Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Flertall for full utbygging av Orkanger storhavn

DSC_0006.JPG

Kristelig Folkeparti ser ut til å sikre flertall for full utbygging av havna både på Grønøra Vest og Grønøra Øst. Arbeiderpartiet jobber for å få flere med på det som i praksis er en utsettelse. Formålet er å skaffe mer faktakunnskap og øve press på staten for hjelp til nye vegløsninger.

Det er forsøk på to korte konklusjoner etter folkemøtet tirsdag kveld. Ca. 150 møtte fram. Alle de ti partiene i kommunestyret deltok med unntak av FrP.

Kort om enkelte tema:
Grønøra Vest - utbygging for tre skip samtidig i tråd med Havnas ønske, eller mindre utbygging?

Trolig flertall minst 19-16 for full utbygging. Orkdalslista, Sp, Høyre og FrP har varslet at de er for (17 stemmer). Det trengs 18 for flertall.

KrF (2 representanter) sa ja på folkemøtet etter å ha holdt spørsmålet åpent før, og dermed flertall - se litt spesiell KrF-argumentasjon om fugleliv lenger ned. Venstre (3) jobber med alternative løsninger.

Grønøra Øst - utbygging 50 x 300 meter mot Nerøra, eller nei?
Flertall for utbygging som for Grønøra Vest. Venstre jobber med forslag som skal redusere skadevirkninger også her.

Ap, Småbylista, SV og Pensjonistpartiet er mot full utbygging. Det kommer forslag om å la havnebiten av kommuneplanen ligge inntil videre.

Venstre er også svært skeptisk til utbygging, men vurderer å stemme for av taktiske grunner: Frykt for at utsettelse vil gi større ulemper, feks at vi får en mindre utbygging, men ingen skjerming eller andre avbøtende tiltak.

Nye trafikkløsninger:
Alle ønsker tunneler/kulverter for å få tungtrafikk vekk fra sentrum/bomiljø. Debatt om Orkdal kommune kan/bør stille ultimatum nå. Ultimatum vil si ingen omregulering til mer havn før staten kommer med vegpenger.

Konklusjon: Ingen politikere vet sikkert hvordan dette best kan gripes an. Neppe mulig å stille ultimatum. Kritikere frykter at ny veg ikke kommer før om flere tiår.

Arne Grønset (V): - Vi må kreve garantier fra staten nå eller i forbindelse med en kommende reguleringsplan for Grønøra.

Joar Syrstadeng (H): - Usikker på hvordan vi kan stille krav, men veg må inn i reguleringsplan (neste trinn etter overordnet kommuneplan).

Oddbjørn Bang (Sp): - To aktuelle alternativer: Nedgravd veg over Grønøra eller tunnel under Hovsbakkan. Havna kan være en medhjelper. Må se om det feks kan tas inn krav i reguleringsplan om maks-trafikk på dagens veg på Grønøra for å framskynde penger til nye vegløsninger.

Vegutbygging er omstendelige prosesser. Orkanger kan tidligst komme inn i Nasjonal Transportplan (liste over prioriterte prosjekter) i 2019. Det betyr normalt ikke penger/bygging før noen år senere.

Havneveien:
Trolig ikke flertall for å stenge helt, men forskjellige varianter av begrensninger på trafikken ble luftet - dag, helg, tungtrafikk osv. Havneveien blir behandlet som egen sak. Noen partier delt.

Støy:
Kartlegging og måling av hele støybildet starter etter at kommuneplanen skal vedtas. Orkdal kommune kan ikke pålegge Technip og andre som allerede er på Grønøra om å endre drift for å redusere støy. Dette er likevel sentrale tiltak i en handlingsplan havna har utarbeidet.

Fugleliv, naturverdier mv.
Politikerne vektlegger slike verdier svært forskjellig. Noen tror det går bra (KrF mener utbygging på Grønøra er bra for fuglelivet i Gaulosen). Andre mener vi ødelegger biologisk mangfold. Men: Det er ikke flertall for å jobbe videre med Thamshavn Nord som et alternativ til å bygge ut mot Råbygdfjæra og Gammelosen.

Mindretall vil ha mer tid
Et mindretall med Ap, Småbylista, SV og Pensjonistpartiet vil si nei eller utsette. Noen av argumentene:
* Skaffe sikrere kunnskap om muligheter på Thamshavn Nord.
* Mer kunnskap om støy FØR utbygging (Orkdal kommune har vedtatt folkehelse som prinsipp, og spesifisert arbeid mot støy.)
* Øve mer press på staten for å få hjelp til å bygge miljøvennlige vegløsninger.
* Frykt for at Orkdal kommune ikke får vegpenger i ettertid hvis man sier ja til havneutbygging først.

Bjørn M. Wiggen (Salvesen & Thams), den eneste som tok ordet som representant for lokalt næringsliv:
* For utbygging - det vil åpne muligheter.
* Men: Orkdal kommune har et stort ansvar for å sikre gevinst (vegløsninger, tiltak mot støy osv).
* Orkdal kommune burde allerede ha jobbet mer opp mot sentrale myndigheter/regjeringen/Nasjonal Transportplan.

Orkdal kommunestyre skal avgjøre kommuneplanen - inkludert eventuell utvidelse av havna - onsdag 29. oktober.

DSC_0004.JPG

Fullt hus på rådhuset tirsdag kveld. Nerøra Vel, Orkanger Vel og Råbygda Vel arrangerte folkemøte ei uke før kommunestyret avgjør havnesaken.

 

Publisert 21.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse