Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Vil flytte Ustjåren til Orkanger: Grep for boligbygging

024.JPG

En kortere veg og gang- og sykkelveg til Orkanger er siste halmstrå for å få til boligbygging på Ustjåren. Ustjåren hører i dag til Grøtte krets. Fylkesmannen krever i tillegg massiv utbygging andre steder før noen eventuelt kan bygge eneboliger i "Orkdals svar på Byåsen."

Dette framgår av forhandlingene mellom Orkdal kommune og Fylkesmannen om bestemmelser i kommunens nye arealplan. Trolig vil det ta mange tiår før en eventuell utbygging kan starte.

Bakgrunnen:
Ustjåren som gigantisk boligområde har blitt en politisk symbolsak (ta hele Orkdal i bruk).

Kravet om stort boligfelt et også virkemiddel for å få erstattet den elendige fylkesvegen til Ustjåren.

Flertallet i kommunestyret har gått inn for å regulere et område som kan romme 900 (!) boliger. Flertallet vil også ha et svært område i Knyken/Rislia.

Problemene:
Begge prosjektene strider mot nasjonal miljø- og klimapolitikk, som Fylkesmannen skal se til at kommunene følger.

Boligbygging skal skje nær sentra og kollektivknutepunkt for å redusere utslipp fra transport generelt og bilkjøring spesielt.

Både Ustjåren og Knyken/Rislia ligger langt unna slike funksjoner. De mangler dessuten gang- og sykkelveger som kan gi folk en trygg mulighet til ikke å kjøre. Utslipp av klimagasser fra transport vil øke.

I tillegg 1 - skoleskyss:
Begge områdene ligger mer enn fire kilometer fra skole. Det betyr at alle barna vil ha krav på gratis skoleskyss, som fylket må betale. (Ved å bygge ny veg for å få til boligbygging vil fylkeskommunen altså pådra seg økte skyssutgifter).

Orkdal kommune har vedtatt folkehelse som overordnet mål. Skoleskyss og bilkjøring til fritidsaktiviteter motvirker god folkehelse.

I tillegg 2 -nok tomter fra før:
Orkdal kommune har allerede en svær reserve med regulerte tomter for eneboliger som ligger nærmere skole, sentrumsfunksjoner og/eller kollektivtilbud.

Fylkesmannen sier derfor nei til Ustjåren og Knyken/Rislia - med mindre Orkdal kommune lager såkalte rekkefølgebestemmelser som sikrer miljømessig bedre utbygging først.

Nå er det forhandlet i et par runder. Fylkesmannen har gitt etter en smule, og stiller nå følgende krav:

Ustjåren
Utbygging kan starte når:
* 70 prosent av tomtene på Joplassen, Gjølme, Kleivan og Kvamslia er utbygd.
* Det er bygd ny og kortere veg og gang-/sykkeltilbud til Orkanger (ikke Fannrem/Grøtte).

Knyken/Rislia
Kan bygges ut når:
* 70 prosent av tomtene på Ustjåren er bebygd.
* Gang- og sykkelveg er bygd til til Fannrem.

Hva betyr det i praksis?
Trolig at det vil ta flere tiår før det - eventuelt - kommer omfattende boligbygging på Ustjåren. Reservene i mer miljøvennlige felt er store, og boligbygginga i Orkdal går sakte.

Knyken/Rislia virker fullstendig urealistisk i og med at Ustjåren skal komme først.

I tillegg må det finnes utbyggere som mener det er et marked for å investere langt fra sentrum.

PS:
Denne artikkelen er ikke ment som et innlegg i debatten for eller mot utbygging på Ustjåren. Derimot kan den muligens gi et mer realistisk bilde av Ustjåren-prosjektet enn hva som har kommet fram i en del oppslag i ST.

Politisk spill
Ideen om Ustjåren som det store utbyggingsområdet i Orkdal har blitt en viktig politisk sak og inngår i det politiske spillet  mellom partiene. Veg til Ustjåren ble også tatt inn som prosjekt i det første utkastet til Miljøpakke Orkdal - altså at bompenger fra E39 skal være med og finansiere en ny fylkesveg til et nytt boligområde.

Hans Kringstad

 

Publisert 22.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse