Besøkstall

122 698 denne måneden

12 379 364 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikere på befaring: Ønsker fortsatt havn her

Thamshavn__2_.jpg

Onsdag var politikere fra både Orkdal og Skaun på befaring ved sjøen nord for Thamshavn.
Vertskap: Naturvernforbundet.
Tema: Vise at det er mulig å få til storhavn her i stedet for på Orkanger.

Bildet viser nordlige del av den aktuelle strekningen; AKS-gamle Fisklim & Forstoff (nærmest).

Området krysser grensa mellom Orkdal og Skaun. Skaun kommune ønsker utbygging her. Orkdal Arbeiderparti er kritisk til Havnas planer mellom Orkanger og Råbygda, og deltok på befaringa onsdag sammen med kolleger fra Skaun.

Ap mot full Grønøra-utbygging
I et svar til velforeningene varsler Orkdal Ap at partiet vil stemme for redusert utbygging ved Råbygda (Grønøra Vest) og nei til videre utbygging ved Orkanger (Grønøra Øst).

Et samarbeid mellom Orkdal og Skaun er ett av momentene Naturvernforbundet bruker for å holde liv i alternativet Thamshavn-Storsand.

Avvist av Havna
Trondheim Havn har som kjent stemplet dette området som urealistisk pga økonomi, plassmangel og andre tekniske utfordringer. Fylkesmannen aksepterte nylig at utredningene av Thamshavn-Storsand som alternativ er grundige nok. Fylkesmannen trakk dermed innsigelsen mot Grønøra Vest-planen. Men omfang og valg av løsning er ikke avklart.

Naturvernforbundet
er uenig i at området ikke kan bygges ut, og presenterte egne vurderinger for politikerne onsdag. I korte trekk:

  • Et første byggetrinn på 125 dekar kan utvikles ved å sprenge fjell og fylle opp på inntil 10 meters dyp.
  • Et andre byggetrinn vil gi 600 dekar på en tre kilometer lang strekning.
  • Vil unngå tap av naturverdier i Råbygdfjæra og skader på bomiljø på Orkanger/Råbygda.
  • Tungtrafikk får 7-9 km kortere vei til ny godsterminal, og slipper å kjøre gjennom tettbebyggelsen.
  • Kan få jernbanespor på sikt.
  • Vil redusere framtidig press på dyrkajord.
  • Man må regne samfunnskostnader, ikke bare utbyggingskostnader isolert.

Her er Naturvernforbundets presentasjon.

Frykter støy i bomiljø
Fylkesmannen har fortsatt innsigelse mot utbygging ved Orkanger pga usikkerhet rundt støy.

Ved Råbygdfjæra ser det ut til å være betydelig avstand mellom det Trondheim Havn krever av areal (plass til tre skip ved kai samtidig), og det flertallet av politikerne vil gå med på.

I tillegg til Ap har Småbylista, SV og Pensjonistpartiet hittil svart i ST at de ikke vil gå for full utbygging. Venstre er trolig på samme linje.

Venstre har varslet at Staten må gi Orkdal hjelp til nye vegløsninger mv ved utbygging av storhavn.

18 stemmer avgjør
Partiene som sier de vil ha redusert utbygging og stenge Havneveien representerer 13 stemmer i kommunestyret. Et flertall består av 18.

De som ikke har svart er Orkdalslista (9 stemmer), Sp (5), miljøpartiet Venstre (3), KrF (2), Høyre (2) og FrP (1). Fem av disse vil gi flertall mot fullt utbygging og for stenging av Havneveien.

Her er politikerne som avgjør 29.oktober.

havn_skaun_2.jpg

Fra befaringa der Naturvernforbundet viste politikere fra Orkdal og Skaun rundt i området Thamshavn-Storsand. 

 

Publisert 04.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse