Besøkstall

122 698 denne måneden

12 379 364 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Solbugården: Folk i sju leiligheter, er godkjent nå

Solbu_1.jpg

Folk har flyttet inn i sju leligheter i den rehabiliterte Solbugården.  Ingen av leilighetene er endelig godkjent for bruk, ifølge rapporten fra en takstmann som bistår sameiet (eierne av leiligheter). Orkdal kommune skriver nå at alle etter hvert er godkjent.
NB! Utbygger Emilia Eiendom har en annen versjon - se nederst.

Firmaet Byggtaksering AS sendte i juni klagebrev til utbygger med kopi til Orkdal kommune i sommer. Fra innholdet:

  • Tre leiligheter
    Kommunen ga midlertidig brukstillatelse for tre av leilighetene i desember 2012. Utbygger hadde frist til 1. februar 2013 med å rette opp feil/mangler. Dette var ikek utført mer enn ett år senere. Folk har kjøpt og bor i leligheter uten ferdigattest.

  • Fire andre leiligheter
    Mangler brukstillatelse i det hele tatt (har heller ikke midlertidig), men boligene er tatt i bruk.

Orkdal har nå svart, etter tre måneder: De fire siste leilighetene ble godkjent i februar/mars i år.

Takstmann Stig Lesund i Byggtaksering AS ber eiendomsutvikler/selger rette feil og avslutte byggesaken av hensyn til de som har kjøpt leiligheter.

Brannsikkerhet
Det foreligger mangler knyttet til brannsikkerhet og rømningsveier, ifølge en rapport fra firmaet Teknoconsult. Lesund spør om det er gitt midlertidig brukstillatelse på sviktende grunnlag.

Mugg og fukt
Lesund skriver videre at mangel på ventilasjon gjør at fukt og mugg fra kjelleren spres til boenheter. En undersøkelse i regi av Analysesenteret påviser muggsopp i flere leiligheter. Det har kommet klager pga nagivelige helseplager.

Utbygger gjennomførte en omfattende rehabilitering og ombygging av Solbugården da den ble seksjonert og solgt i flere boenheter.

Senere er det også søkt om å bygge om uthuset (bildet under) til boliger, men det er avslått.

Emilia Eiendom skriver derimot:
* Samtlige 7 leiligheter er godkjent og hadde fått midlertidig brukstillatelse av kommunen før innflytting. Ikke bare 3 som opplyst i artikkelen. Kommunen etterlyste oppdatert situasjonsplan. Denne er innsendt sammen med anmodning om ferdigattest.

* Det er ikke dokumentert muggsopp i leilighetene. Det er tatt luftprøver som inneholder soppsporer. Dette er noe annet. Soppsporer forekommer også i uteluft. Det er ikke dokumentert noen sammenheng mellom fuktig kjeller og soppsporer i luft i leilighetene. Dette er ren spekulasjon.

* Det er ikke søkt om å bygge om uthuset og derfor heller ikke gitt noe avslag. Det har vært en dialog med Fylkesantikvaren med ønske om riving/ombygging av uthuset, men saken er foreløpig ikke ført videre.

solbu2.jpg

 

Publisert 17.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse