Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Venstre-forslag kan gi ny handelspark utenfor sentrum

DSC_0024.JPG

Venstre fikk onsdag flertall i formannskapet for å spre handel til en ny handelspark utenfor den røde streken på Orkanger. Forslaget fra Arne Grønset er skreddersydd ønsket til Coop og Amfi/Thon: Biltema, Jysk og andre butikker inn på tomta de har kjøpt på Laksøra (Bårdshaug Vest).

Forslaget fikk flertall med 6 mot 5 stemmer i formannskapet. Med flertall i kommunestyret onsdag 29. oktober tar Orkdal kommune enda et skritt vekk fra visjonen i Orkdal 2040 - vedtatt for fire år siden.

Samtidig vinner Coop Orkla Møre fram med truslene framsatt i ST: Coop vil bruke den ubebygde "indrefileten" ved Statens Hus på en "Biltema-koloss" og mye parkering hvis selskapet ikke får viljen sin på Laksøra.

Bakgrunn:
Orkdal 2040 innskjerpet at varehandel skal skje innenfor den røde streken. Bårdshaug Vest (Laksøra og Beitøra) fikk helt konkrete bestemmelser:

TILLATT: Lettere industri og forretningsvirksomheter med tilhørende anlegg.

KAN TILLATES: Handel med plasskrevende varegrupper som f.eks motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer.

IKKE TILLATT: Detaljhandel og tjenester med høy besøksfrekvens slik som dagligvare, klær, sko, blomster, offentlig tjenesteyting, servering og overnatting (dette er eksempler, ikke en uttømmende oversikt).

Venstre myker opp igjen:
Nytt forslag fra Venstre tilføyer at det er tillatt med butikker med bilrelaterte varer, møbler/interiør og hagesenter/planteskole.

Dermed går det trolig mot en ny handelspark. Biltema selger riktignok "bilrelaterte" produkter, men også  feks vaskepulver, drikkeglass og fritidsbukser. Småbylista har regnet ut at bilrelaterte produkter utgjør bare en liten andel av vareutvalget.

"Møbler/interiør"
betyr også at Amfi kan flytte Jysk ut av varehuset igjen og få andre butikker inn der.

Samtidig er Bårdshaug Øst - i sentrum - spekket med verksteder og lagerbygg. OTI står delvis tomt og handlegata er sårbar.

Detalj- og blandingshandel utenfor sentrum skulle Orkdal 2040 - som kostet 8 millioner kroner - sette en stopper for. Da Orkdal 2040 ble vedtatt i 2010 hadde flertallet i kommunestyret gang på gang torpedert den røde streken. Den ble vedtatt i 2003.

Europris-historien
Første alvorlige anslag kom i 2004. Da ga flertallet grønt lys for Europris trass i at det var forbudt med detaljhandel på området. Venstre sto sentralt også da, med lederen i hovedutvalget som fattet vedtaket. Orkdalslista og ordfører Gunnar H. Lysholm sto bak og presset på for at Eriksen Eiendom (Elling Eriksen) skulle få leie ut et tomt bygg til Europoris i strid med vedtatt plan.

En angrende ordfører (?)
I november 2009 intervjuet ST ordfører Gunnar H. Lysholm om rød strek og Bårdshaug Vest. Ordføreren ga uttrykk for anger og varslet en ny linje. Ordrett sitat:

"Det skal ikke være detaljhandel på Bårdshaug Vest. Det (ja til Europris) angrer jeg sterkt på. Det var en gal beslutning. Europris burde ha ligget i sentrum."

Ord og handling igjen
På et folkemøte i kinosalen i juni 2013 erklærte ordføreren uoppfordret om arbeidet med ny kommuneplan:

"Den røde streken skal ligge fast!"

Nå blir den i beste fall rosa.

Råbygdfjæra
Orkdal Venstre stemte i samme møte onsdag for å bygge ut og mudre utenfor Råbygdfjæra og Gammelosen. Bare Ap og Småbylista ville utsette for å vinne mer tid og kunnskap.

Dette sier for øvrig Orkdal Venstres partiprogram 2011-2015 om Råbygdfjæra og biologisk mangfold:

"Råbygdfjæra er den siste rest av det som en gang var et unikt våtmarksområde ved utløpet av Orkla. Et forslag om å ta deler av området som konteinerhavn ble heldigvis avvist. Dagens kommunale vern må opprettholdes og eventuelt styrkes i form av et statlig vern.

Venstre vil:
* Hindre nedbygging av områder registrert som spesielt viktige for plante- og dyreliv. Områder registrert med truede arter bør sikres spesielt. Vi vil utarbeide en forvaltningsplan for disse områdene.

* Stille krav om oppdatert kartlegging av biologisk mangfold ved utbygginger som medfører store naturinngrep."

Hans Kringstad

DSC_0007.JPG

 

Publisert 22.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjell Arne Hestad 23.10.2014 17:02
Er det virkelig slik at sentrum må være enten på nerøra eller på laksøra? Hva med ja takk begge deler, ettersom vi har fått bystatus er det vel meningen at byen skal vokse. Alternativet for laksøra sin del hvis den røde streken opprettholdes, er vel at området blir liggende som det har gjort i flere år. "Vakkert".... Jeg tror heller ikke det vil føre til noen voldsom økning av bilbruk etterhvert som gang og sykkelveier bygges ut. (Når en gang statens vegvesen er ferdig med å tegne ny gang og sykkelbro)Dessuten vil nok de som skal handle på f.eks. Biltema eller tilsvarende butikker bruke bil uansett hvor butikken ligger.

Hans Kringstad 23.10.2014 08:33
Det er vel bare å slå fast at verdipartier som Venstre og Kristelig Folkeparti nok en gang har solgt seg til de sterkeste, kortsiktige økonomiske egeninteressene i Orkdal. Miljø og stedsutvikling taper for mer bilbruk og kjappere avkastning for Thon og Coop. Vi har nå hatt over 10 år med politisk dobbeltmoral, dobbeltkommunikasjon og løftebrudd. Neste steg blir libarelisering også på Grønøra for ikke å forskjellsbehandle noen. Så får vi se hva som skjer på OTI - og om Venstre/KrF hjelper Orkdalislista videre med å avlive handlegata på Orkanger slik at den blir som gata på Fannrem.

Marit Mjøen 22.10.2014 23:04
Som tilhører i formanskapet 22. okt kunne jeg også høre at Venstres Arne Grønset signalisere at dersom vedtaket om å gi frislipp for handelsaktører på Laksøra ble vedtatt, vil Venstre vurdere å la Grønørveien 1 også få samme bestemmelser. Han sa det tydelig: "Den røde streken" som begrenser handelsaktivitet i dag blir da utvidet .... Sukk. Hvor ble det av visjonen om å utvikle et kompakt regionsentrum i Orkdal. Dette kan det vel ikke være enighet om blant flertallet i Orkdal kommunestyre...Hvordan går det da med byplanen vår, ordfører Gunnar Lysholm?

Tore 22.10.2014 21:21
Fikk utrettet mye bra vedrørende sentrumsplanlegging og sentrumsutvikling flertallsgruppen. Fikk ødelagt mulighetene for et skikkelig sentrum for Orkanger by. Et hån mot befolkningen millionene som forsvant i 2040 prosessen. Gamle gretne gubber fikk det til med stil. Vakkert å se tilbake på. God jul til handelsgata og Otisentret, der sentrum skulle vært. Dette blir tøft :-(

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse