Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønøra: Naturvernforbundet vurderer å politianmelde

Asfalt2.jpg

Naturvernforbundet vurderer å politianmelde dumpinjg av et stort parti gammel asfalt på Grønøra Vest. Skilting viser at Orkdal kommune har ansvaret. Forbundet mener avrenning fra asfaltberget kan skade Orkla.

Naturvernforbundet betegner haugen med returasfal t10 meter fra Orkla som miljøkriminalitet.

Det framgår av et brev til Fylkesmannen, med kopi til Orkdal kommune. Ifølge brevet er asfaltlageret verken godkjent av Fylkesmannen eller sikret i tråd med lovverket for å hindre forurensing.

Havneområdet
Asfalten ligger der Trondheim Havn vil utvide. Naturvernforbundet har som kjent avgitt en omfattende uttalelse mot storhavn på Grønøra Vest. Ett av mange momenter er nettopp hensynet til lakseelva Orkla. Orkla og andre lakseførende vassdrag har en særlig lovbeskyttelse mot inngrep som kan påføre skade ved utslipp, oppmudring eller andre tiltak.

Fylkesmannen er kritisk til havneplanene av hensyn til naturverdiene i området. Fylkesmannen har levert en såkalt innsigelse som gjør at Orkdal kommune ikke uten videre kan gi Havna klarsignal.

Asfalt1.jpg
Asfaltlageret har Orkdal kommunes egen signatur.

Orkdal kommune er grunneier der asfalten ligger, men Trondheim Havn har opsjon på kjøp av tomta, skriver Naturvernforbundet. I brevet viser forbundet for øvrig til at Havna allerede har ei kontorbrakke på tomta (bildet under).

DSC_0007.JPG

Også Nerøra Vel har avgitt en høringsuttalelse mot utbygging - på Grønøra Øst. Den er gjengitt i dagens ST. Nerøra Vel har også samlet underskrifter, men de er foreløpig ikke levert til Orkdal kommune.

Massiv motstand i Melhus
I Melhus har aksjonister nå levert ordføreren 2 500 underskrifter mot støy og tungtrafikk fra mulig godsterminal på Søberg. Trailere skal gå i skytteltrafikk nettopp mellom ny godsterminal i Melhus eller Trondheim (Sandmoen/Torgård) og den planlagte storhavna på Orkanger.

Orkdal kommune har ikke avklart noen krav som skal stilles før man eventuelt sier ja til utbygging. De største utfordringene på Orkanger gjelder skjerming mot støy og behovet for et nytt trafikksystem. Det siste koster kolossale beløp uten at det er satt av ei eneste krone i statens langsiktige planer.

Vil ha bompenger
Foreløpig har Orkdal kommunestyre i stedet foreslått bompenger og (som vanlig) satt ned et utvalg med politikere som skal foreslå avbøtende tiltak.

Det er helt i det blå hva politikerne kan komme med innen den politiske avgjørelsen, som etter planen skal falle allerede 24.september. Enda mer usikkert er det om forslagene blir noe annet enn ønsker.

Garantier FØR ja til storhavn
Orkanger Vels høringsuttalelse understreker at rekkefølgen er avgjørende:
Orkdal kommune må si nei til utbygging inntil det foreligger tidfestede, økonomiske garantier for bygging av et trafikksystem med tunnel og miljøkulvert som styrer massiv tungtrafikk vekk fra boligområder.

Et ja kombinert bare med ei ønskeliste betyr at Orkdal kommune mister sitt eneste kort i kampen for bedre bomiljø.

Trondheim Havn har ingen andre steder å flytte enn Orkdal, ifølge Havna selv. Stjørdal og Malvik nekter å ta imot storhavn, mens løsninger i Trolla og Skaun hevdes å være for dyre eller teknisk krevende.

Containere.jpg

Containertransporten er allerede flyttet fra Orkanger til Trondheim. Den har økt fra ca 9 000 til ca 20 000 containere per år på tre-fire år, og skaper mye tungtrafikk gjennom Orkanger. Ifølge Havna er det imidlertid rørhåndtering som gr mest støy fra selve havneområdet.

 

Publisert 14.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse