Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-trafikken: Havna sier nei til tak på 30 000 trailere

DSC_0053.JPG

På folkemøtet tirsdag presenterte ordfører Gunnar H. Lysholm en  intensjonsavtale med Trondheim Havn som en viktig nyhet. Avtalen beskriver god vilje. Havna sier nei når Orkdal kommune nå vil konkretisere innholdet:
* Tunnel/kulvert før man når 30 000 containere (trailere) per år.

Da blir det ingen utbygging, ifølge havnedirektør Wollert Krohn-Hansen i dagens ST.

* I 2009 ble det fraktet 9000 containere inn og ut av Orkanger.
* I 2013 var antallet 16 000.
* I år når man ca 20 000.

Problemstilling:
* Tungtrafikken er allerede et stort problem.
* Orkdal kommune har ingen garantier om hjelp fra staten til å bygge miljøtunnel/kulvert i overskuelig framtid (mange år/tiår).

Forsøk på løsning:
Oddbjørn Bang (Sp) foreslo i formannskapet onsdag at miljøtunnel/kulvert skal være på plass før Havna når 30 000 containere. Det tilsvarer samme vekst som siste fem år. Dette er en såkalt rekkefølgebestemmelse.

Formål:
* Sikre at tungtrafikken ikke ødelegger bomiljøene.
* Øve press på staten.

En slik begrensning (rekkefølgebestemmelse) sier Havna klart nei til. I generelle former er imidlertid denne type tiltak tatt inn i intensjonsavtalen. Det står blant annet:

"Det er (derfor) enighet om at forhold knyttet til framtidig vegløsning som har betydning for havneetableringen, kan tas inn og avklares i reguleringsplan for havneområdet.

Trondheim Havn er videre kjent med at det kan kreves rekkefølgekrav og konkrete avbøtende tiltak i forbindelse med behandlingen av ny reguleringsplan for havna"

Det konkrete rekkefølgekravet om tak på 30 000 trailere før ny veg er altså uakseptabelt for Havna. Intensjonsavtalen, som ordføreren la fram for publikum som svært viktig, er uforpliktende:

* Enighet om å samarbeide om faktagrunnlag og søknader om hjelp fra staten.
* Enighet om å samarbeide om gode løsninger.
* Enighet om å ha som ambisjon at Havna skal bli miljømessig svært god.

Les hele avtalen her.

Dekker ikke all tungtrafikk:
Rekkefølgekravet som Havna avviser dekker bare en del av tungtrafikken; trailerne som kjører containere til/fra Havna.

Ingen annen økende tungtrafikk i området Orkanger og Råbygda/Gjølme regnes med - slik som ny E39 via Gjølme, utbygging på Ørland Hovedflystasjon, mulig lekkasje fra E6 når den får bommer ned Gauldalen og generell trafikkvest.

DSC_0017.JPG

Tømmertrailere regnes ikke med når kommunen vil sette tak på tungtrafikk.

D-dag onsdag kl. 17
Flertallet i Orkdal kommunestyre er innstilt på å avgjøre omfang på havneutbygging onsdag klokka 17.00. Møtet er lagt til ettermiddag for at folk skal kunne høre på.

Ordfører Gunnar H. Lysholm vil nå trekke kravet om maks 30 000 trailere. Alle partier stemte for et slikt tak på tungtrafikken i formannskapet.

Nei til tursti og Terna
Et flertall stemte også nei til tursti og fiskeplass ved et utbygd Grønøra Øst - som plaster på såret (se under bildet).

DSC_0005_1.JPG

Her fraktes ca 20 000 containere i år mot 9 000 for fem år siden.

Det pågår også diskusjon om støyskjerm ved utbygging av Grønøra Øst. Skjerm/vegg vil ikke virke mot den verste støyen.  Havna frister med tursti, fiskebrygge og klatrevegg på utsida av skjermen. Venstre vil bygge ut, men ikke slippe til folk av hensyn til fugle- og dyrelivet utenfor Gammelosen.

Åtte av elleve i formannskapet stemte nei til Havnas tilbud om ferdsel utenfor en støyvegg som kompensasjon. Bare to av tre fra Ap og Småbylista (1) vil ha tursti ved utbygging i retning Nerøra/Gammelosen.

Nei til åpen Terna-molo
Hele formannskapet avviste også Havna/Ternas plan om å ta hull i moloen på vestsida av småbåthavnma for bedre gjennomtrømming og mindre is. Også her er begrunnelsen hensynet til fugleliv, bunnfauna mv.

 

Publisert 24.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse