Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

En av fire tar langfri i skoleåret: Kommunen strammer inn

H__st1.jpg

Hver fjerde elev ved Orkanger barneskole tok 1-2 uker fri i skoleåret 2012/2013. Det tilsvarer ca 75 av 300 elever borte fra skolen. De aller fleste permisjonene gjelder ferieturer. Nå vil Orkdal kommune stramme inn praksis.

Saken kommer til politisk behandling onsdag. Bakgrunnen er et innspill fra Torstein Larsen (Uavhengig) som har reagert på at skolene gir permisjoner over en lav sko.

Larsen påpeker at elevene har 175 fridager i løpet av året, og at folk må kunne legge ferieturene sine til noen av disse dagene. (Men - da er Sydenturene ofte litt dyrere, red. anm.)

Loven:
Ingen elever har KRAV på permisjon. Skolene/kommunene KAN gi hver enkelt elev inntil 2 uker permisjon i løpet av et skoleår.

Praksis i Orkdal:
Rektor behandler søknadene. Det heter at "en bør unngå" permisjoner de to siste ukene av skoleåret, i tilknytning til eksamen/tentamen eller midt i store prosjekter/under ekskursjoner.

I praksis får alle fri. En - 1 - søknad ble avvist i hele Orkdal kommune i 2012/2013.

Forslag til nye regler:
*
Det SKAL ikke gis permisjon på dager med nasjonale prøver, eksamen eller tentamen.
* Det BØR ikke gis permisjon under store prosjekter eller ekskursjoner, eller når eleven har hatt høyt fravær.
* Rektor KAN pålegge foresatte å undervise egne barn under permisjon.

Foreldresamtale
Rådmannen foreslår videre at rektor skal orientere foresatte om disse bestemmelsene og om følgene av mye fravær. Videre foreslås det at det skal gjennomføres foreldresamtale når familier søker 1-2 uker fri for barna år etter år.

Permisjoner i Orkdal:
Orkanger barneskole topper statistikken: 24,4 prosent av elevene fikk 1-2 uker permisjon forrige skoleår.
Orkanger ungdomsskole har færrest permisjoner: 7,1 prosent.

Snittet for alle grunnskolene i Orkdal er 19 prosent. Det betyr langfri i skoleåret for ca 300 av drøyt 1400 elever .

 

Publisert 07.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse