Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Innspill fra ordføreren: Hva med tak over Havneveien?

Havneveien_kulvert.jpg

Bygg tak over Havneveien forbi Terna!
Skissen er laget etter et innspill fra ordfører Gunnar H. Lysholm. Ideen er ment som et tiltak mot trafikkstøy uten å måtte stenge Havneveien. Men den har sine åpenbare svakheter.

I et uformelt svar til ordføreren påpeker Orkanger Vel-leder Jan Aage Mortensen at tungtrafikken fortsatt vil gå oppe i dagen ved brua forbi nordenden av Gammelosen - der den trolig gjør størst skade.

Av naturlige årsaker er det uaktuelt å legge veien i et rør oppe på brua.

Det er også fare for at trafikkstøyen øker ved munningene av en slik kulvert.

Terna-tema
Ideen har versert i lengre tid i et miljø rundt Båtklubben Terna. Tak/kulvert/oppbygd tunnel forbi Terna vil fjerne trafikkstøy der og gjøre det mulig å nå båtklubben og fjorden uten å krysse Havneveien.

I en høringsuttalelse vil Terna holde veien åpen. Fylkesmannen har på sin side gitt innsigelse mot planen på Grønøra Øst pga fare for støyskader i bomiljø, blant annet fra trafikk.

Problemet er resten av strekningen: Det vil si Strandheim og Gammelosen.

Eksperter advarer mot trafikken
Nye tellinger viser en trafikk på 1500 kjøretøy i døgnet på Havneveien.

Tungtrafikken utgjør en stor andel. Tidligere tellinger har vist 34 tunge kjørtøy i løpet av en time - altså en stor bil annethvert minutt.

Analyser viser at tungtrafikken vil øke kraftig ved utbygging av storhavn. Konsulentselskapet Norconsult foreslår derfor å stenge veien, slik Orkanger Vel og Nerøra Vel har bedt om i lang tid.

35 politikere avgjør
Flere politiske partier vil nå stenge for gjennomkjøring, men fortsatt kan det være flertall for å holde Havneveien åpen. Blant annet ville de fleste på Orkdalslista fortsatt ha tungtrafikken gående forbi Gammelosen og Nerøra da kommunestyret behandlet forslag til kommuneplan i vår.

Det eneste argumentet som kom fra i debatten (fra Venstre) var at stenging av Havneveien vil gi enda mer trafikkstøy i Bakkan. De 35 i kommunestyret bestemmer.

Ordfører Gunnar H. Lysholm poengterer at tak/kulvert ved Terna ikke er et innspill fra Orkdalslista, men at det står for hans regning personlig.

Under ser du en illustrasjon laget av Orkdal kommune. Dem viser blant annet strekningen der det skal være mulig å bygge inn Havneveien.

Havneveien2.jpg

Kartet: En stiplet linje langs Havneveien viser hvor overbygging er tenkt. Trafikken kommer altså ut i dagen ved Gammelosen og rett øst for Langbrua (før Damphuset).
Tverrsnittet nederst: Viser bebyggelsen på Nerøra til venstre, tak over Havneveien og en skråning ned mot Terna.

 

Publisert 05.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse