Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

D-dag på Orkanger: Møt opp i kommunestyret kl. 17.00

DSC_0017.JPG

* Faller den røde streken for en ny handelspark på Laksøra?
* Stemmer Coop-ansatte for Coop-plan, og hva sier de?
* Blir det full utbygging av havn utenfor Råbygdfjæra?
* Hvordan begrunner partiene havnevalget sitt?
Dette og mye mer kan du høre i kommunestyresalen fra kl. 17 onsdag.

På oppfordring fra velforeningene har Orkdal kommune flyttet det avgjørende kommunestyremøtet til etter arbeidstid. Det er for at du skal kunne høre på.

Trolig mye publikum
Ansatte og butikkdrivere på OTI kommer garantert til å møte for å høre hvordan framtida blir.

Det samme gjelder mange fra Råbygda/Gjølme og Nerøra. Politikernes vedtak i akkurat dette møtet kan få vidtrekkende følger for bomiljø og naturområder.

Men mange andre sider ved kommuneplanens arealdel angår også folk flest.

OTI splitter Orkdalslista
Du blir nå vitne til at politiske partier revner på langs. I Orkdalslista står venner og familiemedlemmer steilt mot hverandre i saken om rød strek - ordfører/stedatter mv. Frykten er først og fremst at en ny arealpolitikk etter ønske fra Coop/Thon tar knekken på OTi.

Handlegata er det som vanlig få som snakker om. Men - Solveig Nærup Sandvik fra Orkdalslista har et strålende blogginnlegg om sentrum.

Krise i Ap med Coop-ansatte
Arbeiderpartiet står oppe i en kriselignende tilstand siden enkelte politikere har sagt de vil stemme i strid med programmet de gikk til valg på. Antall utbrytere skal nå være redusert til to: Oddvar Kjøren og Tina Øyås (møtende vara). Begge er ansatt i Coop Orkla som har drevet lobby for å omregulere til ny handelspark på Laksøra for Coop/Thon/Amfi.

Ap gikk til valg på en politikk basert på Orkdal 2040-planen for et tettere sentrum. Planen sier om Bårdshaug Vest (Laksøra):

"I området kan det oppføres bygninger for lettere industri og forretningsvirksomheter med tilhørende anlegg. Forretningsvirksomheter som omfatter detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens slik som dagligvare, klær, sko, blomster, offentlig tjenesteyting, servering og overnatting  er ikke tillatt."

Hele ideen var å hindre mer spredning av handel.

Orkanger storhavn
Har enda mer vidtrekkende følger, selv om disse er  uoversiktlige. Også her står partier og enkeltpolitikere overfor alvorlige dilemma. Ett eksempel:

Venstre har programfestet sterk omsorg for Råbygdfjæra. Nå tyder mye på at partiet vil stemme for utbygging utenfor Råbygdfjæra i tråd med ønsker fra Trondheim Havn. Hvordan løser partiet den miljøfloken?

På Grønøra Øst
har det oppstått en merkelig situasjon: Flertallet vil bygge ut i retning Nerøra samtidig som ny informasjon viser at støyskjerming ikke vil virke. Flertallet (forslag fra Venstre) vil i tillegg nekte ferdsel på utsida av skjermen/veggen av hensyn til fuglelivet. Dermed står befolkningen tilbake uten noe av det  Havna har fristet med som plaster på såret.

Det samme gjelder Terna, som skulle få mudring og åpning i moloen.

Hestehandel med veg til Ustjåren?
Har Kristelig Folkeparti solgt rød strek og/eller havn for et løfte om penger til Ustjåren? Hva gjør Joar Syrstadeng/Marie Richter fra Høyre/Orkanger i valget mellom sentrum og ny handelspark utenfor rød strek?

Rømme-planen
Kommer også opp. Her er det uenighet bla. om våningshuset på Sæther skal stå. En ansatt i Orkdal kommune går i dag ut i ST og argumenterer mot riving. Johannes Lipphardt er ekspert på trehus, men nevner ikke at Orkdal kommune har vedtatt å legge til rette for sykling og gåing i sentrum. Våningshuset vil tvinge myke trafikanter ut av sentrumsgata i strid med vedtatt strategi.

Lipphardt ønsker seg kafe i huset. Det er for så vidt bare å starte kafe i Bankstua like ved. Men ingen vil...

D-dag
Dagen i dag er D-dag i Orkdal kommunestyre. Den blir en del av lokalhistorien vår. Du har lov til å være der for å se og høre.

Altså: Rådhuset, kommunestyresalen, fra kl. 17.00. 35 politikere fra ti partier bestemmer framtida for Orkdal, Orkanger og Råbygda/Gjølme. Her ser du hvem de er.

Forfall gjør at enkelte vara vil møte.

PS: Det politiske flertallet har bestemt at møtene skal gå på dagtid. Dermed sitter de vanligvis nokså skjermet. Åpenhet virker skjerpende og er sunt for demokratiet. Kveldsmøte er et unntak.

DSC_0023.JPG

Bilde tatt da kommuenestyret behandlet kommuneplanen (arealdelen) med havn og Laksøra første gang - i april. Da var det klart nei til handelspark på Laksøra og flertall mot stor utbygging utenfor Råbygdfjæra. Nå kan det være motsatt i begge sakene.

 

Publisert 28.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Lite politikk mest grendestrid og misunnelse 29.10.2014 09:40
Jeg har gitt opp lokalpolitikken i Orkdal. Det virker som det er grendestrid hele veien. Lite minner om politikk. Innen idrett har det vært stygg grendestrid i mange år. Ser ut som om drivkraften til flere politikere er hatet til Orkanger som by og regionsenter. Misunnelse for at Orkanger er det største tettstedet som har alt, flest butikker, arbeidsplasser og folk. Det må være lov til å løfte blikket lengre enn nesetippen. Et sterkere og bedre fortettet bymessig sentrum etter råd fra byeksperter i 2040 prosessen i Orkanger by vil gagne hele kommunen. Rådene fra kostbare eksterne rådgivere skulle blitt fulgt av samtlige partier uten debatt. Visdomsordene om at misunnelsen er sterkere enn kjønnsdriften er en god betegnelse for politikken i Orkdal.

Edv.Almli 28.10.2014 23:08
Eg lure på de såkalte politikeran i Orkdal kommune aner konsekvensen av det dem holder på med.For meg minner det mer som et Cirkus.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse