Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Støysjekk starter i november

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Trondheim Havn vil starte arbeid mot støy i november - etter at Orkdal kommunestyre vedtar utbygging av havna. En "Handlingsplan for støy" beskriver tiltak for å dempe ulemper. Det nye Joplassen boligfelt er utpekt som et utsatt område sammen med Nerøra og Småøran (Råbygda/Gjølme).
NB: Husk folkemøte i kommunestyresalen tirsdag kl. 18.30.

Første steg skal være møter med Technip, Bredero Shaw,  Mardahl Maskin og andre firma på Grønøra for å finne ut hvordan de kan redusere støy fra egen virksomhet.

Handlingsplanen er laget av det danske selskapet Niras. Havna har fått kritikk både fra politikere, velforeninger og Fylkesmannen fordi støyrapporten som er utarbeidet kun beregner støy fra drift på havna.

Det er den samlede støyen som har betydning for trivsel og folkehelse på Orkanger. Den inkluderer tungtrafikk, Elkem og andre støykilder.

Støyskjerming
På folkemøtet på Terna i vinter ble det diskutert om støyvoll/vegg vil ha effekt siden boliger stort sett er plassert  høyere i terrenget enn havna. Orkanger som storhavn er spesiell siden den ligger midt i tettbebyggelsen, og lavere enn mesteparten at boligområdene.

En revidert støyrapport slår nå fast at støyvoll/vegg vil ha liten eller ingen effekt fordi støy går i en bue over.

"Handlingsplanen for støy" tar opp andre tiltak. Den retter seg spesielt inn mot å styre aktivitet på Havna slik at den avgir minst mulig støy.

Her er en kort versjon av planen:

1. Møter med bedrifter på Grønøra for å se på muligheter for å dempe støy. Samarbeid også med kommunen og velforeninger. Oppstart i november.

2. Egen støyside på Havnas nettsted .

3. Møte med utbygger i Joplassen boligfelt for å avklare plassering av støymålere.

4. Trafikk: Måling av dagens trafikkstøy og beregning av framtidig støy avhengig av vekst i containertrafikk. Start i januar 2015.
PS: Nesten all containertrafikk er flyttet fra Trondheim (Brattøra) til Orkanger i løpet av få år uten at dette har vært problematisert i Orkdal kommune. Kommunen avslo i sin tid forslag fra Orkanger Vel om trafikkmåling på Havneveien. Antall containere per år har økt fra 9 000 til ca 20 000 i perioden 2009-2014. Målet er 100 000.

5. Intervju med Technip, Bredero, Mardahl og andre for å finne ut om de kan redusere støyproblem, feks ved å jobbe mindre om natta. Planen påpeker at det i å så fall betyr mer intensiv drift på dagtid.

6. Støymålinger på Nerøra, Joplassen og Småøran - start i april 2015.

7. September 2015: Møte med myndighetene for å diskutere tiltak etter målinger og dialog med bedrifter på Grønøra.

Orkdal kommunestyre skal vedta omfang på utbygging 29. oktober.

Les handlingsplanen.

131209_Rumba_lossing.jpg

Antall containere har økt fort på Orkanger. Men det er annen drift som avgir mest støy hvis man ser bort fra tungtrafikken som en effekt av containerhåndtering.


 

Publisert 19.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse