Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

FrP ønsker ny skole på Orkanger

04012009064_1.jpgFremskrittspartiet prøver fortsatt å få utredet en ny videregående skole på Orkanger. Men i Orkdal kommune får partiet støtte bare fra Ap. Ordfører Gunnar Lysholm og Orkdalslista sier nei - trass i at Lysholm skriftlig lovte å sette av tomt også på Orkanger til et slikt prosjekt. Orkdal risikerer å få en halvgod skole på Follo (bildet), og samtidig å miste 60 elevplasser.

I et leserinnlegg i ST spør FrPs Torstein Larsen hvorfor flertallspartiene ikke vil utrede et alternativ til Follo. Hva er de redde for? Noe skikkelig svar har aldri kommet:

Ordføreren har tidligere hevdet han sier nei fordi fylkeskommunen ikke vil ha en ny skole. Men fylkeskommunen viser - pussig nok - til at det er Orkdal kommune som sier nei.

Mangelen på et alternativ til Follo ser ut til å skyldes et politisk spill. På fylket har Meldal og Orkdal motstridende interesser. Meldal-politikere frykter at en ny og sterk skole i Orkdal vil true Meldal. I Orkdal handler det også om lokalisering - og om tradisjoner.

04012009062_1.jpgOrkladal næringsforening (som dekker Orkdal og Meldal) har argumentert sterkt for en ny skole nær sentrum.

Torstein Larsen peker på mange av de samme argumentene:
* Behovet for nært samarbeid mellom skole og industrien på Grønøra og annet næringsliv.
* Bedre undervisning.
* Bedre sentrumsutvikling.
* Utnytte og  videreutvikle Idrettsparken, Orklahallen og andre eksisterende fasiliteter.
* I det hele tatt sambruk og synergier som følge av en framtidsrettet plassering.

I tillegg vil det trolig være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge nytt framfor å flikke på Follo. Private kan bygge og leie ut. Fylket sier selv at man vil bruke mer penger på undervisning og mindre på bygg. Men dette vil ordføreren i Orkdal ikke utrede.

En såkalt stor utbygging på Follo er kostnadsberegnet til ca. 110 mill. kroner. Orkdal kommune håper fylket går med på en stor utbygging dersom kommunen kjøper en del av tomtearealet på Follo. Men det vil gi bare 10-15 millioner. Fylket er ute etter 30 millioner.

En ny skole ved Orklahallen vil ikke koste mye mer enn en omfattende oppussing på Follo når man regner med gevinsten ved salg av hele Follo-platået. Det er skrikende mangel på nettopp slike boligtomter på flata.

Driften vil bli billigere ved en ny skole. Og ikke minst; det ligger klart for bruk av spillvarme på Orkanger - noe som står helt sentralt i visjonene til miljøkommunen Orkdal.

Dessuten kommer klatrehallen snart. Den vil kunne integreres i en ny skole, profilere den og trekke til seg søkere langveis fra (landslinje).

I stedet risikerer Orkdal kommune nå:
* En skole uten profil.
* Stadige lokaliseringkamper mellom Orkanger og Follo (idrettshall, kulturhus mv.).
* Nedbygging i stedet for utvikling av sentrum, parken og hallen.
* Overkapasitet på hall. I verste fall enda høyere leie for idretten. I beste fall økte subsidier for kommunen.
* Tap av 60 elevplasser til Meldal uten at kommunen kan vise til et alternativ på Orkanger.
* Tap av de mest motiverte elevene og lærerne til skoler i Trondheim hvis fritt skolevalg kommer etter valget i 2011. Flere attraktive byskoler ligger pluss/minus 30 minutter unna Orkanger - og selvsagt enda nærmere Skaun.

I innlegget skriver Torstein Larsen at det er et nederlag for fornuften og demokratiet at skolesaken skal presses gjennom systemet med minst mulig debatt.

Larsen ber andre som har samme syn prøve å påvirke egne partiledere. 

 

Publisert 12.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse