Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny E39 på svevebru over Grønøra og Gammelosen?

Bru_Gr__n__ra_1.jpg

Kan du tenke deg en ny E39 svevende på ei bru (viadukt) over Grønøra industriområde, Gammelosen og Terna? Det er et av de foreløpige innspillene fra idegrupper som ser på hvordan vegproblemene på Orkanger kan løses.

OBS! Skissen over er kun en enkel illustrasjon.

Representanter for Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen satt nylig sammen på et to dagers ideverksted.

Formål: Lage skisser til framtidig føring av E39 mellom Gangåsvatnet (Harrangen) og Thamshavn.

Ideene skal bearbeides videre med kostnadsanslag og vurdering av om de er gjennomførbare. Det skal resultere i en kommunedelplan for ny trase.

Tre hovedtraseer avtegnet seg på ideverkstedet; nordre, midtre og søndre.

NORDRE - OVER GRØNØRA
Ny E39 fra Skjenalddalen over Grønøra, forbi Gammelosen og Terna. Kort vei, men krevende uansett teknisk løsning, ifølge idegruppene:

1. Bru (også kalt viadukt): Blir skjemmende og gir støy.
2. Veg på bakkeplan:  Krever store arealer på et område med mye virksomhet.
3. Veg gravd ned i tunnel vil bli dyrt og kreve mye areal ved munningene.

Havneveien
Orkdal kommunestyre har vedtatt hele eller deler av Havneveien i miljøtunnel før nye havneområder på Grønøra Øst og Grønøra Vest tas i bruk.

Om dette rekkefølgekravet blir stående kan det bety første byggetrinn på et nordre alternativ for ny E39.

Idegruppene var på befaring og så utfordringene med dagens bruk av Havneveien til tungtrafikk og gjennomgangstrafikk.

Ønsker bedre kryss
Som kortsiktige tiltak pekte gruppene på å lage planfritt kryss der Havneveien møter Fv 710 (til Agdenes) ved steinbruddet på Gjølme.

Det er også sett på muligheten for å flytte krysset Fv 710/Fv 462 (Gjølmesliene) østover mot bilforretningene. Gjølmesliene kan ta tungtrafikk sørover (blant annet laksetransport).

Idegruppene peker på generelt vanskelige grunnforhold og områder med kvikkleire blant annet ved Gjølme og nær Thamshavn.

MIDTRE - OVER BÅRDSHAUG
Ny E39 ned Skjenalddalen med kryssing av Orkla enten ved dagens Bårdshaug Bru eller litt lenger sør mot Evjensvollen. Deretter enten nordover langs dagens E39 eller i ny tunnel under Hovsbakkan.

SØNDRE - I TUNNEL OG OVER USTJÅREN
Tunnel fra Skjenalddalen til Vollmoen ved Ustjåren. Over Orkla mot Evjensvollen eller Fannremsmoen.

Uansett resultat av det foreløpige arbeidet vil bygging av ny E39 på Orkanger ligge langt fram i tid.

Parallelt med idearbeidet har Orkdal, nabokommuner, fylket og Statens vegvesen kontakt for å se på en bompengeløsning - Miljøpakke Orkdal.

Formannskapet får referat fra ideverkstedet denne uka.

Havneveien_kulvert.jpg
 
Havneveien bygd inn på bakkenivå er tidligere kastet fram som en ide. En av utfordringene blir kryssing ved Gammelosen. Det er antydet innebygging med gjennomsiktige vegger.

 

Publisert 10.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Hans K 10.11.2014 22:16
Da er en kommentar lagt ut med falsk navn slettet.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse