Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger - en ny by foreløpig litt på skakke

Byskilt.jpg

Nå har Orkanger vært by i litt over en måned. Eneste forandring så langt er det morsomme byskiltet på torget. Det har fått seg en trøkk av noen med store muskler. Ikke alle liker at Orkanger har bystatus (?)

Skiltet står på skakke, men kanskje blir det bra igjen til byfesten 22. august.

Selv om Orkanger er et fint sted, finnes det også en del annet skeivt å rette opp. Flere tema er gjengangere tatt opp av Orkanger Vel med blandet hell.

1. Hus som forfaller
Orkanger Vel har sendt brev til kommunen blant annet i 2006, 2007 og 2010 om konkrete eiendommer, deriblant gamle Orkanger brannstasjon.

DSC_0009.JPG

Ved siden av den vernede Middelskolen er den gamle brannstasjonen det verste eksemplet på forfall i Orkanger sentrum. Begge hus er uten folk, brannstasjonen i tillegg en direkte skamplett.

DSC_0011.JPG

Her har lekende barn og andre direkte adgang til kjelleren.

DSC_0012.JPG

Orkdal kommune solgte bygningen til investor Martin Tangen Gudmundsen, som har tatt med seg formuen sin og flyttet.

DSC_0013.JPG

Alle ruter er knust i fasaden mot Njardar gate. Enkelte politikere etterlyser tiltak. Administrasjonen i kommunen vurderer nå igjen om bygget er så farlig/skjemmende at eier kan få pålegg om utbedring.

DSC_0014.JPG

Bakgården. Noen tiltak ble iverksatt for en del år tilbake fordi barn greide å ta seg inn. Martin Tangen Gudmundsen ble for øvrig søkkrik da Norsk Kjøtt (kjøttsamvirket) kjøpte den famøse Fisklim & Forstoff-fabrikken hans for å legge den ned.

2. Snarveger for gående og syklende
Trygge snarveger er et effektivt og billig tiltak for å få flere til å gå og sykle i stedet for å kjøre bil. Visste du at 10 prosent av alle bilturer er kortere enn en - 1 - kilometer?

Orkanger Vel har flere ganger bedt Orkdal kommune lage en oversikt over snarveger, og gi blant annet Kjelveien ned til Orklahallen lys, og utbedre passasjen ved Prix (bildet).

Nå begynner ting å skje. Kjelveien skal få lys, og det skal gjøres en kartlegging av snarveger og behov for tiltak.

DSC_0015.JPG

Parkeringsplassen ved Prix er snarvegen mellom Nerøra og sentrum for veldig mange. Her er to 90-graders svinger uten noen oversikt. Biler og barn som går er blandet i skjønn forening. Den andre enden av den trange, uoversiktlige passasjen er gruslagt og så hullete at eldre og andre som er dårlige til beins får problemer.

Parallelt med denne snarvegen går en smal passasje mellom Blåsmoblokka og gamle Hell bil (nå bruktbilhandel). Denne snarvegen for gående og syklende er ofte blokkert av parkerte biler.

5.november 2013 fikk Orkdal kommune brev om problemet med følgende spørsmål til slutt:

* Hva er offentlig gategrunn i dette området, hvor har folk krav på på komme fram?
* Hvem eier 4/140, som delvis dekker denne passasjen?
* Hva kan kommunen gjøre for å holde passasjen åpen?
* Vil det bli tatt initiativ for å legge bedre til rette for gående og syklende her?

Orkdal kommune har foreløpig ikke svart trass i purring.

3. Parkering for busspendlere
Bussbruken til Trondheim har økt voldsomt de siste fire årene. Kampen om p-plasser nær holdeplasser tilspisser seg. Private og butikker vil naturlig nok unngå at tomtene deres fylles med pendlernes biler.

27. mars 2012 tok Orkanger Vel opp problemet i et brev til Orkdal kommune. Brevet ble avsluttet slik:

"På samme måte er det viktig å legge til rette for parkering i nærheten av det som er siste stopp for Timeekspressen i Orkdal. NAV har innført parkeringsforbud for andre enn ansatte, ODV har stengt Norpark-tomta og Prix forsøker å hindre busspendlere i å parkere ved butikken.
Orkanger Vel vil gjerne vite om Orkdal kommune har en plan som sikrer tilstrekkelig parkering på nordre del av Orkanger for et økende antall busspendlere."

Etter snart to og et halvt år har Orkdal kommune ikke svart.

Derimot har Prix i mellomtida innført gebyr for parkering i mer enn en time, mens pendlere har tatt i bruk Norpark-tomta (bildet under):

DSC_0008.JPG

Norpark-tomta har blitt pendlerparkering, men dette er en midlertidig og improvisert løsning. Tomta er i privat eie og regulert til bolig. Det er gitt byggetillatelse.

PS om Norpark: Asfalten er brutt opp fordi det etter planen skal bygges lelligheter her. Tomta var opprinnelig gjerdet inn. Asfalten ble brutt opp i et forsøk på å slippe kravet om å søke om ny byggetillatelse når det hadde gått mer enn tre år uten byggestart. Kommunen godtok ikke ødelagt asfalt som byggestart, og nå har det snart gått nye tre år.

Men...tomta løser inntil videre et alvorlig parkeringsproblem som bare kommer til å vokse. Vi får se mer av dette:

DSC_0016.JPG

 

Publisert 05.08.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse