Besøkstall

111 001 denne måneden

11 783 203 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Partiene svarer: Flertall for å stenge Havneveien

DSC_0026.JPG

Det er nå trolig flertall i Orkdal kommunestyre for å stenge Havneveien for gjennomkjøring. Det viser foreløpige svar fra partiene til velforeningene. En kombinasjon av faglige råd og folkelige protester ser ut til å hjelpe. 
(PS: Flishoggeriet vil flytte til Melhus - se nederst).

Det endelige svaret om Havneveien kommer i kommunestyret 29.oktober. Så langt tyder alt på at flertallet har snudd siden i april. Da falt et forslag om å stenge for den massive tungtrafikken med 15 mot 25 stemmer.

18 stemmer er nok
18 stemmer må til for å bli kvitt barrieren av trailere mellom Orkanger/Gammelosen og fjorden.

Nerøra, Orkanger og Råbygda Vel stilte fire spørsmål om haveutbygging til partiene i ST. Nå har alle svart med unntak av Sp og FrP. Ett av spørsmålene var ja eller nei til stenging av Havneveien. Slik gikk det:

Arbeiderpartiet (9 stemmer)
Ja, vil stenge så snart som mulig.

Småbylista (2)
Ja, vil stenge som strakstiltak.

SV (1)
Ja
, burde allerede ha vært stengt.

T. Larsen, uavhengig (1)
Ja, så fort som mulig.

Høyre (2)
Vil sannsynligvis gå inn for å stenge så snart som mulig.

KrF (2)

"Er åpne for å stenge." Begrunnelse: Trafikken er en større belastning for nærmiljøet enn ulempene stenging vil være for Havna.

Både Høyre og KrF stemte mot stenging i april. Siden har selskapet Norconsult anbefalt stenging av hensyn til nærmiljøet. Partiene har også vært på befaring.

Venstre (3)
Uklart svar.
Vil komme tilbake.

Orkdalslista (9)
Uklart svar. Vil ha tak på trafikkmengde før stenging/krav om kulvert.

Venstre var mot stenging i april fordi det ville gi mer tungtrafikk på E39 og støy i Bakkan. Siden har det altså kommet faglige råd om stenging, og Venstre er et miljøparti.

Orkdalslista var splittet i april. To av sju stemte for stenging. Orkdalslista har gått til valg på at den lar representantene stå fritt. Lista kan ikke binde noen i spørsmålet om Havneveien, siden åpen vei verken er programfestet eller del av et budsjett.

DSC_0017.JPG
Ergo:

13 sikre for å stenge Havneveien.
Minst 6 sannsynlige (Høyre, KrF og minst to fra Orkdalslista). Dermed er det flertall - en mer enn nødvendig.

I tillegg er det ikke usannsynlig at miljøpartiet Venstre vil følge Norconsults råd om å stenge av hensyn til nærmiljøet.

Som enda en mulighet kommer Sp (5 representanrter) som foreløpig ikke har svart.

Det er ettertrykkelig dokumentert ved tellinger at tungtrafikken langs Havneveien er stor, økende - og at den vil øke enda mer ved utbygging av Havna.

OBS!
Flishoggeriet.

I forslag til ny kommuneplan skal tomta ved flishoggeriet på Gjølme omreguleres permanent til industri. Den ligger egentlig på dyrkajord og barkeproduksjonen skjer på dispensasjon.

Ifølge Trønderbladet vil imidlertid Allskog nå flytte virksomheten fra Orkanger til Melhus for å komme nærmere markedet. Mye barktransport går på Havneveien i dag.

På Melhus er det imidlertid innvendinger pga støy og fare for forurensing.

DSC_0015.JPG

Flishoggeriet flyttes når Orkdal kommune legger til rette for permanent drift??

 

Publisert 18.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

eva 21.09.2014 17:22
Har stor forståelse for at folk er bekymret for hvor trafikken skal gå dersom havneveien stenges . Men en må tenke på at de som bor på Nerøra i tilegg til trafikk på havneveien plages med støy fra industriområdet og når det nå mest sannsynlig bygges en ny industrikai som kommer 150 m fra boligområdet på Nerøra da er smertegrensen nådd . Mest sannsynlig kommer trafikken til å gå om Shell og om Bårdshaugbrua . Det er vel et mål å få laget en miljøtunnel under havneveien på sikt . Hadde nok vært en bra løsning dersom den lot seg gjennomføre . Gammelosen eller Vannspeilet som mange kaller området er Orkangers eneste friområde med tilgang mot sjø ,bare havneveien stenger for trygg bruk av området .At det trumfes gjennom en havneutvidelse på Orkanger hvor ingen ting er på plass verken trafikkmessig eller det at verdifulle naturområder ødelegges er betenkelig .I hvert fall når en vet at området rundt Thamshavn-AKS -Storsand ikke er godt nok utredet . Ifølge T Havn er det helt uaktuelt på grunn av grunnforhold og PRIS. Tenke pris e det alt handle om når det kjem det stykke og vilje te å sjå andre løsninger . Da hadde en sluppet å 100000trailere inn og ut av Orkanger sentrum .Det blir det mye støy ,forurensing og trafikk av .

Geir 19.09.2014 14:37
Hvor skal trafikken gå hvis Havneveien stenges? Gjennom sentrum og så ut Tverradomsten? Langs Tverradkomsen dundrer også trafikk med lastebiler, varebiler og personbiler døgnet rundt, håper noen tenker på individene som bor 5 meter fra denne ferdselsåren også.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse