Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Husk åpent møte om Orkanger storhavn klokka 18.30

DSC_0007.JPG

I kveld kl. 18.30
på Rådhuset er siste sjanse til å møte partiene i Orkdal samlet før de avgjør omfanget på utbygging av havna. Velforeningene er arrangør.
* Næringsforeninga har bedt alle sine medlemmer møte.
* Trondheim Havn er skeptisk og ber om nøytral møteleder...

Bildet er fra vinterens folkemøte på Terna.

Nerøra Vel, Orkanger Vel og Råbygda Vel håper også at folk flest møter denne gangen. Valg av løsning og omfang ved  utbygging vil få følger for bomiljøet i nedre del av kommunen.

Hvordan følgene blir, er det delte meninger om. Ønsket om  mer sikker kunnskap er en viktig grunn til at velforeningene arrangerer folkemøtet.

Her er opplegget i korte trekk:
1. Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll i Orkdal kommune:
* Forskjellen på to alternativer for utbygging. Rådmannens/Havnas forslag og forslaget fra flertallet i kommunestyret ved første behandling.
Konkret: Hvor stor utbygging på Grønøra Vest? Utbygging eller ikke på Grønøra Øst?
* Rådmannens forslag til rekkefølgebestemmelser/avbøtende tiltak.
* Konkret: Hva skal kartlegges og hva skal bygges før nye områder kan fylles opp og/eller tas i bruk? Det foreslås bla. gang- og sykkelbru ved Vigorbrua og lys ved gangfelt i Havneveien.

2. Lavrans Skuterud (Venstre):
Går gjennom Fylkesmannens høringsuttalelse. Den tar opp alle aktuelle problemstillinger. (Fylkesmannen ønsker ikke å delta med egen representant.)

3. De politiske partiene:
Partiene er bedt om å forklare sine standpunkt i løpet av 5-10 minutter. Tema: Hva mener vi og hvorfor om
* Grønøra Vest * Grønøra Øst * Havneveien * Tungtrafikk, og nye vegløsninger * evt Thamshavn Nord som alternativ.

4. Naturvernforbundet:
Hvorfor forbundet ikke har gitt opp Thamshavn Nord.

5. Ordet er fritt - debatt.
Folk kan stille konkrete spørsmål etter hvert innlegg, men debatten venter til slutt av hensyn til tidsbruken.

Havna.JPG 

FAKTA OM HAVNESAKEN
I mer enn ett år har velforeningene etterlyst mest mulig sikker kunnskap før Orkdal kommunestyre fatter et vedtak som ikke kan gjøres om.

Markedssjef Rolf Aarland i Trondheim Havn mener Havna har besvart alle spørsmål og er skeptisk til et folkemøte. Aarland skriver dette i et brev til Orkdal kommune, politikerne og andre involverte:

"Vi har nå over lang tid produsert en rekke rapporter, som svarer på alle de spørsmål som har vært stilt fra fylkesmann, kommune og velforeninger. Det gjenstår en Handlingsplan for støy, som vil være ferdig medio okt som avtalt med kommunen. Vi er derfor usikre på hva hvilken hensikt et folkemøte skal ha. Vi stiller selvfølgelig opp til et møte som er basert på fakta og informasjon. Det presiseres fra velforeningen at møtet skal være fritt for polimikk og det håper vi blir etterlevd.

For at et slikt møte skal bli vellykket ber vi om en regi som ivaretar det faktagrunnlaget som det legges opp til. Da bør møtet ledes av en nøytral person, og vi foreslår at Odd Ustad forespørres om å lede dette møtet."

DSC_0001.JPG

Velforeningene er uenige i at alle spørsmål er besvart - i den  betydning at vi har god kunnskap. Eksempler:

Støy:
Ingen komplett støykartlegging foreligger nesten ett og et halvt år etter at Havna leverte en mangelfull støyrapport. Forrige uke ble det kjent i en revidert rapport at støyskjermer vil ha liten eller ingen effekt. Fylkesmannen har protestert (levert innsigelse) mot utbygging på Grønøra Øst før det foreligger konkrete støytiltak som man vet virker.

Naturverdier og biologisk mangfold:
Fylkesmannen er uenig med utrederne på de fleste punktene som gjelder Råbygdfjæra, fugleliv, planter og andre naturverdier. Mener rapporter enten undervurderer skaderisiko eller er mangelfulle.

Orkla, laks og sjøørett:
Fylkesmannen mener vurdering av skaderisiko for lakseelva Orkla er mangelfull. Rådmannen i Orkdal skriver at ingen vet sikkert hvordan Råbygdfjæra og Orkla vil tåle en utbygging.

Tungtrafikk:
Fylkesmannen mener følger av økende tungtrafikk er mangefullt utredet, og at støy og støv "vil gi store negative konsekvenser." Det foreligger ingen plan for eller penger til miljøtunnel/andre vegtiltak.

Havna vil ha en utbygging med kapasitet på minst 100 000 containere per år. 1 container er rundt regnet 1 tungtransport.

Vekst fra 2009 til 2014 er opp fra 9 000 til ca 20 000 containere (trailere).

Samfunnsnytte - 260 nye arbeidsplasser på 25 år:
Beregning sier minimum 200 på Grønøra og 60 andre steder - innen år 2040. I dag er det ca 600 arbeidsplasser på Grønøra.

Trondheim Havn har laget info-skriv.

NRK Midt-Nytt laget reportasje fra Råbygdfjæra mandag.

PS:
Velforeningene som arrangør velger selv program og møteledelse. Velforeningene vektlegger trolig andre tema enn det Havna ville ha gjort, men legger opp til at dette siste folkemøtet blir like saklig som møtet på Terna.

Da var Havna invitert til å informere og svare på spørsmål. Nå får politikerne denne rollen. Havna har vært i formannskapet og orientert.

Altså: Kommunestyresalen kl. 18.30.

Havn3.jpg

Denne løsningen foreslår rådmannen for Grønøra Vest etter forslag fra Trondheim Havn. Havna insisterer på at man må ha plass til tre skip samtidig - inkludert et ro/ro-skip (trailere kjører av og på).

 

Publisert 20.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse