Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ja til storhavn: Men Havneveien skal i tunnel først

DSC_0011.JPG

Et klart flertall i kommunestyret sa onsdag kveld ja til å bygge ut havna både på Grønøra Vest (mot Råbygdfjæra) og Grønøra Øst (mot Nerøra). Men politikerne stiller krav. Det viktigste:
* Havneveien skal legges i miljøtunnel FØR Havna tar i bruk nye arealer.

Varaordfører Oddbjørn Bang er arkitekten bak forslaget. Opposisjonens forslag om utsettelse eller redusert utbygging falt.

Her er hovedpunktene i kravlista fra Orkdal kommunestyre:

  •  Havneveien skal legges i tunnel før Havna tar i bruk de utvidede arealene. Det gjelder 15 dekar utenfor Gammelosen og den omstridte utstikkeren med plass til tre skip samtidig utenfor Råbygda/Gjølme.

  • Lengde og utforming av tunnel/kulvert må avklares senere. Det er uklart om den skal graves ned under brua ved Gammelosen eller bygges inn med feks glass (det blir i så fall en barriere mot fjorden).

  • Gang- og sykkelbru ved Vigorbrua.

  • En rekke tiltak og utredninger for å forebygge skader på natur og miljø både ved Råbygda/Gjølme og Orkanger.

  • Grønøra Øst: Skjerming langs støyvegg helt ut til enden av utbyggingsområdet, men ingen ferdsel slik Havna har fristet med (tursti, fiskeplass, klatrevegg mv). Dette av hensyn til fuglelivet. I utgangspunktet ingen åpning i vestsida av moloen ved Terna, som foreslått som kompensasjon av Havna. Også dette av hensyn til natur og miljø.

Oddbjørn Bang (Sp):
Vi varsler at Havna må ta på seg et ansvar. Finansiering kan skje via statlige midler til såkalte utpekte havner, eller Havna må ta kostnadene i et spleiselag med staten.

Mer langsiktige vegløsninger kan det ta både 10, 15 og 20 år å få på plass. Statens vegvesen utreder tre alternative traseer for ny E39 ved Orkanger:
1: Under Havneveien/Grønøra.
2: Under Hovsbakkan og videre i kulvert mot Bårdshaugbrua.
3: En variant over Ustjåren med ny bru over Orkla ved Fannrem.

Foreløpige vurderinger og grove kostnadsanslag kommer i mars. Finansiering er helt i det blå.

Berit Solem (Ap):
Redd framtidig miljøtunnel kan brukes som argument mot å stenge Havneveien før den tid. (Bang og Joar Syrstadeng (H) avviste at planen hindrer tidligere stenging. Trafikk på Havneveien kommer som egen sak.)

Lavrans Skuterud (Venstre):
Beklaget som naturverner at han stemmer mot å utrede Thamshavn Nord videre, men mener løpet er kjørt. Trondheim Havn har allerede store utvidelsesmuligheter på Grønøra. Vil heller satse på å stille strenge krav der.

Torstein Larsen (uavhengig):
Orkdal kommune har vedtatt å prioritere folkehelse og arbeid mot støy. Folk er allerede sterkt plaget. Andre steder flytter man havnene vekk fra bebyggelsen i stedet for å flytte dem enda nærmere.

Ordfører Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista)
kommenterte påstander om at han mangler kontakter og påvirkning inn mot stat/regjering: Tror vi har godt nok forhold til den blå-blå regjeringen. Om ikke staten stiller opp, får Havna ta ansvaret for å få infratsruktur på plass. Tror at gode avbøtende tiltak vil gi en akseptabel løsning.

Arne Grønset (Venstre)
om kravene fra kommunen: Hvis Havna heller vil finne en løsning andre steder, så værsågod.

Havneveien_kulvert.jpg

Havneveien skal i kulvert (bildet) ellet tunnel, og staten eller Havna skal betale, krever Orkdal kommunestyre.

 

Publisert 29.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse