Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fylket klager: Ny runde om riving av uthus på Nerøra

hus7.jpg

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil stoppe rivinga av dette uthuset på Nerøra. Etter tidligere å ha sagt tydelig "nei", snudde et flertall av politikerne 11. juni. Nå vil fylkeskommunen gripe inn mot riving i det man betegner som et utrydningstruet bygningsmiljø.

Administrasjonen i Sør-Trøndelag fylkeskommune sendte brev til kommunen etter det politiske vedtaket. Fylket, som er vernemyndighet, vil ha politisk behandling av uthus-saken på fylkesnivå 19. august.

I brevet blir Orkdal kommune bedt om å hindre riving inntil saken er behandlet av politikerne i fylkeskommunen.

Alle faginstanser har gått mot riving. Politikerne i Orkdal innskjerpet vern av den gamle bebyggelsen på Nerøra i forbindelse med Orkdal 2040 - i 2010.

Fylkeskommunen viser til at huseier (med 9 mot 2 stemmer) fikk lov å rive etter å ha klaget på tidligere avslag - uten at det forelå nye momenter.

I brevet viser fylket blant annet til hva Fylkesmannen (staten) har sagt om saken:

"Ifølge kommunedelplanen skal det i områder med status "henynssone bevaring kulturmiljø" tas hensyn til historiske, arkitektoniske og kulturelle verdier i bygninger og bygningsmiljø. Riving av uthus vil svekke det historiske bygningsmiljøet, og er i strid med kommunedelplanens formål."

Myndighetene påpeker at politikernes snuoperasjon strider både mot planen de selv har vedtatt og mot alle faglige råd.

Uthuset i Elvegata har versert som sak siden 2011. Politikerne har avslått søknader to ganger, og Fylksmannen har stadfestet at avslag var riktig.

Ved tredje forsøk snudde flertallet.

Eieren har gått fram korrekt ved å søke. Et stort antall andre uthus har forsvunnet i årenes løp, enten ved riving eller regulært forfall.

 

Publisert 17.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse