Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen om Rømme: Anbefaler å fjerne våningshuset

DSC_0011.JPG

Rådmannen anbefaler nå at våningshuset på Sæther-tunet blir revet når det skal utvikles en bykjerne på Orkanger. Her er sentrumutvikling viktigere enn vern, heter det i forslaget. Orkanger Vel har foreslått det samme.

Spørsmålet kommer opp når politikerne skal fatte endelig vedtak om reguleringsplan for Rømme Øvre, også kalt indrefileten eller det nye sentrum.

Planen er omfattende med en rekke bestemmelser. Ett av de mest håndfaste temaene som har versert gjelder det såkalte Sæther-tunet.

Stopper myke trafikanter
I starten lå det an til at hele gårdsanlegget skulle stå, selv om våningshuset blokkerer en gang- og sykkelveg langs hovedgata - noe Orkdal kommune ellers har vedtatt å prioritere.

I andre omgang la rådmannen fram to alternative kart for framtidas sentrum, uten å velge:

1. Sæther-tunet som framtidig sentrumsbebyggelse.
2. Riving/flytting av bygningene.

R__mme__vre29.09.13.jpg

Rømme Øvre er åkerland inntil videre. Rundkjøringa mot Tverradkomsten blir det nye navet i sentrum. Reme-gården i fire etasjer kommer til høyre for rundkjøringa. Vis a vis det kommende bygget i Orkdalsveien ligger Sæther-tunet.

Nå kommer saken til endelig behandling, og rådmannen som fagmyndighet har falt ned på riving. Begrunnelsen er slik i kortform:

Sentrumsutvikling er viktigere enn vern i dette tilfellet. Våningshuset forutsettes revet, men de andre bygningene kan stå om de kan utnyttes/ombygges på en måte som gir fortetting.

Tettere og høyere
Fortetting er et nøkkelord på Rømme Øvre. De siste sentrumsarealene skal ha høy utnyttelse. Det skal bygges tett og høyt i sentrum.

Kommunesentra som Ørland, Melhus og Stjørdal strekker seg enda høyere.

Antall etasjer
Salvesen & Thams har kommet med en del innspill som vil gi lavere utnytting enn foreslått før, blant annet ikke krav til mer enn to og tre etasjer enkelte steder. Rådmannen fraråder disse innspillene.

Parkering
Salvesen & Thams ønsker også mer liberale parkeringsbestemmelser. Rådmannen står fast på at 65 prosent av biloppstlling skal skje i p-anlegg, og at det skal være forbud mot frittliggende garasjer.

Passivhus
Derimot får Salvesen & Thams støtte for at det likevel ikke skal være krav til fjernvarme i hus med passivhusstandard.

Trebyen Orkanger
Rådmannen kommer med et nytt forslag selv: Den planlagte satsinga på å bygge i tre i Orkdal skal gjenspeiles i planen. Det skal være "fortrinnsvis utstrakt bruk av tre" på Rømme Øvre.

Sæther-tunet
Forslag om å rive eller flytte gamle hus vekker ofte følelser. Orkanger Vel valgte likevel å foreslå riving av Sæther-tunet som et innspill til Rømme Øvre-planen. Her er en kortversjon av begrunnelsen.

* Styrke handlegata og sentrum: Utnytte denne nøkkeltomta best mulig. God bruk vil knytte sammen handlegata og den nye bykjernen slik at de kan styrke hverandre gjensidig. Tomta trenger bygg med innhold som skaper liv.

* Gi utbyggere frihet til å utvikle området vest for Orkdalsveien ubeskåret.

* Gi plass til myke trafikanter på begge sider av Orkdalsveien: Det er i strid med Orkdal kommunes overordnede mål å gi gående og syklister omveier i et nytt sentrum, og bilene fortrinn.

* Spare energi: Gamle bygg er dyre i drift. Det bør bygges moderne på dette området, med passivhus- eller plusshusstandard.

* Ingen plan for bruk: Gamle bygg er lite praktiske. Skal bygningene stå, blir det trolig en kommunal oppgave på finne innhold. Bankstua står allerede tom mesteparten av tida midt i det nye sentrum. (Kommunen har allerede skaffet seg en stor utfiordring ved kjøp av det gamle gymbygget på Follo.)

* Verdiskaping: Tomta vil øke i verdi om det blir mulig å bygge høyt, tett og modene. Utvikling skaper merverdi i Orkdal.

Hovedutvalg forvaltning behandler planen onsdag. Den blir avgjort i kommunestyret i løpet av ganske kort tid.

DSC_0003_1.JPG

Det blir ikke plass til gang- og sykkeltilbud vest for sentrumsgata om våningshuset skal stå der det står. Orkdal kommune har vedtatt å priroritere myke trafikanter framfor mer bilbruk.

 

Publisert 11.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

mona nilsen 11.10.2014 13:02
Ta en titt på Trondheim torgs sørfløy. Der har de greid å kombinere nytt og gammelt. Stedet har sjel og varme. Må altid innom dær å ta en kaffekopp i ro og fred. Ved å rive gamle erværdige bygninger vil vi miste sjela vår og jeg er redd det blir et kaldt og upersonlig sentrum. Gang og sykkelbane er det plass til helt inntil veggen på våningshuset. Nei, bygg inn/rundt gamle bygninger så bevarer vi litt av fordums harmoniske bygdeliv i dagens kalde og kyniske værden, der alt skal være striglet, glatt og kaldt.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse