Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rød strek truet: Les bønn fra OTI-Roy til politikerne

Roy.jpgOTI-leder Roy Egil Johansen ber deg snakke med en politiker i håp om å berge den røde streken. Under kan du lese Johansens appell om dette på Facebook.

Lavrans Skuterud (V), Ivar K. Gangås (KrF) og Marie Richter/Joar Syrstadeng (H) er blant dem som avgjør saken onsdag:

* Kompakt sentrum bygd innenfra - eller en ny handelspark for Coop/Thon på Laksøra?

Et massivt flertall for å opprettholde den røde streken, følge opp Orkdal 2040 og si nei til detaljhandel på Laksøra er plutselig borte. Snuoperasjonen har skjedd bak lukkede dører.

Politikere som i formannskapet i februar sa tydelig nei til nytt varehus utenfor rød strek, stemmer nå ja til det samme:

Ivar K. Gangås, Joar Syrstadeng og Oddbjørn Bang er blant disse.

Et hektisk politisk spill pågår. OTI-sentret og andre interesser innenfor sentrumsstreken slåss for livet.

Ordfører Gunnar H. Lysholm slåss for å sikre flertall (18 stemmer) for å bryte den røde streken. Streken forsvarte den samme Lysholm sterkt og uoppfordret på et folkemøte i juni i fjor...

Hans eget parti er splittet. Ordføreren må hente hjelp fra andre - dvs KrF, Høyre, Venstre og Sp.

Lykkes dette, blir Orkanger et enda mer bilbasert handelssted: Nei til ideen om å samle tilbud rundt p-plasser i et kompakt sentrum slik at det er gangavstand mellom dem.

Sårbar sentrumsgate
Biltema, Jysk og andre butikker på Laksøra vil utløse nye krav om liberalisering/likebehandling. Det kan bety døden for OTI-sentret og handlegata.

På Facebook har Roy Egil Johansen publisert denne oppfordringen om,
Jja eller nei til ny handelspark på Bårdshag Vest:

"Onsdag 29.oktober blir dette avgjort. Flertallet blant 35 politikere bestemmer om sentrum skal bygges innenfra, eller vektlegge/tillate å bygge nytt "kjøpesenter" på Laksøra.

Noen av våre folkevalgte uttrykker at de er usikker i saken. Jeg oppfordrer derfor alle som brenner for sentrumsutvikling på Orkanger til å påvirke til å opprettholde opprinnelig vedtak, ved å skrive under ordet fritt i avisa, på FB eller snakke med politikere/kjente.

Vi trenger ikke gå lenger enn til historien om OTI-sentret sin opprinnelse. Planene om byggingen av OTI-sentret som varesenter så dagens lys i 1982. Daværende Orkanger Handelsstands Forening gikk sterkt i mot etableringen på OTI.

En egen delegasjon fra handelsstanden fikk møte ordfører Kåre Gjønnes på hans kontor for å protestere mot Svinsås Møbler sine planer om kjøpesenter på OTI. Fra handelsstanden møtte Asbjørn Solligård, Per Solbu, Halvor Jensen, Jens Olsen og Hans Christian Falch.

Delegasjonen var imot planene fordi man så faren for utvanning av Orkanger sentrum og fordi man ønsket utvikling på regulert område på Sæther/Røhme. Det hører også med til historien at Halvor Jensen og Hans Christian Falch hadde kommet langt med planer om et større forretningsbygg på Sæther eiendommen og nabovarsel var sendt.

Disse planene ble skrinlagt da kommunen vedtok at det kunne bygges varehus på OTI. I 1983 ble det for første gang etablert butikker i de nedlagte fabrikklokalene på OTI. Det var Kristian Kvikne leder i Svinsås Møbler AS som lanserte planene om å etablere forretningssenter på OTI tomta.

Han fikk med seg flere forretningsdrivende fra Orkanger og andre steder. Det var den nordre del av fabrikkanleggene (tidligere Orkla Trekonstruksjon og Impregneringsfabrikk) som dannet grunnlaget for OTI-sentret. Den 23.10.1983 åpnet OTI-sentret som kjøpesenter med 11 butikker. Etter 1 år gikk eiendomsselskapet og møbelbutikken konkurs.

8 av de gjenværende butikkene kjøpte da eiendommen og startet jobben med å få ny vei til sentret og skaffe nye leietakere. Og historien fortsetter..... og gjentar seg? Jeg håper og ønsker at flertallet av våre folkevalgte velger å opprettholde dagens rødstrek.
Mvh Roy Egil Johansen"

Forslaget til oppmyking er nøye tilpasset krav fra investorene Coop Orkla Møre og Thon/Løseth (Amfi-gruppen). De kjøpte tomta nettopp i håp om at politikerne ville myke opp bestemmelsene. Det gir avkastning.

Roy Egil Johansen har skrevet formelt brev til de folkevalgte om dette tidligere: Les brevet fra OTI her.

Møt opp i kommunestyresalen onsdag kl. 17. Da faller avgjørelsen.

OTI.jpg

 

Publisert 27.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Betraktninger med øyne utenfra kommunen 27.10.2014 19:41
Destruktiv eller konstruktiv. Som innflytter har jeg noen betraktninger. Orkdal har enda en unik mulighet til å bygge et skikkelig sentrum. Markedskreftene kan ingen stoppe, men konstruktiv planlegging og styring kan gjøre en stor forskjell. Hvorfor kan ikke dagens politiske ledelse prøve å følge rådene og sine egne vedtak om å bygge/planlegge sentrum innenfra? Man bør i alle fall prøve. Laksøra er i dag det desidert mest typiske industriområdet på Orkanger. Otiområdet er tross alt koblet til idrettsparken , Sæther Røhme og handelsgata. Hvorfor ha det så travelt ? Gi sentrumsutviklingen innenfor rødstreken en mulighet. La det konstruktive komme før det destruktive. Orkdal kommune har fremdeles muligheten til å skape et sentrum som kan tiltrekke seg folk utenfra, men da må rødstreken beholdes en stund til.

Jon K Mæhla 27.10.2014 18:22
Først vil jeg si, som stamkunde på lunch ved OTI, at jeg håper og tror de tenker litt utom boksen, og ikke lener seg til noe som egentlig ligger utenfor det en politiker bør blande seg i. Problemet her er i bunn at OTI ligger på et industriområde, som ikke hører med i noe sentrum, uansett hva man vedtar. Desverre kjører ganske lite av gjennomfartstrafikken forbi der. Som i det gamle sentrum(gata), unngår trafikken fartshumpgata. Som vi vet er det handel av gjennomfart som er lykken til Orkdal som handelssted, samt helgehandel fra grisgrendte strøk. Altså har en rød strek, og sentrumsgata svært lite med dette å gjøre, så hva som er argumentet med å få pakket noen flere nisjebutikker i en gate som ikke brukes faller på egen steingrunn. Da må argumentet være nostalgi, eller "liv",, vel, liv vil ikke naboene ha, da det ble sett med glede da baksia forsvant. Utesteder langt ute på et jorde passer bedre. Uansett er det ikke plass til noe av størrelse nede ved denne gata, og ikke tilfører Biltema noe "liv" bortsett fra trafikk og arbeidsplasser, alene mere enn gata,, og bør ligge der gjennomfarten er. Amfi ligger i smørøyet, samt Laksøra er som en handels indrefilet. Så også Shell, som er norges 2.beste stasjon. Desverre er det oti som ligger feil, og derfor flytter og butikkene. Ganske logisk. Hadde veien gått over jordet og rett ned mot OTI ville situasjonen vært snudd. Tror noen må ta en time-out, og se hva som teller her., idag er sentrumene på små plasser med mye handel, altså sentrene. At OTI sliter grunnet at de ligger et stykke fra gjennomfartstrafikken er ikke et problem politikere skal konkurransevri. Vi kan altså ikke snu ryggen til handel og arbeidsplasser som regionsenter fordi noen sliter., Da vi nå også får E39 og 714 penset samme vei,. Laksøra har et potensial som får ei havn og thamshavn til å blekne som kilde til betydning. Sett bort fra det, håper og tror jeg Roy og oti fikser dette med å tilby andre ting som ikke finnes på amfi,, hvis ikke er det kanskje plass på jordet ved laksøra..

Nikki 27.10.2014 17:53
Det må være noe spesielt som har skjedd når folkevalgte skifter mening vedr rødstreken uten å ha gode argumenter for det. Per post er på jordet. Klart konkurranse er sunt. Denne saken handler om noe helt annet enn konkurranse. Dette handler om vi ønsker et funksjonelt sentrum til det beste for hele kommunen eller ikke. Alle aktørene det snakkes om på Bårdshaug vest er det mer enn god nok plass til innenfor rødstreken. Hva er det beste for Orkdal kommune. Et spredd sentrum med et nedadgående Oti , en handle og sentrumsgate med tomme lokaler, et Sæther Røhme som sliter med å skaffe leietakere ELLER et funksjonelt Oti med fulle lokaler og større enheter rundt, en handlegate med yrende liv, et Sæther Røhme og Bårdshaug øst fortettet mot Orkdalsveien, Amfi og Oti. Bårdshaug øst kan alle leve med som det industriområdet det er. Sjekk Facebook Lysholm og medsammensvorne, der ser dere hva ungdommen mener og ønsker å bosette seg i. En samlet Orkanger by med moderne sentrumsfasiliteter innenfor rødstreken!

Svend Åge Sæther 27.10.2014 17:34
Tenk om OTI med eieren Storbrand / Union kunne ha brukt kreftene sammen med arkitekt Per Knudsen og meg når det ble tegnet en hel bydel og byplan fra oss i 2040-prosessen. Tenk også om flere næringslivsaktører hadde støttet opp om planen den gang og påvirket politikere til en felles løsning etter intensjonene i 2040. Enn om Orkanger Vel og de partier som var for å ta vare på sentrum også kunne ha framsnakket planen som ble laget av en profesjonell arkitekt og byplanlegger i stedet for å skulle «finne opp kruttet» selv. Hadde kreftene som var for et kompakt sentrum valgt å samles om en profesjonell plan så hadde butikker i første etasje på de tiltenkte byggene på «Geilangjerdet» vært oppfylt i dag. Oti-eierne hadde hatt lokaler og tilbudt på begge plasser viss de hadde valgt å være med på en slik utbygging. Rekkefølgebestemmelser som politikere hadde vedtatt ville ha forsterket dette. Til og med så kunne det tenkes at Amfi hadde bygget på jordet mellom rundkjøringen ved Orkdal Sparebank og mot E-39. Lars Løseth i Amfi uttalte til meg at han godt kunne ha bygd helt nytt i stedet for å pusse opp det gamle Domus. Forutsetningen ville selvfølgelig vært å benytte Domus til noe annet. Det kunne jo da blitt Biltema, Jysk og de andre større butikkene som noen nå er imot skal havne på Bårdshaug Vest. Ja tenk om, ja tenk om.

Per Post 27.10.2014 15:44
Konkuranse er sunt! Det går ikke ann og vente på hva den andre gjør. OTI må bare stå på ikke vent. Det er da nok parkeringsplasser på OTI i forhold til Amfi. Politikere i formannskapet Ordner for seg og sine.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse