Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Coop truer med å bygge stygt på Orkanger

DSC_0001.JPG

Coop Orkla Møre truer med å bygge stygt i Orkanger sentrum hvis ikke selskapet får lage nytt kjøpesenter på Laksøra (Bårdshaug Vest, bildet) sammen med mangemilliardær Olav Thon. Coop vil slippe til Biltema ved Statens Hus med mindre politikerne snur. Da kan vi bare ha det så godt…

Dette er foreløpig siste pressmiddel mot Orkdal kommunestyre, og det følgende er en signert kommentar:

Trusselen satte adm. dir. Arild Sørlien fram i ST lørdag, 4. oktober.  Coop-sjefen opptrer også på vegne av Olav Thon og Amfi-gründer Lars Løseth. Sammen har de kjøpt Laksøra i håp om å få etablere en ny handelspark med blant andre Biltema og McDonalds eller Burger King.

Selskapet bak prosjektet heter nettopp Bårdshaug Vest Handelspark AS.

Et "høl" ved Statens Hus
Trusler kler forbukereide Coop dårlig, særlig når vi vet at tomta de truer med å bygge stygt på har ligget som en skamplett på Orkanger i tiår etter tiår – med Coop som eier. Sørlien sikter altså til hølet ved Statens Hus (bildet under) i nabolaget til Bårdshaug Herregård.

StatensHus_1.JPG

IMG_0374.jpg

ST og Coop har blitt opptatt av "skjebnen" til Coop Orklas høl ved Statens Hus.

Bakgrunnen
Problemet til Thon, Løseth og Coop er at Laksøra IKKE er regulert til detaljhandel. Allerede i 2003 vedtok et enstemmig Orkdal kommunestyre at detaljhandel skal foregå innenfor en rød strek. Motivet: Å utvikle et tett og attraktivt sentrum med gangavstand mellom tilbudene.

Hva er "storhandel"?
Thon, Løseth og Coop har valgt å investere noen millioner vest for Orkla med sikte på å få politikerne til å åpne for detaljhandel i strid med vedtatt plan. Muligheten deres kommer når kommunestyret vedtar ny kommuneplan 29. oktober.

Oppmyking vil gi god fortjeneste. For å få viljen sin har de innført begrepet ”storhandel”.

Definisjonen på storhandel er at lokalet skal være stort – ikke varene. Biltema selger alt mulig, veldig mye smått og noe litt større, akkurat som Europris og Jysk. Storhandel kan med andre ord godt ligge i sentrum.

DSC_0010.JPG

Her vil Coop & co ha handelspark med lyspærer, leker, sykkeldeler, blomster, hamburgere og mye annet.

Skjulte løfter?
Mye tyder på at investorene trodde omregulering til detaljhandel (storhandel) ville gå greit.  Sitat Aage Lilleberg i Amfi-gruppen i ST tidligere:
"...vi synes det er forunderlig når vi i flere sammenhenger med politikere og administrasjon har fått et veldig klart inntrykk av at det er ønskelig med storhandel på Laksøra. Politikerne har etterspurt dette. Så opplever vi at flertallet snur over natta."


ST spurte ikke hvem som har lovt seg bort. Flertallet fant i vår ut at storhandel fortsatt bør ligge innenfor den røde streken da kommunestyret første gang behandlet forslag til ny kommuneplan.

Administrasjonen foreslo derimot en oppmyking som ville imøtekomme ønskene til Thon, Løseth og Coop. Løsning: Dersom lokalet måler mer enn 1000 kvm, er det greit med handel utenfor sentrum, ifølge rådmannen.

Avgjørende er altså størrelsen på lokalene, ikke hva man selger.

Får viljen sin til slutt
Ett av argumentene til plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll: "All erfaring viser at utbyggerne til slutt får det som de vil uansett." Med andre ord er det like greit å gi opp med en gang.

Men plutselig var verden snudd på hodet. Politikerne (flertallet) ville beholde den røde streken, mens rådmannen foreslo å farge den rosa.

I parentes bemerket: Ingen makt i verden kan hindre det som i realiteten blir et nytt kjøpesenter fordi om hvert bygg skal måle 1000 kvm. Innenfor veggene blandes vareslag helt fritt.

OTI-problemet
Politikernes brå interesse for å verne sentrum skyldtes delvis frykten for at en ny handelspark på Laksøra tar knekken på OTI.
OTI slåss for livet. Nå skal lobbyvirksomhet avlive OTI-argumentet.

I ST 12. september rykket ordfører Gunnar H. Lysholm ut med en advarsel om at ”vern” av OTI kan føre til at Plantasjen, Skeidar og andre ikke kommer til Orkdal i det hele tatt.

Reportasjen var supplert med en høringsuttalelse fra advokatfirmaet Schjødt. Schjødt jobber for investorene Coop (Litt ditt), Thon og Løseth. Budskap i kortform: Det er ulovlig å vedta en kommuneplan for å gi noen (OTI) en konkurransefordel framfor andre (Coop, Thon, Løseth på Laksøra).

Tøv fra advokater
Påstanden fra de høyt gasjerte advokatene er bare tøv. Orkdal kommunestyre kan uten noe problem vedta å opprettholde restriksjonene på Laksøra. Om motivet er å sikre OTI, butikker i handlegata eller andre som driver innenfor den røde streken, så er det selvsagt helt legitimt. Det er faktisk i tråd med en politikk vedtatt i 2003, lenge før Thon & co kjøpte Laksøra, og presisert i Orkdal 2040-planen.

Nå klager advokatfirmaet Schjødt på at flertallet vil gi investorene dårligere betingelser enn de hadde ved oppkjøpet. Det er en tvilsom påstand. Flertallet vil feks tillate hagesenter (Plantasken).

La de gamle reglene gjelde
Men hvis Coop, Thon og Løseth er så misfornøyd med denne justeringen kan jo Orkdal kommunestyre ganske enkelt holde fast på de gamle reguleringsbestemmelsene. De gjaldt da Coop, Thon og Løseth kjøpte, de gjelder fortsatt, og de sier kort sagt at:

1. På Laksøra skal det være:
"Lettere industri og forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg."
2. Det KAN tillates:
 Plasskrevende varer som motorkjøretøy, trelast og byggevarer.
3. Det skal IKKE være:
Detaljhandel med mye besøk som dagligvarer, klær, blomster, servering, overnatting mm.

Krav til estetikk
For øvrig har Coop Orkla Møre glemt en viktig ting når selskapet truer med å fylle hølet ved Statens Bygg med en stygg Biltema-butikk og store parkeringsflater:

Det er politikerne som vedtar hvordan bygninger skal se ut i sentrum. De har blitt enige om at estetikk er viktig. Coop – Litt Ditt – gjør ikke som de vil, heller ikke på Orkanger og ved Bårdshaug Herregård.

Dessuten finnes det store arealer på Bårdshaug Øst - innenfor rød strek - som egner seg glimrende for Biltema og Burger King (se bildene under).

Hans Kringstad

DSC_0007.JPG

Bårdshaug Øst: Som skapt for såkalt storhandel. Da kan verksteder og lagre flytte ut av  sentrum.

IMG_0373.jpg

Her i sentrum reparerer man biler og selger dekk samtidig som varehandel i regi av Biltema, McDonalds og andre skal skje vest for elva.

 

Publisert 04.10.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Øyvind Jensen 04.10.2014 22:23
Dette er så kleint av en stor handelsaktør i dalføret vårt at det er direkte flaut. Vi har heldigvis et offentlig system for godkjenning av bygg som en slags sikkerhetsventil mot en slik tankegang. Her synes jeg Hans får fram poengene på en utmerket måte. Forøvrig tror jeg Orkanger godt kan utvikle seg på en bra uten Biltema, om de ikke synes vedtatte arealplaner er som de ønsker. Og nå får vi jo MEKK på Oti også!

Orkdaling 04.10.2014 21:00
Bårdshaug øst er jo perfekt og faktisk enda mere sentralt enn laksøra. På Bårdshaug øst passerer absolutt all trafikk som skal forbi Orkanger. De som kommer fra Meldal, Rennebu, Berkåk, Oppdal og sørfra passerer IKKE Bårdshaug vest.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse