Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommunen avviste OTI-eierne

2009bilder_019_1.jpgEierne av OTI-sentret fikk ikke presentere de store utbyggingsplanene sine for politikerne onsdag, slik de ba om. I stedet blir søknaden om å få dispensasjon fra bygge- og deleforbudet behandlet i det neste møtet i hovedutvalg for forvaltning. Det vil si 15.april.

Orkdal kommune har valgt en annen rekkefølge enn eierne av OTI-sentret (Storebrand) ønsket. De vil ikke ha noen presentasjon av planen først - men i stedet starte med å realitetsbehandle søknaden om å få bygge.

Hvis flertallet gir klarsignal til bygging, kan OTI få vise fram planene sine.

Det går fram av et brev fra enhetsleder Steinar Gaustad i Orkdal kommune til sivilingeniør Karl Knudsen AS. Knudsen representerer OTI.

Som kjent er det innført byggeforbud i inntil to år mens kommunen jobber med den omfattende planen Orkdal 2040. På vegne av OTI-eierne har Karl Knudsen AS skrevet en søknad med en rekke argumenterer for likevel å starte utbygging.

Om søknaden går gjennom, kan OTI-sentret være dobbelt så stort som i dag til julehandelen i 2010.

OTI argumenterer blant annet med at planen deres er i tråd med kommunens ønske om å styrke sentrum. Problemet for kommunen er at de ikke har kommet i gang med planleggingen av et framtidsrettet sentrum.

15.april må hovedutvalg for forvaltning ta stilling til om de skal gi OTI lov til å bygge, eller om planene må legges til side inntil videre.

Dette er den klart mest utfordrende søknaden om dispensasjon fra forbudet.

 

Publisert 10.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse