Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger barneskole kan få Tarzan-jungel

Tarzanjungel_web.jpg

Skolegården ved småskoletrinnet på Orkanger har vært et sorgens kapittel i mange år. Nå kan det løsne: Neste år er det planer om en Tarzan slik som på Evjen (bildet) og etter hvert to klatretårn.

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og skolen har jobbet lenge for å skaffe penger til en skolegård med gode aktivitetstilbud. Dagens utgave har vært nedslitt i mange år.

Nyrektor Frode Gjengaar orienterte samarbeidsutvalget ved skolen 18. november. Utvalget består av elever, foreldre og ansatte:

  • Først Tarzan-jungel - en spennende boltreplass som stimulerer aktiv lek og fysisk utfoldelse.
  • Så to klatretårn.
  • Omlegging av asfaltflata (de gamle håndballbanene) slik at det kan pågå tre forskjellige aktiviteter samtidig.

Planen er klar
Arkitekt Håkon Hamnes har tegnet ny skolegård. Ved siden av de store tiltakene (Tarzan-jungel og klatretårn) er det planer om et lite amfi, bålplass, hinderløype og klatrestativ.

FAU vil skaffe sponsorer og støttespillere. Både sparebanken, sanitetsforeninga og Orkanger Vel står på lista over mulige bidragsytere.

Dugnad igjen på Orkanger
Det er planlagt dugnadsinnsats. Ved noen skoler har dugnad og økonomisk støtte vært avgjørende, mens Orkdal kommune i større grad har dekt kostnadene andre steder.

Skolen skulle etter planen sende søknad til kommunen i oktober.

Evjen skole fikk sin etterlengtede Tarzan-jungel tidligere i år. Også ved Orkanger barneskole er det planer om å bygge ut skolegården for de minste som et nærmiljøanlegg. Det gir spillemidler.

Uansett modell for finansiering er det håp om at dagens tilbud (bildene under) snart er historie:

SFO_1_1.jpg

Bilde fra 2012. Allerede da jobbet skolen med planer om nye lekeapparater for de minste elevene.

DSC_0016.jpg

Også fra 2012.

SFO2_1.jpg

Orkanger barneskole for to år siden. Nå kan det snart bli forandring.

 

Publisert 24.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse