Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Amfi må legge til rette for syklister ved nytt senter

SykkelBil_1.JPG

Poltikerne er enige: Amfi må bygge om gang og sykkelvegen ved Statens Hus slik at gående og syklende skiller lag.
Totalt investeres det ca. 350 mill. kr. i sentret. Nå har det oppstått tvist med kommunen om et lite beløp.

Uenigheten gjelder gang- og sykkelvegen mellom de to rundkjøringene ved Amfi (Statens Hus) og veien mot Bårdshaugbrua (bildet over).

140 meter
Strekningen er 140 meter. Den inngår i reguleringsplanen for Nye Amfi. I en såkalt rekkefølgebestemmelse heter det at utbygger er pålagt å gjøre om den kombinerte gang- og sykkelvegen til sykkelveg og fortau adskilt.

Amfi hevder nå at det finnes en avtale om at dette er Orkdal kommunes ansvar.

Orkdal kommune (rådmannen) mener å kunne bevise at det ikke finnes noen slik avtale.

Ingen støttet Amfis påstand
Alle politikerne i hovedutvalg forvaltning følger rådmannen. Konklusjon: Amfi må ta kostnaden med å bygge om for å bedre forholdene for myke trafikanter.

Orkdal kommune har vedtatt en sykkelstrategi som sier at gående og syklende skal skilles fra hverandre på store deler av strekningen mellom Orkanger og Follo.

Flere tvistesaker
Tvisten om utbygging av sykkeltilbud er ikke enestående:

OTI-eierne hadde langvarige diskusjoner med Orkdal kommune om et pålegg (rekkefølgebestemmelse) om utbygging for syklister langs Tverradkomsten. Kostnaden ville utgjøre en marginal del av  investeringene i utvidet senter. OTI-sentret har som kjent ikke startet noen utbygging selv om sentrets planer var klare før Amfi.

Også på Bårdshaug Vest - mot Byggmix - er det krav om tilbud for gående og syklende. Der har utbygger i ettertid fått utsettelse inntil det er etablert flere virksomheter på området.

Amfi2_1_2.jpg 

Den omstridte strekningen ligger rett innenfor den grønne, stiplede linja til høyre på kartet.

 

Publisert 11.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Jarl Solligård 12.09.2014 16:38
Undergangen under RV710,d.v.s. under veien som går i retning Shell, burde det også gjøres noe med. Denne undergangen er svært uoversiktlig og etter min mening en stygg trafikkfelle. Syklistene som kjører ned mot undergangen får stor fart, og p.g.a. den er så uoversiktlig er det vanskelig å få øye på møtende syklister/fotgjengere tidsnok. Vet at det har skjedd flere alvorlige ulykker der. Uforståelig at slike håpløse konstruksjoner i det hele tatt blir bygd.

Kjell Arne Hestad 11.09.2014 15:29
Helt fantastisk. La Amfi ta kostnaden som Orkdal kommune ikke har sett seg råd til å gjøre selv. Det samme gjelder Oti. Med andre ord så synes Lysholm og co at det er greit å satse på myke trafikanter så lenge noen andre betaler for det.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse