Besøkstall

122 698 denne måneden

12 379 364 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Idrettsparken: 430 000 kr til bedre adkomst fra sentrum

DSC_0001.JPG

Orkdal kommune vil nå sette i stand J. O. Rømmesmos (bildet) vei slik at Nye Idrettsparken får en god adkomst med fortau fra sentrumsgata. Det er bevilget 430 000 kr. etter forslag fra varaordfører Oddbjørn Bang. Jobben skal gjøres neste år.

Bang foreslo å få J.O. Rømmesmos vei inn i trafikksikkerhetsplanen da formannskapet behandlet den sist onsdag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret spikrer planen neste uke.

Begrunnelsen er slik:

"J.O.Røhmesmos vei er den viktigste adkomsten for myke trafikanter til Idrettsparken, Orklahallen/Klatrehallen og Gammelosen. I tillegg er gangveien igjennom Idrettsparken skolevei for ungdomsskoleelever som bor i Råbygda/Gjølme.

J.O.Røhmesmos vei fremstår i dag som en «plass» uten tydelig skille mellom gående og syklende, kjørende og parkering. Dette gjør at trafikksikkerheten i gata er svært dårlig.
"

Vedtaket ble slik:
"J.O.Røhmesmos vei må bygges om slik at det blir tydelige skiller mellom myke trafikanter og biltrafikk/fortau om mulig på begge sider av gata.Tiltaket gjennomføres i 2015.
Kostnad kr. 430 000,-."

Den rivende utviklinga i parken med nye fotballbaner, klatrehall og flere andre tilbud utløser en strøm av gående og syklende, særlig barn.

I tillegg øker behovet for parkering. Selve Idrettsparken er gjort bilfri, og det er nylig satt opp gatelys langs gang- og sykkelvegen gjennom anlegget.

Opprusting av J. O. Rømmesmos vei vil trolig omfatte både fortau og oppmerket parkering.

DSC_0002_1.JPG
 
Traseen gjennom Idrettsparken er en viktig skolevei og viktigste adkomst til anlegget fra Orkanger.

Veien gjennom parken er asfaltert og utstyrt med gatelys nå i høst. Også Kjelveien - en annen viktig adkomst og snarvei - får lys. Kjelveien stopper ved p-plassen ved Orklahallen/tennisbanene. Gode, trygge snarveier bidrar til mindre unødvendig bilkjøring.

DSC_0003.JPG

Det står biler nesten over alt i kryssområdet Geilan/Søster Signes vei/J.O. Rømmesmos vei ved arrangement. Fortau og oppmerking skal bidra til tryggere og mer oversiktlige forhold.

PS:
1) OIF har nå skrevet kontrakt med Orkdal kommune og skal leie lokale hos Frivillighetssentralen i Hjørnet-gården. Det er aktuelt å ansette daglig leder igjen etter at Rudolf Larsen gikk bort.

2) OIFs A-lag (menn) tapte 1-3 hjemme mot Brekken lørdag. Dermed er OIF ute av kampen om opprykk til 4.divisjon for denne gang.

3) OIFs A-lag (kvinner) slo Nardo 2-0 borte, og har en glimrende høstsesong. Her handler det om å kvalifisere seg for neste års 3.divisjon. Mari Lian og Karoline Sætre scoret målene.

 

Publisert 21.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse