Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny kraftlinje i Ulvåsmarka: Helikoptre i jobb fra neste uke

DSC_0012.JPG

Nå starter bygging av den mye omtalte høyspentlinja i Ulvåsmarka. Noen av de svære mastene har allerede kommet. Fra neste uke blir travel helikoptertrafikk.
Bildet viser den mest omstridte delen av traseen; høyspenten skal krysse Ulvåsveien tre steder.

Arbeidet starter i nord, der traseen er ryddet for skog. På bildet kan du se gata i skogen der linja vil krysse svingene på bilveien opp til Ulvåsen. Den fortsetter videre og krysser Buvikløypa nær Furuberget.

Der kobles den inn på den eksisterende kraftlinja til Elkem Thamshavn.

Frigjør boligtomter
Det vakte debatt i 2012 og 2013 da Salvesen & Thams (utbygger på Joplassen) foreslo å flytte linja som forsyner Elkem lenger inn på marka. Formålet var å få den vekk fra det planlagte boligfeltet på Joplassen.

I tillegg vil også eksisterende boligområder i Bakkan slippe å ha høyspenten over hustakene. Noen ekstra boligtomter kan dessuten bli frigjort.

Argument imot flytting var hensynet til turområdene, natur og estetikk. I tillegg til flere kryssinger av Ulvåsveien vil traseen komme nær de mest brukte turstiene på marka.

DSC_0007.JPG

De første mastene ligger ved Ulvåsveien, klare til å bli satt opp.

Løsningen ble godkjent. Andre alternativer er vurdert som for kostbare eller for krevende å komme til for vedlikehold. Elkem ønsker ikke redusert driftssikkerhet.

Dette skal skje inne på marka:

  • Uke 37 (inneværende uke): Master kommer fra Sverige. Trevirket er opprinnelig fra Nord-Amerika. Vi har ikke høye nok trær her i landet.
  • Uke 38 (neste uke - fra 15/9 og uke 39): Arbeid med helikopter på linja.
  • Uke 39 (fra 22/9): Gravemaskin starter arbeid nordfra, antatt ferdig ved årsskiftet.
  • Transport med 6-hjulinger og varebiler vil pågå i hele anleggsperioden fra uke 39 til ca 15. mars neste år. Det blir også mer helikoptertrafikk, men dato er ikke klar.

DSC_0013.JPG

Det første bygget har kommet opp ved Joplassen/Lyshusflata - høydebassenget som skal forsyne husholdningene med vann.

DSC_0001.JPG

Denne skal bort; linja som går rett over Joplassen og Hovsbakkan i dag.

Kart01_1_1.jpg

Skisse som viser eksisterende og ny høyspenttrase (med forbehold om justeringer i ettertid). Nåværende linje går nær bebyggelsen. Ny linje er merket med A1 osv.

 

Publisert 09.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse