Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til åpent på OTI og Amfi første søndag i advent

julegran6.jpg

Fylkesmannen sier nei til søknadene fra OTI og Amfi om å holde åpent 30. november - første søndag i advent. Lov om helgedagsfred går foran varehusenes ønske om shopping enda en førjulssøndag, ifølge avslaget. De tre neste søndagene i adventstida er det lov å holde åpent.

Dermed ser det ikke ut til at den tradisjonelle julegrantenninga på torget (bildet) får konkurranse fra Amfi. I søknaden om dispensasjon for søndagshandel skrev Amfi at man planla aktiviteter for barna og ville invitere veldedige organisasjoner til å stå på stand første søndag i advent.

Amfi begrunnet ellers søknaden med ønsket om å markere nyåpnet senter med mange butikker, og å styrke Orkanger som handelssted.

Orkdalsmessa
OTI var først ute med å søke. OTI viste til at Orkdalsmessa holder åpent i Orklahallen denne søndagen, og at messa og sentret vil dra nytte av at det er handel begge steder.

Orkdalsmessa støttet OTIs søknad.

Arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor fraråder derimot begge søknader. Handel og Kontor viser til at det er lov å holde åpent de tre siste søndagene før jul. Med åpent første søndag i advent blir det fire arbeidssøndager på rad og en stor belastning for ansatte.

Kan klage
Orkdal formannskap er delt i synet på saken. Fylkesmannen avgjør, og sier klart nei til begge: Det skal sterke grunner til for å gi dispensasjon. Fylkesmannen peker på at det er lov å holde åpent de tre påfølgende søndagene.

Avslaget kan klages inn for Kulturdepartementet.

Black Friday "fra Amerika"
Amfi har også søkt om å få holde kveldsåpent fredag og lørdag før første søndag i advent. Fredag vil Amfi innføre den amerikanske tradisjonen Black Friday, eller som det heter i søknaden:

"Da vil senteret starte julehandelen med aktiviteten Black Friday. Dette er en aktivitet som Norge har tatt etter Amerika, og nå kommer den til Orkanger!".

Fylkesmannen skriver at det er lov å holde kveldsåpent, og derfor ikke nødvendig å søke.

Amfi1.jpg

Det blir neppe advents-shopping på Amfi søndag 30. november.

 

Publisert 13.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse