Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Slik er livet ved Havneveien: Protester revet ned

DSC_0026.JPG

To ganger er bannere med budskapet "Steng Havneveien" fjernet. Bildet viser hvordan livet er ved Orkdals mest brukte friluftsområde. I perioder står trailere og lastebiler nærmest i kø ved brua. Tre-fire passinger på ett minutt forekommer.

Godværet avslører hvilket problem Orkdal kommune står overfor ved nordenden av Gammelosen. Massiv tungtrafikk gjør at folk på badestrendene må gjete ungene, og ved passering er det umulig å føre en vanlig samtale.

Det ramler og skramler når containerbiler, tømmerbiler, betongbiler, biler fra Norsk Gjenvinning, Hamos/Retura-biler, trailere fra Bring og en rekke andre kjøretøy krysser friluftsområdet.

DSC_0017.JPG

Folk er bekymret når tømmerbiler og andre tunge kjøretøy går i skytteltrafikk gjennom det mest brukte friområdet i Orkdal.

Orkanger Vel ba om stenging for alt annen enn trafikk til og fra Elkem Thamshavn innen sommersesongen. Da Orkdal kommunestyre behandlet saken i april, var et stort flertall for fortsatt full trafikk.

Avviste tellinger og kunnskap
Orkdal kommune har vært imot trafikktellinger, og avviste for flere år siden Orkanger Vels ønske om å telle for å få sikker kunnskap om trafikkutviklinga. I år er tellinger gjennomført etter politisk påtrykk. Som ventet viser de stor tungtrafikk, og den er økende.

Containertrafikken alene har økt med 30 prosent i år og mer enn 100 prosent siden 2009, ifølge Trondheim Havn. Den som oppholder seg i nordenden ser at containerbilene bare utgjør en del av volumet. Hvor stor del har ingen undersøkt.

Trondheim Havns konsulent på trafikk, Norconsult, sier at Havneveien bør stenges av hensyn til nærmiljøet. Tungtrafikken kommer til å vokse med utbygging av havna.

Planlegger bomring
Alternativet er å sende trafikken der den skal gå - etter hovedvegnettet. Kommunen vil innføre bomring for å finansiere utbygging av hovedveger som kan ta unna havnetrafikk og andre tunge kjøretøy.

Som en stille protest har noen hengt opp bannere med krav om stenging av veien som danner en Berlinmur mellom Orkanger og fjorden. Bannerne er revet ned to ganger.

Ner__ra3.jpg

 

Publisert 22.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rolf Aarland 25.07.2014 12:20
Tellinger er ikke utført "etter politisk påtrykk". Tellinger er utført av Trondheim Havn, i overensstemmelse med kommunen for å få et reelt bilde av trafikken. Det er sågar telt to ganger. deretter er det utført en gjennomgang av trafikken som har resultert i en egen rapport. Det foregår nå en konstruktiv debatt, hvor blant andre Nerøra Vel og Terna deltar for å se på ulike løsninger. Alle er velkommen til å delta.

Hans Kringstad 25.07.2014 15:57
"Politisk påtrykk" sikter til Orkdal kommunes telling, ikke havna. Administrasjonen avslo tellinger. Politikerne vedtok i fjor, på politisk initiativ, at Orkdal kommune skal gjennomføre tellinger i Havneveien. Mvh Hans Kringstad.

Ketil 23.07.2014 05:49
Spørsmål. Hvilke faktorer ble lagt til grunn når dere tok avgjørelse om å anlegge en badestrand helt inntil denne veien ? Ble det gitt godkjennelse fra veieier eller kommunen ? Ble det stilt noen krav ? Eks. fysiske sperringer mot veien for å hindre utilsiktet kryssing av barn over til parkeringsplass ?

Hans Kringstad 23.07.2014 18:30
Gammelosen var regulert til friområde lenge før Havneveien ble anlagt. Havneveien kom som en midlertidig vei for å kjøre tunnelmasser fra ny E39 til Grønøra. Orkdal kommune hadde ikke en gang tenkt å bygge bru for myke trafikanter, trass i at denne traseen allerede inngikk i et etablert friområde, vedtatt av Orkdal kommune på Orkdal kommunes egen grunn. Midlertidig vei ble selvsagt permanent vei. Orkanger Vel har tatt ansvar for badeplassene og utviklet dem i forståelse med og delvis med økonomisk støtte fra Orkdal kommune. Rullestolanlegget er godkjent av Orkdal kommune, selv om kommunen ikke har gått inn økonomisk. Den eneste ukjente faktoren her er trafikkmengden på Havneveien. Den har eksplodert, og det må Orkdal kommune gjøre noe med dersom nordre del av Gammelosen skal inngå i den byparken ordføreren skryter av. PS: Orkdal kommune har trolig kretsrekord i flotte planer.Kommunen har også vedtatt en plan med badeanlegg på Strandheim, øst for Langbrua, men den husker ikke mange lenger. Også denne kommunale planen er uforenlig med dagens bruk av Havneveien.

Brigitte Nicolas Kvarsnes 23.07.2014 00:27
det blir nok fort slutt på strandlivet hvis tungtrafikken fortsetter ... Ikke bare blir det økt forurensning, men ikke mye ro for dem som skal prøve å slappe av ved stranden. Ingen av politikerne som har tenkt på den??

Jan Arne 22.07.2014 22:17
Beklagelig vis er det slik at samfunet trenger å flytte varer fra A til B å store mengder blir som regel flyttet hver dag med lastebiler. En bade strand brukes bare 1 til 2 måneder pr. år og noen veier går desverre nære disse strndene. Så jeg håper bade gjestene tållmod med oss som må jobbe.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse