Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylkesmannen: Ikke fritt fram for Orkanger storhavn

Orkanger_Utsikt_Luftfoto.jpg

* Fylkesmannen trakk nylig den formelle innsigelsen mot storhavn på Orkanger. Det skyldes at Staten nå godtar at Thamshavn ikke er et reelt alternativ.
* Men: Kravene om bedre utredninger og gode, avbøtende tiltak står ved lag. Fylkesmannen krever at det tas mer hensyn til natur og bomiljø. Havnas planer kan fortsatt bli stoppet.

Fylkesmannen gir dermed ikke noe klarsignal for å bygge ut i tråd med ønskene til Trondheim Havn. Nyhetsoppslag om at innsigelsen er trukket kan feilaktig tolkes som et endelig ja til Havnas løsninger.

Den knallharde kritikken fra Fylkesmannen er opprettholdt:

* Utredningene bagatelliserer skader på naturverdier og fugleliv i Råbygdfjæra og øvrig delta.

* Utredningene er mangelfulle på flere viktige områder - blant annet når det gjelder støy i boområder og risiko for skader på Orkla som lakseelv.

Fylkesmannen trekker den formelle innsigelsen etter at Trondheim Havn har forklart nærmere hvorfor man mener det er urealistisk å bygge ut nord for Thamshavn.

I brevet med beskjed om dette, heter det at Fylkesmannen nå skal starte en dialog med Orkdal kommune for å avklare:

* hvordan havneutbygging skal skje.

* hvilke tiltak som må iverksettes for å minimere skader på nærmiljø og naturmangfold.

I det opprinnelige brevet fra Fylkesmannen står det bla. at "det må i større grad enn i dag tas hensyn til naturområdet Råbygdfjæra."

Dette kolliderer trolig med Havnas krav om en utbygging som gir plass til tre store skip ved kai samtidig.

Vil avgjøre 29.oktober
Orkdal kommune har utsatt behandlinga av planen fra 24. september til 29. oktober. I løpet av den tida må en rekke forhold avklares som Fylkesmannen peker på i en ren slakt av utredningsarbeidet.

På punkt etter punkt blir Havnas utredere anklaget for å bagatellisere eller underkommunisere skader på natur og bomiljø. På andre sentrale punkter hevder Fylkesmannen at pålitelige fakta mangler.

Les mer her.

Flyfoto_20140527_020.jpg

Området nord for Elkem blir for kostbart og teknisk krevende som ny havn, aksepterer Fylkesmannen. Men krav om bedre utredninger og løsninger før utbygging på Grønøra står ved lag.

 

Publisert 03.09.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse