Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fra by til by: 1 324 pendler mellom Orkdal og Trondheim

Flyfoto_20140527_021.jpg

Aldri før har flere bodd i Orkdal og jobbet i Trodheim - og motsatt:
* 967 personer  bosatt i Orkdal arbeidet i Trondheim i 2013.
* 357 bodde i Trondheim og jobbet i Orkdal - de fleste på Orkanger.
Hvorfor flytter de ikke hit?

Det er et av spørsmålene når Orkdal kommune og lokalt næringsliv for første gang skal markedsføre Orkdal utenfor kommunen som et godt sted å bo og jobbe.

Kamp om kompetanse
Målet er å skaffe flere innbyggere og mer kompetent arbeidskraft til bedriftene våre. Også offentlig sektor sliter i konkurransen om attraktiv arbeidskraft.

En skisse til markedsplan peker på flere grupper det bør jobbes for å påvirke. Innpendlere er en av disse, siden de allerede har tilknytning til kommunen og kjenner til lokalsamfunnet.

Kjempemarked
Trondheim med sine mer enn 180 000 innbyggere er vårt største marked - bare 45 minutter unna. Men folk i Trondheim vet lite eller ingenting om Orkdal. Mange er kun innom rundkjøringene på Bårdshaug på vei til hytta.

Nye pendlertall sier mye om utviklinga av et felles arbeidsmarked i regionen de siste årene - og mulighetene det kan gi Orkdal og den nye byen Orkanger.

357 personer fra Trondheim
reiser daglig til Orkdal på jobb. Med familier representerer de anslagsvis 1000 mennesker. Innpendling fra storbyen er mer enn doblet siden årtusenskiftet:

For ti år siden var antallet 206.
I år 2000 var antallet 165.

En rekke nøkkelpersoner i næringslivet i Orkdal bor et annet sted. Dette er pussig nok ikke kartlagt, men et søk på nett viser fort at mange velger å bo i Trondheim.

Tidligere var det et fortrinn for lokalsamfunnet at næringslivsledere bodde her med ektefeller og barn, og fikk sterke bånd til blant annet frivillig sektor.

Snart pendler 1000 til Trondheim
I fjor pendlet 967 orkdalinger daglig til jobb i Trondheim.

Også dette er nesten dobbelt så mange som i år 2000. Da jobbet 527 av oss i storbyen.

Pendlinga øker altså mye mer enn folketallet.

10,6 prosent av de sysselsatte i Orkdal jobbet i Trondheim i år 2000. 16, 6 prosent av oss jobbet i Trondheim i fjor.

1 324 pendler mellom byene
Til sammen reiser altså 1 324 (967 ut og 357 inn) arbeidstakere daglig mellom Orkdal og Trondheim.

Det har aldri vært raskere og billigere å pendle kollektivt enn de to siste årene. Det har heller ikke vært raskere med bil, men bompenger øker kostnadene.

I 2018 skal ny E6 stå ferdig mellom Tiller og Klett. Reisetida vil gå ned.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim pekte nettopp på gode kommunikasjoner da hun gratulerte Orkanger med bystatus.

Les mer om pendling på nettstedet til Trondheimsregionen.

 

Publisert 17.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse