Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Økt havnetrafikk: Bekymring også for Tverradkomsten

DSC_0006.JPG

* Beboere på Rømme Amfi frykter stor trafikk i Tverradkomsten hvis Havneveien blir stengt.
* Nerøra Vel ber om stenging av Havneveien snarest.
* Båtklubben Terna ønsker Havneveien lagt i kulvert.
Det er tre av de siste innspillene til planen om havneutbygging.

Tidligere om trafikk:
•    Orkanger Vel har bedt om stenging av Havneveien omgående.
•    Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener trafikkstøy og -risiko er for dårlig utredet.
•    Statens vegvesen er bekymret for mer farlig gods gjennom sentrum.
•    Sør-Trøndelag fylkeskommune viser til planen om bomring i Orkdal for å løse lokale problemer, men mener man også må heve blikket: Havn annet sted – nærmere Trondheim – vil redusere den totale transportmengden, og dermed utslippene.

Det samme peker Fylkesmannen og Naturvernforbundet på i forbindelse med Thamshavn Nord som alternativ regionhavn.

Her er utdrag fra de siste høringsuttalelsene:

Beboere på Rømme Amfi (69 boenheter)
•   Konsekvenser av å stenge Havneveien er for dårlig utredet.
•   Frykter stor belastning på Tverradkomsten, som nå også har fått busstrafikk til/fra nytt bussdepot trass i forbud mot lengder over 12 meter for annet enn buss i rute.
•   Godtar at Havneveien stenges for gjennomkjøring, men krever tiltak for å skjerme Tverradkomsten mot støy og ulykker.

Nerøra Vel
•   Havneveien må stenges snarest mulig.
•   Det tar for lang tid å vente på en eventuell miljøtunnel/kulvert.
•   Fortsatt gjennomkjøring vil ødelegge nordre del av Gammelosen og skade bomiljøet.

Wenche Andaas, beboer i Brugata
•    Havneveien må stenges. Barn leker her, har sett flere nestenulykker.
•    Ønsker ikke mer utbygging mot Nerøra. Men om det skjer må området ut mot sjøen rustes opp fra Havna og bort til Damphuset (Strandheim) som kompensasjon.

Båtklubben Terna
•   Havneveien bør legges i kulvert.
•   Støtter utbygging av Grønøra Øst.
•   Havna vil mudre opp i Terna-bassenget slik at det på sikt blir 100 nye båtplasser.
•   Ønsker åpning i moloen i vest for å få inn strøm som reduserer isproblemer.

Da kommunestyret drøftet Havneveien i vår stemte flertallet mot å stenge den: 22 for åpen vei, 13 for å stenge.

Arne Grønset (V) begrunnet dette med at stenging vil gi enda større støyproblemer i Bakkan fordi det kommer mer tungtrafikk på E39.

Faglig råd: "Steng veien!"
Senere har Havnas konsulent på trafikk – Norconsult – anbefalt stenging av hensyn til nærmiljøet.

De faglige etatene etterlyser bedre kunnskap om konsekvenser ved utbygging av Havna og stenging av Havneveien.

Fylkesmannen (staten) ønsker bedre utredning av det meste og har lagt ned innsigelse – dvs at kommunen foreløpig ikke får fatte vedtak om ny kommuneplan.

DSC_0021.JPG

Havneveien i fokus: Stenge eller holde åpen?

 

Publisert 15.07.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Petter Togstad 16.07.2014 10:11
AtB la inn en meget påfallende ruteendring viaTverradkomsten da det ble påpekt at de brøt +12m. på skoleveien.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse