Besøkstall

70 068 denne måneden

35 957 104 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkdal skal bli best: Folkebad og spa i Idrettsparken

Bad7.jpg

Orkdal står foran tidenes mest spennende utbygging. Kommunen vil lage et mønsteranlegg for idrett og folkehelse midt i byen Orkanger:
Folkebad med 100 000 besøk per år, treningssenter, spa-/velvære, helsestasjon, ungdomsklubb, servering, overnatting, næringsbygg og p-hus. (Alle ill.: m.herzog/Visualis).

Det skal gjøre Orkanger til en magnet i regionen og Orkdal til et forbilde for andre.

Kommunens egen prosjektgruppe for utvikling av Idrettsparken har lagt fram en forstudie på oppdrag fra politikerne. Oppgave: Utrede folkebad og folkehelsesenter i Idrettsparken, knyttet til de eksisterende anleggene med fotball/friidrett, Orklahallen/Klatrehallen og Gammelosen.

Næringssjef Aage Schei har ledet gruppa.

Bad3.jpg

Folkebad med utsikt mot sandstranda sør i Gammelosen.

Bygging kan starte i løpet av et par år dersom det fortsatt er politisk vilje.

Ideen er å samle tilbud for å gjøre dem bedre å bruke og billigere å drifte. Prosjektgruppa foreslår å gjøre Idrettsparken til en "integrert arena for folkehelse, idrett, fritid og friluftsliv."

Gruppa viser blant annet at:
* Utbygging er i tråd med kommunens vedtatte mål om å satse på folkehelse.
* Et senter vil bedre folkehelsen og samfunnets økonomi (mindre sykefravær osv).
* Sentret vil styrke Orkanger som regionsenter og Orkdal som kommune. Det vil si: Trekke folk hit på besøk, og gjøre kommunen mer attraktiv i kampen om nye innbyggere, kompetent arbeidskraft og flere jobber.

Beliggenheten er unik midt i et regionsenter. "Attraksjonskraft" er at av uttrykkene gruppa bruker.

Bad1.jpg

Skisse som viser mulig plassering av bygninger. "Badeland" er omdøpt til folkebad. Tverradkomsten til høyre.

Forslaget omfatter i stikkords form:

Folkebad med:
25 meter konkurransebasseng.
Tre boblebad.
Terapibad (i en andre eatsje i folkehelsesenter).
Bølge- og opplæringsbasseng (31 grader temp).
Vrimlebasseng.
Småbarnsbasseng.
Kaldvannsstamp.
Utebasseng (18-36 grader etter årstid).
Strømingskanal.

Bad4.jpg

Prosjektgruppa har besøkt flere badeanlegg. De allsidige trekker mest folk og går best økonomisk, derfor forslag om et mangfold av tilbud i sentret.

Folkehelsesenter med bla:
Spa-, velvære- og treningssenter.
Helsestasjon.
Ungdomslokaler.

Servicesenter for hele Idrettsparken med bla:
Konferanseavdeling.
Servering.
Felles betjening av alle tilbud i parken, hallene og det nye sentret.

Næringsbygg på sirkustomta med feks:
Helse- og idrettsrelatert næring (fysioterapi osv).
Sportell/overnatting i en tredje etasje.

Bad6.jpg
Skisse der taket er løftet av folkebadet.
Bad2.jpg

Urbant parkområde mellm bygninger.

Annet:
* Rive deler av garderobeanlegg i Orklahallen og bygge nytt for å frigjøre plass til grøntdrag/park mellom OFK-banen og Orklahallen.
* Flytte tennis og skateboardpark.
* Urban park med treningsapparater ute.
* Ide: Rosenvik inn i Idrettsparken/folkehelsesenter for drift og arbeidstrening.
* P-hus med 260 plasser på sirkustomta.

Kostnader:
Anslag 210 mill. kr. totalt for hovedanlegg, fordelt slik:
Bad: 146 mill.
Folkehelsesenter: 42 mill.
Servicebygg: 22 mill.

I tillegg ca 20 mill. for nye garderober og ca 15 mill. for parkeringshus.

Inntekter:
Erfaringer fra andre badeanlegg tilsier 80 000-100 000 besøk i året, eller ca 10 mill. kr. i billettinntekter. Bruken av badeanlegg øker voldsomt med økt kvalitet/mer allsidig tilbud.

Spillemidler og andre offentlige engangstilskudd kan komme opp i 40 mill. kr.

Kommunen vil spare 15 mill. kr. per år (!) på å legge ned de små, gamle bassengene på Orkanger og Grøtte.

Kompakt/allsidig anlegg trekker folk
I tillegg peker prosjektgruppa på ringvirkninger det er vanskelig å tallfeste verdien av:
* Mer handel og overnatting - Orkdal kan feks utvikle pakketilbud til idrettslag og andre som vil bruke et komplett anlegg som skissert.

* Økt attraktivitet - tilflytting og mer kompetent arbeidskraft til kommunen.

Bad5.jpg

Et folkebad på Orkanger kan trekke 100 000 besøkende per år.

Politisk entusiasme
Prosjektgruppa foreslår å gå videre fra forstudie til prosjektering. I det politiske miljøet ser man at Orkdal nå har muligheten til å skape et unikt tilbud i tråd med målene om bedre folkehelse og økt attraktivitet.

Varaordfører Oddbjørn Bang er blant politikerne som brenner for å utvikle Idrettsparken/hallene/Gammelosen fra en perle til en diamant andre vil misunne oss.

Bygging kan starte i løpet av to-tre år.

Les hele rapporten her.

Landskapsplan.jpg

Orkdal kommune har laget en landkapsplan som omfatter Gammelosen, Idrettsparken og Orklaparken - turstier på begge sider av elva. Alle andre illustrasjoner er laget av m. herzog/Visualis.

 

Publisert 25.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Terje Grytbakk 28.11.2016 22:43
Flott tiltak for kommunen dersom det er penger til det. Håper bare ikke folk glemmer at aktiviteten på Grønøra og den såkalt "stygge containerhavnen" har medvirket kraftig til vekst og velstand i regionen.

Ingar Aasbø 25.08.2014 14:54
Alt dette ser jo bra ut så lenge man slipper å se (og høre)den stygge containerhavnen!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse