Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Ber Miljødirektoratet gripe inn

DSC_0004.JPG

Planene om storhavn utenfor Råbygdfjæra strider mot internasjonale avtaler som Norge har undertegnet. Det mener Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening. De to organisasjonene har sendt brev til Miljødirektoratet for å få nasjonale myndigheter til å gripe inn.
NYTT: Leder i Stortingets transportkomite, Linda C. H. Helleland (Høyre/Sør-Trøndelag), mener imidlertid Orkanger er en optimal løsning.

Se Havnas referat fra konferansen Velg Sjøveien  nederst. Stortingsrepresentant Linda C. H. Helleland håper på et ja i kommunestyret 29. oktober, slik at Staten (storsamfunnet) kan bidra til bedre trafikkløsninger på Orkanger.

I Orkdal kommune er spørsmålet derimot om garantier må komme før et ja til storhavn i sentrum, i stedet for et håp om at nåværende og framtidige poilitkere vil følge opp i ettertid.

Orkanger er ikke med i Nasjonal Transportplan. Normalt tar det tiår før utbygging når du starter på nullpunktet uten så mye som en plan for nye vegløsninger.

Men først: Miljø- og naturvern
Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening viser til Norges forpliktelser gjennom Ramsar-konvensjonen og Bonn-konvensjonen.

Ramsar-konvensjonen skal sikre våtmarker for fugler, planteliv, dyreliv og som naturressurs for mennesker.

Bonn-konvensjonen skal beskytte trekkende arter som krysser nasjonale grenser. Råbygdfjæra er rasteplass for en rekke fugleslag.

Her kan du lese brevet til Miljødirektoratet.

DSC_0001.JPG

Fjæra har et rikt fugleliv,og det er registert mange truede arter. En utbygging som planlagt vil skade  fugleliv og naturverdier, ifølge Fylkesmannen.

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening bygger for en stor del på Fylkesmannens kritikk mot planene og utredningene. Fylkesmannens høringsuttalelse hevder at  Havnas utredere undervurderer skader, undervurderer verdiene som finnes og at de har laget mangelfulle vurderinger.

Les mer: Fylkesmannen slakter utredninger.

Fylkesmannen har imidlertid akseptert at Havna mener utbygging nord for Thamshavn er et urealistisk alternativ. Derfor er kravet om videre utredning der frafalt. Da står bare Grønøra tilbake.

Alvorlige innvendinger for Råbygdfjæra (miljø og naturverdier) og Grønøra Øst (bomiljø/støy) står imidlertid ved lag.

DSC_0007.JPG
 
Våtmarker har forsvunnet bit for bit i Trondheimsfjorden. Indre del av Råbygdfjæra er vernet. Havneplanen forutsetter utbygging helt inn til verneområdet.

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening mener utbygging må vurderes av en nasjonal fagmyndighet fordi konsekvensene er så alvorlige - og angivelig stikk i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

Orkdal kommunestyre skal avgjøre hele saken 29. oktober. Det kan skje med en til to stemmers margin.

FN la i går fram en ny rapport om tap av naturmangfold. Miljødirektoratet har stoff om rapporten.

DSC_0009.JPG

Dette området skal etter planen delvis fylles med stein og delvis mudres slik at det blir dypt nok for store skip. Ved lavt vann kommer sandbanker til syne langt fra land. Ei stripe vises midt på bildet, i nedre del.

Nerøra Vel, Orkanger Vel og Råbygda Vel vil forsøke å arrangere et åpent møte om havnesaken før kommunestyremøtet 29. oktober. Velforeningene ønsker å ha med både de politiske partiene en representant for Fylkesmannen som nøytral faginstans.

Utfordringen er å finne en dato som passer for alle.

Les referat fra Havnas møte med bla. stortingsrepresentant Linda C. H. Helleland. Hun har tilknytning til Orkanger, og poengterer det.

DSC_0018.JPG

Området bak skipet på Grønøra Øst skal etter planen fylles opp i 50 meters bredde og 300 meters lengde. Deler av det som er tørt land på fjære sjø blir stående under vann.

 

Publisert 07.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse