Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Kampen om Orkanger - var ingen inhabile?

T__ke.jpg

Støvet har lagt seg etter slaget om Laksøra. David slo Goliat.  OTI/sentrum vant over Coop/Thon/Amfi med 24-11. Den røde streken ligger fast. Da kom spørsmålene:
* Hvorfor var ingen politikere inhabile?
* Hvorfor bråk om Coop-ansatte utbrytere fra Ap?
* Hvorfor ikke bråk om politikere med tilknytning til OTI?

Bob Dylan ville kanskje sagt at svarene blåser i vinden; forbi det nå tomme lokalet etter Orkanger Parfymeri øverst i gata, som et pust over konkursutsalget der det inntil nylig var interiørforretning, den visler ned Tverradkomsten til et kjøpesenter som er raidet av Amfi-kjeden og tappet for innhold, fortsetter ut over det ødslige landskapet på Laksøra, og videre sørover til Fannrem hvor Mo-sentret skal bli leiligheter og nakne butikkvinduer gaper mot deg som stubbene i en gammel tanngard.

Parfymeriet.jpg

Dro til Amfi: Tomt lokale etter Orkanger Parfymeri - en av de mest tradisjonsrike butikkene i sentrumsgata.

Den urbane ørken på Orkanger?
Markedet har forandret Orkanger og Fannrem. Handelen er flyttet, dels av nødvendighet og dels helt unødvendig, som den gang et knapt politisk flertall presset handel inn i OTI - et fabrikkbygg uten vei fra sentrum. Det skjedde etter påtrykk fra en møbelhandler som selv gikk dundrende konkurs.

Kommunens arealpolitikk avgjør i hvor stor grad dette markedet styres. Ytterst få er særlig interessert i arealpolitikk. Det er synd, for den politikken bestemmer hvordan det blir der vi bor.

Noen mener markedet skal være fritt. Start butikk der du vil. I USA er bysentra lagt øde av den grunn. Rask profitt fikk bestemme arealbruken alene. Resultatet ble det som kalles ”urbane ørkener” i faglig sjargong: Byer med biler, men uten liv.

konkurssalg.jpg

Konkurs: Maler- og interiørforretningen gikk konkurs. Siden er lokalet i gata brukt til konkurssalg for andre.

Fra vedtak til virkning
Avstanden fra vedtak til virkning reduserer også interessen for arealpolitikk. Du ser ikke umiddelbart konsekvensene av en beslutning, eller du kan lukke øynene for dem. Det er enklere å diskutere gatelys.

Laksøra-saken representerer noe viktig på Orkanger; en debatt om helt håndfaste følger av et arealvedtak som isolert sett kan virke fornuftig.

1. Forslag til vedtak: Handelspark for ”storhandel” (fleksibelt begrep) utenfor den røde streken. Forslaget til nye bestemmelser passer perfekt til ønsket fra Coop/Thon/Amfi som har kjøpt tomta.
2: Fryktet virkning: OTI bryter sammen, muligens også handlegata.

Ja til burgere på Laksøra
Bare tull, heter det på Facebook. Klart Biltema, Jysk, McDonalds, Plantasjen osv må ligge på Laksøra. Men så kommer debatten om konsekvensene, og da blir det straks mer innfløkt. I kortform:

1. Smitte: Handelspark på Laksøra vil utløse krav fra andre om likebehandling. Grønøra 1-bygget ligger feks rett utenfor den røde streken. Investorene tok sjansen på å sette opp en bygning i to etasjer på et industriområde. Riis-gruppen blør penger på Orkanger fordi politikerne bare til en viss grad har gitt etter for press om å slippe inn handel og kontor.

2. Bransjeglidning: Kan også kalles vareblanding. Biltema er et eksempel. Rendyrket bilrekvisita passer godt nær bilforretninger, som på Laksøra. Men Biltema er i likhet med mange andre moderne konsepter en diger, assortert landhandel med et vareutvalg som konkurrerer med butikker i sentrum.

Følgen av 1 og 2 kan bli rent frislipp, mer bilbruk og et avlivet sentrumsområde - et mindre attraktivt Orkdal i stedet for et mer tiltrekkende regionsenter, slik Coop/Thon/Amfi-tilhengerne hevder.

Tilbake til spørsmålet: Hvorfor var ingen inhabile?
Kommunestyret avgjorde saken onsdag. Der satt to politikere ansatt i Coop Orkla Møre og tre politikere med ulik form for tilknytning til OTI.

På Coop-laget: Tina Øyås og Oddvar Kjøren. Øyås arbeider på hovedkontoret til Coop Orkla Møre. Oddvar Kjøren har lang fartstid i selskapet ute på Beitøra/Laksøra. Begge representerer Arbeiderpartiet.

På OTI-laget: Khadija Ali, ansatt hos Cubus på OTI. Solveig Nærup Sandvik, søster til franchisetaker Marit Nærup Hellem ved Rema på OTI. Berit Westrum Johansen, gift med senterlederen på OTI. De tre representerer Orkdalslista.

Ingen av de fem er vurdert som inhabile. De stemte over en arealplan for hele kommunen. Det skal svært mye til å bli utelukket fra behandling av en overordnet plan.

- Er jeg inhabil?
Berit Westrum Johansen tok opp spørsmålet om habilitet i formannskapet allerede i vinter. Hun så at ett innspill i den omfattende planen kunne få følger for ektefellens arbeidsgiver.  OTI jaktet på den samme typen etableringer som Coop/Thon/Amfi ville få politikerne med på å tillate utenfor rød strek på Laksøra. Svar: Du er ikke inhabil.

Konkret har kommuneplanen framstått som et oppgjør mellom Coop/Thon/Amfi  og OTI. Men prinsipielt handler den om hvordan vi skal styre sentrumsutviklinga:
* Følge opp en restriktiv linje fra Orkdal 2040 med handel innenfor den røde streken?
* Eller myke opp og etablere en handelspark med for eksempel Biltema, Jysk, McDonalds og annen virksomhet utenfor det definerte sentrum?

Lysholm i OTI-familien
Alle i kommunestyret er habile i et slikt perspektiv. Mer indirekte har opptil flere varierende typer og grad av tilknytning til interesser i saken, men hvor går grensen? Ordfører Gunnar H. Lysholm er stefar til franchisetakeren ved Rema på OTI. Hvis søsteren hennes er inhabil, må kanskje stefar være det også, selv om han ville stemme i disfavør OTI? Habilitet/inhabilitet knytter seg til relasjon, ikke til standpunkt.

DSC_0046.JPG

Ordfører Gunnar H. Lysholm og varaordfører Oddbjørn Bang stemmer for handelspark på Laksøra. De endte i et mindretall på 11 mot 24.

Coop-ansatte og OTI-relaterte

Så, spørsmål nummer to: Hvorfor har det  blitt oppmerksomhet rundt de to utbryterne fra Ap, og ikke om de tre på Orkdalslista som har bånd til OTI?

Svaret er at de to fra Ap har gått til valg på partiprogrammet ”Skap sentrum, bygg Orkdal.” Prinsippene i Orkdal 2040 står helt sentralt i programmet. Den røde streken er et viktig element i Orkdal 2040. Strenge regler på Laksøra er tatt inn i bestemmelsene til planen.

Coop har investert i tomta på Laksøra sammen med Amfi-gruppen nettopp i håp om å få politikerne i Orkdal til å åpne for mer handel der. Det vil både gi avkastning og frigi arealer på Nye Amfi (primært Jysk).

Kryssende lojalitet
De to utbryterne fra Ap må gjerne nekte, men de sto i en lojalitetskonflikt. Løsning: De har i beste fall stemt i strid med intensjonen i det programmet de gikk til valg på. De har åpenbart stemt i tråd med de økonomiske interessene til egen arbeidsgiver.

I tillegg har de utsatt partiet sitt for stor risiko; strid innad og tap av troverdighet utad. Stemmegivningen deres ble til slutt ikke avgjørende, men kunne fort ha blitt det. Det ville trolig ha ført til opprivende oppgjør i Orkdal Ap.

Annerledes på "OTI-laget"
Ingen slike problemstillinger knytter seg til Khadija Ali, Solveig Nærup Sandvik og Berit Westrum Johansen. De har stemt for å opprettholde en restriktiv sentrumspolitikk, faktisk med en liten oppmyking i favør Coop/Thon/Amfi. De utfordret ingen vedtak i eget parti eller valgprogrammet sitt.

Tenk deg derimot at Orkdalslista hadde gått til valg på å flytte "storhandel" utenfor rød strek, og så stemmer de tre politikerne med tilknytning til OTI likevel nei. Da hadde de fortjent like mye oppmerksomhet som utbryterne fra Ap.

Nye slag kommer
PS: De som ønsker å spre handelen får nye muligheter. Bårdshaug Vest Handelspark AS kommer garantert tilbake med Laksøra-saken i en eller annen form i løpet av neste valgperiode.  Rød strek kan fortsatt bli rød strikk.

Hans Kringstad

DSC_0008.JPG

Kommunestyrets flertall forsvarte den røde streken onsdag. Nærmest er de tre fra Orkdalslista med såkalt OTI-tilknytning.

 

Publisert 02.11.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse