Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Orkanger og fjorden - hvorfor ser det sånn ut?

DSC_0067.JPG

Frivillige har plantet langt over tusen stiklinger serbergran i Gammelosen, og et stort antall prydvekster, søyleosp og eiketrær.

Styrtrike Trondheim havn har ikke satt ned så mye en busk like ved, rett utenfor Havneveien. Havna blotter standhaftig rompa mot naboene.  Hvorfor det, tro?

De viktigste naboene er:
* Nerøra – et av de mest verdifulle trehusmiljøene i fylket.
* Gammelosen – det trolig mest brukte turområdet i regionen.

Havnedebatten de siste månedene har gjort folk kjent med begrepet avbøtende tiltak. De skal dempe ulemper og redusere skadevirkninger når for eksempel industriell havnedrift legges kloss inntil bomiljø og friområder.

Trondheim Havn vil gjennomføre slike avbøtende tiltak i stor stil - når Havna får utvide området sitt. Men Grønøra Øst har jo ligget der uten noen skjerming og skåret grimaser mot omgivelsene i flere tiår.

Hvordan er det mulig?

DSC_0024.JPG

Antall containere har økt fra ca 9 000 til ca 20 000 per år siden 2009. Tunge rør avgir dyp klang seint og tidlig. Men noen skjerming har aldri vært på tale.

Havna satte opp et nettinggjerde av sikkerhetsmessige grunner. Rett innenfor nettingen durer tunge maskiner mens de stabler rør og containere. Utsikten fra Nerøra mot Grønøra Øst er fargerik, men hamret i stål.

Trass i eksplosiv økning av aktiviteten de siste fire-fem årene har verken Trondheim Havn eller Orkdal kommune løftet en finger for såkalte avbøtende tiltak. Ikke en furubusk, ikke en meter støyskjerm. 

Hvorfor ikke?

Får ikke gå tur
Nå i oktober inngikk Havna og kommunen en intensjonsavtale om å bygge ut Orkanger regionhavn som et miljømessig forbilde for andre havneanlegg. Intensjonen er sikkert god, men beliggenheten midt inne i tettbebyggelsen desto mer krevende.

Og hvorfor skal vi vente på tiltak inntil Havna har bygd ut? Hvor mange år vil det ta?

DSC_0073.JPG

Havna foreslo et turdrag på yttersida når dette gjerdet kan flyttes 50 meter nærmere Nerøra og Gammelosen. Politikerne var først begeistret, men stemte så nei til sti og sjøkontakt av hensyn til fuglelivet.

Havnevedtaket i Orkdal kommunestyre innebærer at Orkanger mister enda mer av fjorden uten å få noe igjen. Havna skal bygge ut i 50 meters bredde i retning Nerøra og Terna. Det betyr ytterligere innskrenket sikt mot Orkdalsfjorden.

Ingen mennesker her
Trondheim Havn foreslo en fristende kompensasjon: Tursti langs sjøkanten av Grønøra Øst - altså økt kontakt med fjorden som erstatning for tapt utsikt. Langs denne turstien skisserte Havna klatrevegg, badebrygge og fiskeplass.

Men det sa kommunestyret nei til. Nå vil kommunen skåne fugleliv og andre naturverdier i den smale passasjen mellom Grønøra Øst og Terna mot forstyrrende mennesker. Venstres forslag virker velbegrunnet ut fra hensynet til biologisk mangfold. Men resultatet er like fullt at folk mister fjordsikt uten å få noe tilbake.

Havneveien i kulvert - helt eller delvis?
Avbøtende tiltak mot økende tungtrafikk har vært et hett tema, i hvert fall siden Orkanger Vel og Råbygda Vel arrangerte folkemøte i Terna i vinter. Kommunestyret krever at Havneveien skal ligge i kulvert – "helt eller delvis" – før Havna får ta i bruk de nye arealene.

DSC_0028.JPG

Trondheim Havns ansikt mot Orkanger.

Det mest bemerkelsesverdige med kravet om kulvert er at det ble satt fram den dagen kommunestyret sluttbehandlet planen, 29. oktober. Vedtak forelå et par timer etter at forslaget lå på bordet. Uten et slikt kunstgrep kunne flertallet muligens ha funnet på å utsette hele havnesaken.

Ideelt sett burde en så vidtrekkende beslutning vært gjennomdrøftet og avklart uker og måneder i forveien, og ikke ad hoc som et hasteoppdrag for trouble-shooter og varaordfører Oddbjørn Bang.

Intensjonen er garantert den aller beste også her, men vedtaket reiser noen alvorlige problemstillinger. Det verste scenariet for Orkanger er dette:

Et framtidig kommunestyre – om noen år - godtar en kort tunnel (Havneveien ”delvis” i kulvert) fordi noe annet blir for dyrt og teknisk vanskelig. La oss si at en kort kulvert koster 50 millioner kroner. Tror du Havneveien blir stengt etter en slik investering? Neppe. I så fall kan Orkanger sitte med en evigvarende barriere mot sjøen – tungtrafikk som delvis er skjult og delvis går på bakken mellom Nerøra og Orkdalsfjorden.

DSC_0008.JPG

Slik ser fjorden ut - fra området som ligger brakk øst for Langbrua.

Å grave ned Havneveien vil kreve et to- eller tresifret antall millioner. Å plante noen busker og lage skjerming på Grønøra Øst koster praktisk talt ingenting for Trondheim Havn. Det er som å kjøpe noen plagg på H & M. Likevel velger Havna å blotte seg mot naboene i år etter år.

Hvorfor?

Støyrapport uten alarm
Neppe av vond vilje, snarere av gammel vane. Og hvorfor skal du dresse deg opp når verten ikke bryr seg? Vertskapet heter Orkdal kommune. Orkdal kommune har planer fulle av fagre ord om miljø, støy og folkehelse, men sliter alvorlig med å etterleve dem. Grønøra Øst står der splitter naken og gapskratter av politikernes festtaler.

DSC_0159.JPG

Grønøra Øst. En betydelig del av området mellom havneområdet og moloen til Terna skal fylles opp.

I mai 2013 la Havna fram en støyrapport som viser at boliger i det mest verneverdige området på Nerøra ligger i såkalt gul sone, og da er bare støy fra selve havneaktiviteten regnet med. Hva skjedde?  Ingenting.

Hvorfor ikke?

Forklaringen ligger nok i vanene våre. For å sitere ordfører Gunnar H. Lysholm i ett av mange framstøt for å selge Orkanger som regionhavn etter at Malvik og Stjørdal hadde takket nei:

-    Det er lettere for oss. Vi har en befolkning som er vant til støy.

Og vi er vant til å se den nakne rompa til Trondheim Havn.

Hans Kringstad

DSC_0019.JPG

Avbøtende tiltak? Her??

 

Publisert 17.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse