Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Tre velforeninger spør partiene

Ner__ra6.jpg

Orkanger Vel, Nerøra Vel og Råbygda Vel frykter at de 35 i kommunestyret fatter vedtak om storhavn uten nok kunnskap om følgene - og uten garantier om hjelp fra staten. Partiene blir bedt om å svare på konkrete spørsmål offentlig - se under.

Bildet er fra et møte Nerøra Vel arrangerte med poltikerne ved Havneveien i sommer, fra venstre Torstein Larsen (uavh.), Ivar K. Gangås (KrF) og Joar Syrstadeng (H).

Spørsmål til de folkevalgte sto på trykk i et leserinnlegg i ST torsdag, De tre foreningene ber partiene i kommunesyret svare i avisa.

Her er spørsmålene:

1.  Grønøra Vest:
Vil partiet følge Havnas krav om at utbygging må gi plass til tre skip samtidig, eller gå for en redusert utbygging som i kommunestyrets flertallsforslag?

2. Grønøra Øst:
Vil partiet følge Havnas krav om utvidelse mot Nerøra? Hvis ja; hva slags avbøtende tiltak må iverksettes? Er det feks nok med et 5 meters belte med gjerde/trær, eller trengs en høy jordvoll som vil kreve mer areal?

3. Havneveien:
Vil partiet stenge Havneveien for gjennomgangstrafikk? Hvis ja – når skal det skje?

4. Nye vegløsninger:
Vil partiet kreve garantier om at staten/storsamfunnet finansierer nye veger med miljøtunneler/kulverter FØR et vedtak om utbygging?
Eller tar partiet sjansen på at staten/storsamfunnet kommer med penger senere?

Hastesak
Velforeningene ber alle partiene svare i ST så snart som mulig. Bakgrunnen er at saken etter planen skal avgjøres allerede 24.september, eventuelt en gang i oktober.

I leserinnlegget heter det at den enkelte politiker må sette seg inn en stor mengde tildels motstridende informasjon, og at vedtaket som til slutt fattes kan bli et av de mest vidtrekkende i Orkdals historie.

Ingen løsning for trafikk
Lite tyder på at Orkdal kommune vil oppnå noen som helst garantier eller avtaler med staten før kommunen tar et ansvar for havneløsning på vegne av hele Midt-Norge.

Politikerne ønsker tunneler og kulverter for å få massiv tunhtrafikk vekk fra sentrum og boligområder. Ingen planer foreligger, og ingen penger er bevilget.

Frykter ødelagte bomiljø
"Utbygging av storhavn vil forandre Orkanger og Råbygda/Gjølme for all framtid. Bomiljø kan bli ødelagt av støy og trafikk. Naturverdier vil gå tapt. I verste fall blir Orkdal en mindre attraktiv kommune. 35 politikere i Orkdal kommunestyre skal avgjøre alt", hete det i innlegget.

Disse partiene avgjør saken:
Orkdalslista, Senterpartiet, Høyre, Venstre, KrF, Arbeiderpartiet, Småbylista, SV, FrP og Pensjonistpartiet.

Innlegget er signert Wenche Lund (Nerøra Vel ), Jan Aage Mortensen (Orkanger Vel) og Tore André Helgemo (Råbygda Vel).

Orkanger_Utsikt_Rokollen.jpg

Slik utbygging mellom Orkanger og Råbygda skal løse havneproblemet i Midt-Norge, ifølge forsløaget fra Trondheim Havn.

 

Publisert 28.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Eva 02.09.2014 00:07
At Trondheim havn ikke syns det et noen meningi å få frem svar som ikke løser utfordringene sier vel mer om taktikken til Trondheim havn . Velforeningene stiller politikerene konkrete spørsmål både om avbøtende tiltak og hvor partiene står i forhold til utbyggingen. Dette er viktig fordi det vil gi folk Orkanger og Gjølme mulighet til å velge bort politikkere som går inn for å ødelegge bo og nærmiljøene for flere tusen. Det avslører også hvor godt de har satt seg inn i saken og hva de vil sette som krav når det gjelder avbøtende tiltak . Velforeningene forventer svar. Det antar jeg at flere tusen andre forventer også.

Rolf Aarland 01.09.2014 18:43
Regionhavna på Orkanger skal ikke løse havneproblemene i Midt-Norge slik teksten til velforeningen sier. Regionhavna skal løse container og ro ro transportere og føre til at tusenvis av trailere blir overført fra vei til sjø. I tillegg skal havna legge tilrette for olje og offshore industrien og øvrig industri som er etablert på Grønøra. Havneproblematikken i midt Norge skal løses gjennom industrikaier i Trondheim, verdal, Steinkjer, Skogn. Vi har den tiltro til politikerne at de leser høringssvaret fra Trondheim Havn og setter seg inn i hva dette dreier seg om. Mange av spørsmålene fra velforeningen gir ikke svar på de utfordringer en regionhavn står overfor. Å forsøke å få fram svar som ikke løser utfordringene gir ikke noe. Vi har tiltro til politikerne at de setter seg skikkelig inn i dette.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse