Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Høyt spill om Orkdal og Orkanger storhavn

Flyfoto_20140527_023.jpg

Gir storhavn nye veger?
Styreleder Bjørn M. Wiggen i Salvesen & Thams er bekymret over at Orkdal kommune ikke allerede har dialog på høyt nivå i Samferdselsdepartementet (ST lørdag).  
Faktum er at Orkdal kommune mangler nettverk og strategi for å hindre at havna ender som forbannelse, og ikke berikelse. Ordfører Gunnar H. Lysholm spiller høyt med lokalsamfunnet.

Dette er en kommentar. Temaet er ikke ja eller nei til storhavn, for jeg vet ikke hvordan ei utbygging vil slå ut. Ingen vet det.

Vi ville ha visst mye mer dersom ordføreren gjorde denne jobben ordentlig. Da hadde ting skjedd i riktig rekkefølge:

1. Kartlegging av konsekvenser og mulige avbøtende tiltak ved havneutbygging.

2. Målrettet politisk arbeid mot regjering/Storting for økonomiske garantier, primært vegmidler.

3. Eventuelt vedtak om omregulering og salg til Trondheim Havn.

Med Lysholm gjør vi det motsatt. Kast alle forhandlingskort. Ingen bruk av sikringsmidler. Ut på havet uten skipper og GPS. Går det, så går det.

- Folk i Orkdal er vant til støy
Å få Trondheim Havn til å utvide på Orkanger har vært ordførerens eneste fanesak i lang tid. På NRK TV for snart to år siden omtalte Lysholm containere og trailere som ”en innertier for oss”. Kort tid etter var budskapet på et åpent møte at vi kan ta havna, for folk i Orkdal er vant til støy.

Å selge Orkanger som storhavn er ingen prestasjon. Trondheim Havn har ikke noe annet sted å dra. Også regjeringen peker på Orkanger. Riktignok mangler vi jernbane, men igjen: Ingen andre vil ha Havna der Havna mener det er mulig å bygge ut. Orkanger er eneste løsning.

Altså en unik posisjon. Orkdal kommune har alle muligheter til å få en god pris og til å få penger fra staten til miljøtunneler og andre trafikk-/støytiltak.

Selger Orkanger billig
Hva gjør Lysholm og Orkdal kommune i en slik setting? Jo:

1. Forsøker å få gjennom et hastevedtak om salg av arealer på Grønøra til gunstig pris for Havna (550 kr per kvm) i desember i fjor. Havna skal få holde tilbake 25 millioner inntil kommunen regulerer som Havna vil på resten av Grønøra. (Hastesalget ble stoppet i siste liten etter offentlig debatt; Havnas krav ville undergrave den demokratiske prosessen rundt ny kommuneplan).

2. Presser nå gjennom et hurtig vedtak om omregulering for utvidelse. (Kan frata oss muligheten til å få statlig hjelp).

3. Håper at avbøtende tiltak vil virke. (Så langt er konklusjonen at vurderte støytiltak enten ikke vil ha effekt eller ikke kan tvinges gjennom).

4. Håper at regjeringen vil flytte mange hundre millioner fra andre vegprosjekt til Orkanger – etter at vi har vedtatt storhavn.

Ingen kontakt med regjeringen
Bjørn M. Wiggen reiste vegspørsmålet på folkemøtet tirsdag, og deretter i et leserinnlegg lørdag. Med erfaring fra toppen i næringslivet vet han litt om norske maktforhold, om betydningen av politisk kontakt på høyt nivå,  og om hvor tidkrevende det er å nå gjennom.

”Det bekymrer meg at Orkdal synes å ha en svært svak link inn til den blå-blå regjeringen”, skriver Wiggen.

Det er et understatement. Orkdal kommune har ingen link. Påvirkningskraften er fraværende etter at vi er styrt av ei bygdeliste i 15 år.

Fem menn drøftet tunneler
I stedet for selv å møte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, eller engasjere profesjonelle til å drive lobby, har ordfører Gunnar H. Lysholm siden april sittet i ei gruppe med fire andre politikere fra Orkdal. Formål: ”Å kartlegge mulige avbøtende tiltak”.

I rådmannens saksframlegg heter det at de fem har brukt mest tid på å diskutere ny trasé for E39: Under Grønøra? Eller kanskje under Hovsbakkan?

Sikkert interessant, men det avgjørende er om vi får penger – og eventuelt når.

Sa nei til å måle tungtrafikk
Både kartlegging av konsekvenser/tiltak og det politiske arbeidet skulle ha startet for minst to år siden.  Vi amatører i Orkanger Vel ante hva som ventet oss. Vi skrev til Orkdal kommune og ba om trafikktellinger i Havneveien som et begynnende kunnskapsgrunnlag.

Skriftlig svar fra kommunen: Nei, det er unødvendig.

Nå måles og telles det for harde livet mens Havna krever hurtig svar og køen utenfor kontoret til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen øker. Der har Orkdal kommune ennå ikke trukket kølapp.

Ingen plan for å få tunneler
Hovedansvaret ligger hos ordfører Gunnar H. Lysholm. På folkemøtet skjøv han varaordfører Oddbjørn Bang foran seg på spørsmål om grep for å sikre vegløsninger. Når Bang deretter foreslår slike grep – riktignok altfor seint – blir de skutt ned av den samme ordføreren i avisa så snart Havna protesterer.

Selv har Lysholm ingen forslag.

Hvite løgner gir ro
Handlingsmønsteret gjentar seg gang på gang ved politisk uro i Orkdal:

1. Ordføreren tyr til grå og hvite løgner og beroligende tomprat før kontroversielle vedtak, fordi:
2. Ting roer seg når vedtak først er fattet. Folk glemmer.

Denne gangen blir det annerledes. Uten gode løsninger vil støyen fra Havnesaken forfølge oss i tiår framover både bokstavelig og i overført betydning.

Ofrer Orkanger/Råbygda for Ustjåren
Det er duket for mer grendestrid enn noen gang. Grendelag settes nå opp mot hverandre i et dristig politisk spill:

Ordfører Gunnar H. Lysholm slåss bak lukkede dører for å sikre flertall både for storhavn og for å spre handelen videre ut av sentrum. Alt tyder på at enkelte partier nå har koblet storhavn og rød strek på Bårdshaug med - av alle ting - veg til Ustjåren.

Er det virkelig slik at ja til maks utbygging utenfor Råbygda/Gjølme skal gi Kristelig Folkeparti penger til veg til Ustjåren?

Vil KrF, Venstre & co sette OTI og handlegata på spill for å utbedre en dårlig fylkesveg og få gjennom andre budsjettsaker?

I så fall: Lykke til med lokalpolitikken framover.

Første konkrete nøtt for Lysholm & co er Havneveien:

* Skal de mange tusen trailerne kjøre Havneveien og ødelegge Nerøra og Gammelosen?
* Eller skal de nå presses i en omveg gjennom rundkjøringene på Bårdshaug og lage mer støy i Bakkan?

Slike lokale dilemma gjør null inntrykk i Samferdselsdepartementet. Der prioriterer man vegmilliardene for å hindre trafikkulykker og fjerne bilkøer.

Orkdal har bare ett forhandlingskort
Vegvesenet har beregnet at vegene på Orkanger har kapasitet nok til å unngå kork. Dødsulykker knyttet til havnetrafikk har vi også sluppet. Når vi i tillegg ikke er påmeldt i konkurransen om vegpengene, ser det rimelig svart ut.

Med ett unntak: Samferdselsdepartementet ønsker at vi skal regulere til storhavn på Orkanger. Det er vårt eneste kort.

Når kommer Solvik-Olsen?

Hans Kringstad

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

 

Publisert 26.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Innbygger 27.10.2014 17:30
Det du skriver her er så riktig fremstilt. Nå ser det ut for det blir tatt litt betenkningstid ? Det er bare å håpe !

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse