Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sæther-huset skaper trøbbel for utbygging på Rømme

DSC_0009.JPG

Et politisk vedtak om å bevare våningshuset på Sæther vil forsinke utbygging av sentrumskjernen på Orkanger. Både Sæther-familien og utbyggerne Salvesen & Thams/TOBB advarer mot krav om vern.  Rømme-planen kommer opp i kommunestyret onsdag.

Salvesen & Thams (S & T) og TOBB mener at et pålegg om å bevare tunet vil gi et Orkanger sentrum med mindre liv og risiko for tomme lokaler - det motsatte av hva som er målet.

Forhandler om kjøp
S & T, TOBB og Orkdal kommune skal etter planen kjøpe sentrumstomta av Sæther-familien. Forhandlinger pågår. Sammen skal de tre partene omforme området til en ny bykjerne gjennom selskapet Thams Eiendomsutvikling AS.

- Vern gir trøbbel
S & T og TOBB har forklart dilemmaet med våningshuset og tunet i et brev til de politiske partiene. Blant andre Berit Solem i Ap og Johannes Lipphardt i Orkdal kommune har tatt til orde for å bevare tunet. Lipphardts utspill går for øvrig på tvers av kommunens (rådmannens) eget saksframlegg.

Styreleder Bjørn M. Wiggen i S & T og adm. dir. Torbjørn Sotberg i TOBB skriver følgende til de politiske partiene (forkortet/forenklet):

1. INGEN PLAN FOR DRIFT:
Krav om å bevare tunet kompliserer forhandlingene om kjøp av Sæther-familien. Dagens eier (Sæther) sier bevaring er OK hvis det foreligger en plan for finansiering, istandsetting og lønnsom drift som sikrer vedlikehold av bygningene. Men ingen aktører har en slik plan.

2. KOMMUNEN MÅ KJØPE SELV:
Utspill fra politikere (og Lipphardt)  foreslår kafédrift i bygningen. S & T og TOBB viser til at kafédrift er forsøkt uten hell i Bankstua like ved. Pålegg om å bevare tunet øker den økonomiske risikoen. Investorene foreslår at Orkdal kommune kjøper gårdstunet selv og tar det økonomiske ansvaret hvis kommunen vedtar å bevare bygningene.

3. FRYKTER FORFALL:
Et krav om å bevare pålegger ikke eier andre forpliktelser enn å hindre at huset er til fare for noen.  Tomme lokaler er det verste som kan ramme et nytt sentrumsområde.

4. TVINGER VEKK MYKE TRAFIKANTER:
Våningshuset gjør det vanskelig å gjennomføre kommunens egen plan om å prioritere syklister og gående .Det blir ikke plass til fortau på begge sider av sentrumsgata, midt i bykjernen. 

5. BETYDELIGE FORSINKELSER OG MINDRE LIV I SENTRUM
S & T og TOBB skriver ordrett:
"Vi har alle et felles mål om å få utviklet et levende og pulserende sentrum for Orkanger by og hele den omkringliggende regionen. Vi frykter at et vedtak om bevaring av dette gårdstunet vil føre til det motsatte, og at konsekvensen blir betydelige forsinkelser for utviklingen av Rømme-området."

DSC_0003_1.JPG

Våningshuset vil ikke gi plass til fortau.  Det er for trangt også på motsatt side i det som blir bykjernen.

Remegården i startgropa
Utbyggerne skal etter planen starte arbeidet med Remegården - det første bygget - allerede i desember. 16 av 23 leiligheter er solgt. Kjøperne er stilt i utsikt på kunne fytte inn i juni 2016. Framdriften avhenger både av kjøp av Sæther-familien og en reguleringsplan der mål og midler henger sammen.

Kommunestyret behandler reguleringsplanen i et ekstraordinært møte onsdag. Saken ble utsatt sist onsdag fordi kommuneplanen (rød strek mm) og havnesaken tok så mye tid.

Orkanger Vels syn
Orkanger Vel foreslo å bortregulere tunet i foreningas innspill til reguleringsplan. Flere har reagert negativt på tanken om å rive et hus. Velforeningas begrunnelse er ønsket om et attraktivt sentrum:

* Tomta er så sentral at den må utnyttes maksimalt - blant annet fordi aktivitet der vil kunne styrke sentrumsgata.
* Lønnsom drift er lite realistisk, risiko for dødt lokale på linje med Bankstua (samme argument som utbyggerne).
* Nye, miljøvennlige passivhus bør prioriteres foran eldre, upraktiske bygg som sluker strøm i en moderne sentrumskjerne.
* Myke trafikanter skal prioriteres i sentrum - våningshuset gjør det vanskelig. Bilen får førsterett.
* Bruk heller ressurser på å ta vare på eldre trehusbebyggelse utenfor sentrumskjernen.

View_Photomontage_2.jpg

Den planlagte Reme-gården med næringslokaler på bakkeplan og 23 leligheter i andre, tredje og fjerde etasje.

 

Publisert 04.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje Togstad 05.11.2014 19:07
Nå kløner man det til igjen. Ingen ser helhet, og det blir stående igjen et gammelt hus som ingen vil ta ansvar for. Man kan jo bare se på Bankstua hvordan det er å drive i gamle hus. Orkanger er ikke Røros. Og dette huset er det ikke viktig å ta vare på. Nå må vi se fremover. La oss nå komme igang, uten flere kompliserende momenter. Skjønner ikke at man alltid skal gjøre alt så utrolig komplisert. Riv huset og tenk helhet. Blir dette den nye Middelskolen? Eller som den gamle brannstasjonen. Stående som en skamplett? Midt i Orkanger.

Bymann 04.11.2014 13:46
Nå må politikere bruke fornuften, og ikke hindre og forkludre utviklingen på Sæther Røhme med unødvendige krav.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse