Besøkstall

142 764 denne måneden

13 059 914 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havna vil amputere grønn skjerm mot Nerøra

__st2.jpg

Trondheim Havn har laget visualiseringer som viser hvordan utvidet havn kan skjermes mot Gammelosen og bomiljøet på Nerøra. Over er en av dem. På Havnas hjemmeside finner du mer.
Planene om vegetasjon og skjerming er amputert sammenlignet med på bildet.

Illustrasjonen over viser en frodig skog ut mot sjøen. Bildet ligger på Havnas nettside, men er trolig ikke aktuelt lenger:

100 meter uten skjerming
I et tillegg til sin egen høringsuttalelse sier havna at vegetasjonsskjermen bare bør strekke seg et stykke ut mot fjorden.

Ytterst må det være åpen havneaktivitet i ca 100 meters lengde, ifølge Havnas tegninger.

Årsak: Her kan det oppstå farlige situasjoner når store maskiner er i sving med "store og tunge typer gods". Dette kan ikke kombineres med vegetasjon og publikumstilgang, heter det.

Det betyr 200 meter med en eller annen form for skjerming - og 100 meter uten noe som helst hvis Havna rykker 50 meter nærmere bebyggelsen.

De magiske 5 meter
Det var lengden, så bredden på de avbøtende tiltakene:

Orkdal kommunestyre ønsker et 5 meter bredt belte for planting og tursti langs et utvidet Grønøra Øst. Men 5 meter er altfor lite hvis man skal lage en jordvoll med trær, slik Orkanger Vel foreslår i sin høringsuttalelse.

Utfordringen er å få til vintergrønn skjerming, høyde nok til å oppnå effekt mot støy og visuell forurensing - og plass til en tursti.

I tillegget sitt kommenterer Havna forslaget om 5 meter slik:

"Trondheim Havn vil spille inn et forslag om at det settes et funksjonelt krav, ikke knyttet til feltets bredde. Formålet må være å gi et inntrykk av grønn vegetasjon i stedet for den bakenforliggende støyskjermen. Det bør da være mer nyttig å koble kravet til hvordan den skal framstå (som vintergrønn) i stedet for hvilken bredde plantebedet skal ha."

Dermed er diskusjonen om hver eneste meter snart i gang; avbøtende tiltak kontra havn og støy.

Les hele tilleggsuttalelsen her.

Dialog med Terna
Trondheim Havn har hatt møter med Nerøra Vel og Båtklubben Terna om avbøtende tiltak. Havna er positiv til å lage en åpning på vestsida av moloen til Terna. Terna oppnår også å få mudret inne i havna slik at det på sikt blir flere båtplasser.

Nerøra Vel har primært vært opptatt av skjerming mot Gammelosen/Nerøra og stenging av Havneveien ved en utvidelse av havna. Men Nerøra Vel har også tatt opp tiltak som kan kompensere for ulemper på annen måte.

__st1.jpg

Visualisering av utvidet Grønøra Øst med tømmerlager - uten skjerming.

DSC_0004.JPG
Og slik ser det ut i dag - i virkeligheten.
Her er Havna 50 meter lenger unna enn den skal være på illustrasjonen over.

 

Publisert 31.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse