Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nå er vi 11 692 som bor i Orkdal - bare pluss 91 på ett år

Flyfoto_20140527_020.jpg

Folkevekst:
* Orkdal er fortsatt en av sinkene i Trondheimsregionen.
* Vi er nå 11 692 innbyggere, 91 flere på ett år.
* Skaun vokser fire ganger så fort.

Bildet over er tatt fra Skaun-sida av kommunegrensa.

Skaun har vokst med 4,3 prosent det siste året.
Orkdal - regionsentret- har vokst med bare 0,8 prosent.

Som en kuriositet: Dersom denne utviklinga skulle fortsette vil Skaun være større enn Orkdal om 20 år. Men slik blir det neppe.

I dag har Orkdal ca 4 000 flere innbyggere. For ikke lenge siden var vi nesten dobbelt så store. Her ser du tallenes tale i tabellform:

  % 12 mdr
antall 12 mdr
 siste kvartal
 folketall 1/7
 Orkdal + 0,8 %
  +   91
  + 28
 11 692
 Skaun + 4,3 %
  + 312
  + 76
   7 546

Boligbygging og tilflytting skjer i langt høyere tempo i Skaun enn i Orkdal. Nesten halvparten (48, 6 prosent) av de sysselsatte med adresse Skaun pendler nå til (den største) byen.

I Orkdal er pendlerandelen til Trondheim 16,6 prosent.

Vil gjøre Orkanger kjent
Orkdal kommune og lokalt næringsliv planlegger nå profesjonell markedsføring for å friste folk i Trondheim og andre kommuner til å flytte til Orkdal. Salvesen & Thams satser på boligbygging.

Foreløpig er etterspørselen etter bolig langt høyere i Skaun. Også prisene er høyere trass i at ekstra reisetid Orkdal-Trondheim er bare 10-15 minutter.

I tillegg: Orkanger/Orkdal fungerer som det mest komplette sentret i Sør-Trøndelag utenom Trondheim.

Både kort reisetid til/fra Trondheim og et bredt spekter av tilbud lokalt skal inngå i markedsføringa av Orkanger/Orkdal som bo- og arbeidssted.

Kamp om hoder og hender
For Orkdal er det viktig å bedre rekrutteringa av kompetent arbeidskraft særlig til næringslivet, men også til offentlig sektor. Bedriftene i regionen opplever tilgang på relevant arbeidskraft som sin største utfordring.

Flyfoto_20140527_023.jpg

Orkanger - her er det både jobb og bolig.

 

Publisert 27.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse