Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen: Glemte å stoppe riving av verneverdig uthus

hus7.jpg

Fylket ga kommunen beskjed om å hindre riving av dette uthuset på Nerøra. Men Orkdal kommune fulgte ikke opp, og nå er uthuset borte. Rådmannen mener eieren selv må ta en del av skylda.

Riving er i strid med kommunens egen plan for Nerøra som et område der det må tas særlige vernehensyn.

Riving er også i strid med kommunens innskjerping i forbindelse med Orkdal 2040. En byggeskikkveileder skal sikre kulturmijløet på Nerøra. Den særegne uthusbebyggelsen er betegnet som "utrydningstruet". Antikvariske myndigheter sammenligner Nerøra med Bakklandet i Trondheim.

Prøvesak
Uthuset i Elvegata ble en prøvesak etter Orkdal 2040. Eier gikk korrekt fram og søkte om lov til å rive for å sette opp garasje (mens andre bare har revet eller latt husene falle sammen).

Her er en kronglete historie i korte trekk:

2012:
Politikerne i Orkdal sier to ganger enstemmig nei til riving etter klare råd fra vernemyndighetene. Uthuset er gammelt og karakteristisk for et utrydningstruet bygningsmiljø på Nerøra. Det ligger innenfor en spesiell hensynssone som politikerne selv har vedtatt.

Eier klager vedtaket inn for Fylkesmannen. Viser til at verdien på eiendommen forringes. Fylkesmannen avviser klagen. Uthuset kan ikke rives.

2014:
Eier søker kommunen på nytt om å få rive. Hevder at uthuset nå er så dårlig at det er til fare for lekende barn og til sjenanse for naboer. Alle faginstanser, og rådmannen, fraråder riving.

Nå snur det politiske flertallet etter befaring. 11.juni i år vedtar hovedutvalg forvaltning med 9 mot 2 stemmer å godta riving. Begrunnelsen er at området akkurat i Elvegata ikke er så karakteristisk at det gjør noe.

MEN:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, som vernemyndighet, har klagerett. Fylket hadde varslet Orkdal kommune på forhånd at man vil vurdere å påklage et eventuelt ja til riving.

30. juni klager Fylkeskommunen. Grunnen er at politikernes vedtak bryter med vernebestemmelsene.  Fylket ber kommunen sikre at riving ikke skjer inntil saken er politisk behandlet i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Den er satt på sakskartet 19. august.

I juli river eieren uthuset likevel.

Det viser seg at Orkdal kommune (administrasjonen):
* Ikke har varslet om fylkets adgang til å klage da politikerne behandlet saken.
* Ikke hadde lagt varselet om klage ved saken.
* Ikke hadde gitt eieren beskjed om en mulig klage på vedtaket da kommunen sendte brev til ham med beskjed om ja til riving.

Fylket klaget altså 30.juni og ba kommunen varsle eier for å hindre riving. Men kommunen varslet ikke eier før en måned senere - 29.juli.

Eier oppgir at han hadde revet uthuset i god tro i juli - før han fikk brev fra kommunen.

Orkanger Vel skrev for øvrig om klagen fra Fylket 17.juli - før Orkdal kommune varslet eieren. Da sto uthuset fortsatt.

Klandrer eier
Rådmannen ber nå politikerne ta saken "til ettererretning". Kommunen tar en viss selvkritikk, men mener også at eier selv burde ha sjekket med kommunen om vedtaket var gyldig.

Orkdal kommune har ambisjoner om å bidra til å ta vare på og markedsføre det unike trehusmiljøet på Nerøra.

 

Publisert 06.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Nerøring 07.09.2014 00:07
Æ berre spør ?? Ka e så fint med falleferdige uthus på Nerøra ?? Dæm e itj bøgd for nåtiden, desverre. La folk få råderett over egen eiendom.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse