Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønøra Vest: KrF kan avgjøre Orkanger storhavn

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

Kristelig Folkeparti har to av 35 representanter i Orkdal kommunestyre. Disse to kan komme til å avgjøre om Havna får bygge ut slik den ønsker utenfor Råbygda. KrF har ikke bestemt seg, ifølge et svar i ST til velforeningene.

Havna krever ei utbygging som gir plass til tre skip samtidig ved kai på Grønøra Vest. 

Det betyr at ei utvidet havn må bygges helt inntil verneområdet. Det må fylles opp et hammerhode utenfor Råbygda og Råbygdfjæra.

Dette er kontroversielt både pga redusert sikt mot fjorden fra Råbygda/Gjølme og fordi det sårbare miljøet i Råbygdfjæra vil bli skadet - jfr Fylkesmannens høringsuttalelse.

Kan bli 18-17 ved avstemning
Orkdal kommunestyre bestemmer omfanget på utbygging 29.oktober. 18 av 35 stemmer avgjør. Slik det ser ut nå kan Ivar Konrad Gangås og/eller Kari Tronvoll fra Kristelig Folkeparti komme til å avgjøre hele saken.

Havna trenger trolig stemmen til en av dem for å få flertall 18-17 for full utbygging. Hele saken kan bli avgjort med en stemmes overvekt i den ene eller andre retningen.

Bakgrunnen - disse stemmer ja til tre skip samtidig:
Orkdalslista - 9 stemmer.
Høyre - 2 stemmer (skriver i avisa at de sannsynligis sier ja).
FrP - 1 stemme (har ikke svart, men sa ja i april).
Senterpartiet - 5 stemmer (har ikke svart, men sa ja i april).

Det gir  maks 17 stemmer for full utbygging. Det mangler minst en.

Ap, Småbylista, SV og Torstein Larsen (uavh) vil stemme nei. De har til sammen 13 stemmer.

Da gjenstår Venstre (3) og KrF (2). Begge sier de vil komme tilbake senere med konkrete svar.

Venstre-nei i program
Men: Venstre har programfestet vern/styrket vern av Råbygdfjæra som første sak innenfor natur og miljø. Venstre skriver videre i valgprogrammet fra 2011 at partiet vil hindre nedbygging av områder som er spesielt viktige for plante- og dyreliv.

Fylkesmannen - som objektiv, faglig instans - mener utbygging som foreslått på Grønøra Vest vil har store negative konsekvenser for den sårbare naturtypen i Råbygdfjæra, og spesielt fuglelivet.

Hvis Venstre stemmer nei, står KrF på vippen. Stemmer en av de to ja, blir det trolig full utbygging.

Orkanger_Funksjonsdeling.jpg

Det omstridte "hammerhodet" utenfor Råbygdfjæra til venstre. Planen krever også mudring av store arealer i sjøen utenfor verneområdet for å oppnpå ti meters dybde. På denne skissen ligger det bare to skip på Grønøra Vest. Havna har et ufravikelig krav om plass til tre store båter ved kai samtidig.

 

Publisert 20.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rolf Aarland 26.09.2014 23:09
Sp hadde et godt innlegg i ST i dag. De ønsker å sette seg inn i forholdene og sette krav til avbøtende tiltak. Antar flere politiske partier tenker det samme.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse