Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Krigsflyktninger klager på "krig" med Orkdal kommune

Follo3.jpg

En stor gruppe flyktninger hevder Orkdal kommune svikter ansvaret for opplæring og integrering. Kommunen avviser anklagene punkt for punkt, men:
* Beklager at uttrykket "krig" er brukt i konflikt med krigsflyktninger på Voksenopplæringa (bildet).
* Erkjenner at bemanninga er lav.

Konflikten førte etter flere måneder til et møte på ordførerens kontor 23. oktober.

Orkdal kommune har framstått som dyktig på å ta imot og integrere flyktninger. Nå mener flyktningene selv noe helt annet.

Voksenopplæringa og Orkdalstorget
Kommunene får tilskudd fra staten per flyktning for å bosette  dem. Flyktningene selv får tilbud om introduksjonsprogram (opplæring/yrkespraksis) over to år mot lønn.

Mye av konflikten knytter seg til håndteringa av introduksjonsprogrammet på Voksenopplæringa på Follo. Elevrådet har stått sentralt. Flyktningene har også oppsøkt Fylkesmannen.

Her er et kort, redigert utdrag av kommunens notat etter møtet mellom flyktninger, ordføreren og enhetsleder Arnt Tronvoll 23. oktober:

Påstand:
Noen i kommunen har truet med at ”vil dere ha krig, så skal dere få krig”. Det skjedde fordi flyktninger ville klage til kommunens ledelse.
Svar:
Beklager at begrepet ”krig” er brukt i en situasjon på Voksenopplæringa, men det er ikke brukt slik som påstått. Dette er også beklaget direkte overfor flyktningene (som for en stor del kommer fra krigsområder, red. anm). Ca 20 flyktninger krevde å få møte kommunestyret i løpet av to dager. Representanter for flyktningene fikk møte tre politikere neste dag og legge fram et skriftlig klagebrev.

Påstand:
Vi mangler rådgivning og hjelp til utdanning og arbeid.
Svar:
Det kan være behov for bedre bemanning på dette feltet. Arbeidsmengden for konsulent og integreringsveileder har økt fordi flere flyktninger enn før blir boende i kommunen.

Påstand:
Flyktninger får ikke yrkespraksis, blir bare brukt til å jobbe på Orkdalstorget.
Svar:
Orkdalstorget er bra arbeidstrening og gir opplæring i norsk. Kommunen gjør det man kan for å finne praksisplasser i offentlig og privat sektor.

Påstand:
Orkdal mangler gode tiltak for integrering.
Svar:
Det er ikke ønskelig med møteplasser bare for innvandrere. Det vil hindre integrering. NAV kan gi støtte til medlemskontingent i foreninger og avgifter ved arrangement. Frivillige lag kan få støtte til integreringstiltak (OIF Fotball har selv tatt initiativ, red. anm).

Påstand:
Eneste møteplass er fotball i Orklahallen.
Svar:
Alle som bor i Orkdal kan skape møteplasser selv eller benytte seg av de som fins.

Påstand:
Får ikke komme inn når vi kommer for sent til time på Voksenopplæringa. OK med trekk i lønn, men feil å bli utestengt.
Svar:
Andre blir forstyrret av de som kommer for seint, viktig å lære å komme tidsnok. Men kommunen vil endre denne rutinen. Økonomisk trekk ved ugyldig fravær blir opprettholdt.

PS:
Orkdal kommune hadde tidligere som mål å bosette 35 flyktninger årlig, men greide det ikke og reduserte antallet til 20. Orkdal vil ikke ta imot enslige mindreårige. Mange flyktninger blir sittende lenge i mottak.

Flytter ikke
Mangel på boliger og mangel på ressurser er hovedbegrunnelsen for nedtrappinga. Før flyttet de fleste flyktningene etter noen år, men nå blir de i Orkdal. Det har skapt problemer med for lav bemanning fordi mange trenger oppfølging over tid.

 

Publisert 13.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ahmed 16.11.2014 20:49
jeg veit ikke hvem som har skrevet dette,men jeg er en av dem som hadde samtale med ordføreren. noe av dette er sant,men alt fakta er ikke sagt i dette. eks: det tilbudet som innvandrerene har i 2år ikke er 2år. du får en introduksjon på 6 månder, der du må lære deg språket. det er det ikke alle som veit. det er sånn vi har det men folk veit ikke de t.Et annet eksempel er at vis noe i huset blir ødelagt så skal egentlig kommunen fikse dette siden vi har rett til det men de sier at vi må betale for dette selv og det er også flere andre ting som ikke alle veit om. Jeg veit ikke hvem som har skrevet dette, men det jeg veit er at den som har skrevet dette bare prøver å få de andre til å reagere på dette sånn det bare blir mer bråk av det, sånn at folk får et dårlig bilde av flyktningene

Hans Kringstad 16.11.2014 22:23
Hei! Jeg er ansvarlig for dette nettstedet. Informasjon om det står under fanen "om oss" og videre "styret". Formålet med artikkelen er ikke å lage mer bråk, men å gjøre det kjent at det har pågått en konflikt mellom flyktninger og kommunen over lang tid. Det framgår at på de fleste punktene har de to partene helt ulikt syn. Det gjelder også de to ekstra momentene nevnt over (introduksjonsprogrammets varighet og reparasjon av boliger). Jeg unnlot å ta med alt som står i notatet, men på også disse to punktene avviser kommunen kritikken veldig klart. Hvem som har mest rett kan ikke jeg vite. Jeg har gjort det kjent at det hersker uenighet om noe som er veldig viktig i Orkdal: Hvordan integreringsarbeidet fungerer. Kanskje kan publisitet det øke årvåkenheten både hos politikerne og i administrasjonen. Dårlig integrering av trist for den enkelte flytkning og uheldig for samfunnet. Det framgår for øvrig at kommunen tar selvkritikk på to punkter. Mvh Hans Kringstad

Spør om råd 15.11.2014 11:13
Oifs fotballavdeling bør være rettesnor for både kommunen og andre frivillige lag og organisasjoner. De har gjort en kjempejobb. Det handler om ork, engasjement og interesse. Ta en telefon til Oif fotball så får du/dere sikkert både råd og hjelp. Det er alt for dårlig at ingen andre enn fotballavdelingen til Oif viser skikkelig initiativ rundt flyktningene.

Anne 14.11.2014 10:25
Det er synd at slike konflikter ikke kan løses internt,og at de må ut i media,men det er jo opp til gruppen selv også,å legge tilrette sin hverdag. Kommunen kan ikke legge tilrette fritiden til alle disse. Jeg tror ett møte mellom denne gruppen og diverse lag og foreninger i kommunen hadde vært ett sted å starte. Hva med Frivilligsentralen? De kjenner miljøet,trenger folk,kan legge tilrette forskjellige aktiviteter for denne gruppen. Har kommunen først sagt ja til å ta imot disse,får de også følge opp.

Kai Normannseth 14.11.2014 07:57
Vet ikke, men dette er vel betraktelig bedre en å sitte i et krigsherjet land som flyktning?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse