vanligvis tar det mange år fra planlegging til bygging av større vegprosjekt.  På Orkanger har man knapt startet planlegging.

Uklart om handel
Trondheim Havn har opsjon (enerett) i to år på å kjøpe den såkalte Fesil-tomta på 85 mål på Grønøra Vest av Orkdal kommune. Havna skal få kjøpe den til 2013-pris, noe som i praksis vil si ca 50 millioner kroner.

Havna ville opprinnelig kjøpe i fjor og holde tilbake halve beløpet inntil Orkdal kommune regulerer nye omåder etter Havnas ønske utenfor Råbygdfjæra. En slik kobling avviste politikerne etter at administrasjonen hadde anbefalt den. Nå har kommunen regulert slik Havna ba om, men altså stilt såkalte rekkefølgekrav.

Ifølge Havnas hjemmeside gjennomfører konsulentselskapet Rambøll nå grunnboringer utenfor Grønøra Vest blant annet for å kartlegge kvikkleire.

Se hvem som styrer Havna
Trondheim Havn er et interkommunalt selskap eid av flere kommuner. Trondheim er desidert største eier (78 prosent). Orkdal har en eierandel på 4,25 prosent.

Havnestyret består av åtte medlemmer, hvorav to representerer ansatte. Otto Frøseth fra Trondheim er styreleder. Inger Johanne Flønes fra Orkdal er blant styremedlemmene.

DSC_0018.JPG

Grønøra Øst utenfor Nerøra. Her er kapasiteten sprengt, ifølge Trondheim Havn. Men Havna vil ikke planlegge flytting til Grønøra Vest så lenge det er uklart om staten skaffer penger til å  legge Havneveien i tunnel.


 

Publisert 26.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Eva 26.11.2014 20:24
Har så liten tiltro til flertallet av de som sitter med makta at jeg tror det vil komme dispensasjon. Tror ikke dette flertallet gir seg før hele nedre del av Orkanger og Gjølme med er ødelagt av støy, trafikk og forurensing. Nå kan det se ut som nye E 39 legges langs Gammelosen, enten i tunnel,bru over hele området eller bare legges der den er.Galskap. I dette området er støy allerede over grensen, og det er kommunen forpliktet til å gjøre noe med - uavhengig utbygging eller ikke. Trondheim havn må nå pålegges, uavhengig utbygging at det etableres støyskjerming på Grønøra øst mot bebyggelsen. Skulle vært gjort for lenge siden.

ErikP 26.11.2014 18:50
De får bygge ut INNE i eksisterende havnebasseng da. Der er det plass til 3 kaier, og bygge ut eksisterende kai der til full lengde. Og slå ei bru over elva til Fesil-tomta helt nede ved elvemunningen for borttransport, så har de både kaiplass og transportvei ut av området uten å bruke havneveien. Gjør de det har de kapasitet til mer enn 40 000 konteinere i året, kanskje 60 000.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse